Оцеляване на рака: шансове и статистика

Оцеляване на рака зависи от вида на рака и от етапа на развитие на злокачествени лезии. Най-голям брой смъртни случаи при мъжете са причинени от рак на белите дробове, стомаха, ректума и простатата. За жените най-опасни са туморите на гърдата и ракът на маточната шийка.

Прогноза за степента на преживяемост при рак на белия дроб

Ракът с малки клетки се счита за най-агресивната форма на злокачествено белодробно заболяване. След установяване на такава диагноза при липса на лечение, средната продължителност на живота е 2-4 месеца. Но въпреки такова разочарование Прогноза за преживяемост при рак, този тумор има висока чувствителност към лъчева терапия и химиотерапия.

Негативната прогноза на белодробната онкология се дължи главно на късна диагноза, когато вече съществуват множество метастази в организма. В тази клинична ситуация операцията и радиологичната терапия са неефективни. Използването на цитотоксични лекарства позволява на онколозите да удължат живота си 4-5 пъти. Но дори провеждането на пълно и сложно лечение предвижда 10% от преживяемостта от пет години.

При цялостна оценка на резултатите от терапията за рак на белия дроб честотата на разпространение е отрицателна. В сравнение с други видове онкология тази лезия има най-ниска степен на постоперативно оцеляване.

Степента на оцеляване за рак на стомаха

Продължителността на живота на пациентите с рак на стомаха зависи преди всичко от стадия на заболяването. Най-благоприятният резултат от лечението на рака се наблюдава в ранните стадии на патологията. Така че, когато се диагностицира първият и вторият етап на тумор на стомаха, петгодишната честота на преживяване е 80-100%. Продължителността на живота при пациентите с късни стадии на злокачествен процес на онкологията е рязко намалена. При тези пациенти петгодишната честота на преживяемост е 10-20%.

Сложна прогноза на онкологичните лезии на стомашно-чревния тракт се счита за отрицателна, което се свързва с късна диагноза на заболяването. В този случай, степента на оцеляване на рака 4 градуса се изчисляват за 4-6 месеца.

Пациенти с рак на ректума

Онкологичната преживяемост на пациентите с злокачествени новообразувания на ректума зависи от дълбочината на кълняемостта на тумора и от наличието на вторични огнища на патологията. Прогнозата за заболяването се основава предимно на класификацията на TNM, която отразява етапите на развитие на рака.

Най-добрите резултати от противоракова терапия се наблюдават в ранните стадии на заболяването и в цифрово съотношение 65-74%. Диагнозата на късните стадии на злокачествено заболяване на червата причинява 5-30% следоперативна преживяемост. Значително изостря прогнозата за тази онкология наличието на метастази в черния дроб и регионалните лимфни възли.

Средната продължителност на живота на такива пациенти е 6-9 месеца, което се счита за отрицателен резултат от терапевтичния ефект.

Прогноза за оцеляване при рак на простатата

Първоначалните стадии на заболяването са асимптоматични, което значително намалява процента на диагнозата на рака в първата фаза. Ранното откриване на злокачествени новообразувания на простатата предизвиква благоприятен изход от терапията (75-85% оцеляване). Тъй като туморът расте, прогнозата за противораково лечение се влошава. В късните етапи на патологията средната продължителност на живота на пациентите е 12-24 месеца. Намаляване на петгодишната честота на преживяемост настъпва, когато се диагностицира метастазната лезия на регионалните лимфни възли и тазовите органи.

Оцеляване при рак на гърдата

Злокачествено увреждане на гърдите заема първо място поради смъртта на рака при жените. Според статистическите данни около половината от пациентите с рак на гърдата, под условие за получаване на цялостна терапия, оцеляват до петгодишна граница.

Най-благоприятната прогноза се определя в ранните стадии на заболяването. Негативният резултат от лечението на злокачествен тумор на гърдата в четвъртия етап на патологичен прогрес включва 0-10% петгодишна преживяемост.

Тези ракови заболявания също представляват 35% от десетгодишната преживяемост.

Прогноза за степента на преживяемост при рак на шийката на матката

Оценката на резултатите от терапията на злокачествени неоплазми на шийката на матката се базира на петгодишна честота на преживяемост. Резултатите от хирургичната интервенция варират в зависимост от етапа на онкологията и съставляват 5-85%.

Ако в началните етапи на прогнозата на заболяването се счита за положително с 85-90% на пълно излекуване, а след това на по-късен етап диагностика на ракови заболявания на шийката на матката има отрицателен терапевтичен тенденция, която се появява в 5-7% от постоперативна оцеляване.

Откриването на метастази практически изключва възможността за пълно излекуване на пациентите.

Лекарите-онколози силно препоръчват след курса на противораковото лечение да провеждат динамично наблюдение, което се състои в преминаването на профилактично гинекологично изследване от пациента веднъж на всеки шест месеца.

Оцеляване на рака

Прогноза за оцеляването на рака

За да се определи продължителността на живота на пациентите, които имат злокачествена неоплазма, такъв показател като оцеляване е важен. Изчислява се въз основа на статистически данни. Скоростта на преживяване включва процента пациенти, които са оцелели за определен период от време след първоначалната диагноза на рака. Този индикатор включва само онези хора, които не са имали рецидив на болестта през това време.

Показател като относителната преживяемост е също важен. При изчисляването му се взема предвид броят на хората с рак на определена локализация, които са починали от съпътстващата патология. Оцеляването при рак зависи от степента на заболеваемост, пол, възраст, чувствителност към лечението и наличие на фонови заболявания.

Според СЗО (Световната здравна организация) смъртността от онкологична патология се е увеличила напоследък с 11%. Увеличаването на случаите на рак се наблюдава при деца и хора на средна възраст. Така че през 2011 г. разпространението на злокачествени неоплазми е 15 000 на 100 000 жители на страната, в Украйна - 1520, а в Беларус - 1514.

Структурата на онкологичните заболявания изглежда така:

рак на белия дроб, бронхите и трахеята, 13.8%;

кожна неоплазма - 11.0%, меланома - 12.4%;

стомашните тумори са 10,4%;

ракът на гърдата е определен на 10,0%;

неопресия на дебелото черво - 5.9%, ректума, ректално-сигмоидна става и анален регион - 4.8%;

онкопатология на лимфната и хематопоетичната система - 4,4%;

цервикални майки - 2,7%, рак на матката - 3,4%, и на яйчниците - 2,6%,

тумори на бъбреците - 3,1%;

злокачествени неоплазми на панкреаса - 2,9%;

рак на пикочния мехур - 2,6%.

Оцеляването след лечение на рак включва изчисляване на броя на пациентите, които са оцелели за определен период от време след радикално или палиативно лечение. Наблюдава се двугодишно, петгодишно, седемгодишно и десетгодишно оцеляване.

Скоростта на оцеляване за рак на различни места

Помислете за процента на преживяемост за различна локализация на злокачествени неоплазми в зависимост от стадия на заболяването. За това, на първо място, да определи етапите на рак. Най-подходящата за определяне на прогнозата за оцеляване е класификацията на TNM, в която Т е размерът на тумора, N е включването на лимфните възли и М е наличието на метастази в отдалечени органи.

Прогнозата за оцеляване при рак на кожата се определя преди всичко от стадия на заболяването. Тя зависи от хистологичната структура на тумора, както и степента на диференциация на раковите клетки.

Рак - 1 градус. Прогнозата е, както следва: 100% от пациентите са излекувани.

Рак от 2-ра степен. Прогнозата за възстановяване е задоволителна при 86% от пациентите.

Рак от трета степен. Прогнозата за възстановяване е 62%.

Рак на 4-ия етап. Прогноза за 5-годишна процент на преживяване от 12%.

Меланомът е изключително агресивен тумор, който се среща от пигментни клетки. Прогнозата за оцеляването зависи от стадия на заболяването, местоположението на тумора и степента на диференциация на атипичните клетки.

В първия стадий на меланома до пет години, около 97% от пациентите живеят.

Във II етап петгодишният процент на преживяване е 65%.

В III-ия етап на рака преживяемостта е -37%.

В IV етап на заболяването, до една година само 15% от пациентите оцеляват.

Прогнозата за преживяемост при рак на долната устна е пряко свързана със стадия на заболяването, възрастта на пациента, степента на диференциация на тумора и неговата чувствителност към лъчетерапия:

А. На етап I до пет години 70% от пациентите живеят.

Б. В етап II петгодишната честота на преживяемост е 59%.

В. Когато се определя рак в етап III, степента на преживяемост е само 35%.

Г. В етап IV ракът на устните достига 21% от болните хора в продължение на до една година.

Много пациенти са диагностицирани с орален рак. Процентът на преживяемостта в тях зависи не само от стадия на заболяването, но и от формата на туморния растеж, степента на диференциация на раковите клетки и възрастта на пациента. Прогнозата за преживяемост е показана в таблица 1.

Таблица № 1. Предсказване на оцеляването при рак на оралната лигавица

Процент на петгодишно оцеляване

Туморът на устната кухина е доста агресивен рак. Преживяемостта до една година е само 16.

Диагнозата на петгодишната честота на преживяемост за рак на щитовидната жлеза, в зависимост от стадия на заболяването, може да се види на графика № 1.

График №1. Динамика на петгодишно преживяване при различни стадии на рак на щитовидната жлеза.

При рака на гърдата прогнозата за оцеляването зависи до голяма степен от стадия на заболяването, при което е започнало лечението. По този начин, до пет години, 98% от пациентите живеят с етапа на рак на гърдата нула в първия етап на рак Петгодишната преживяемост е 96% на 2 минути "а" - 90%, с 2- «б» етап е пет години оцеляване на 80 %. В стадий IIIа на рак на гърдата пет през петгодишната възраст 87% от жените оцеляват. При наличие на рак на гърдата от четвъртия етап, само 21% от пациентите оцеляват до една година.

Трагичната съдба на пациентите при откриването на неизползваем рак на белите дробове: 90% от тях умират в първите две години след диагностицирането. При една хирургична интервенция в рамките на 30 години оцелели 30% от пациентите, при които ракът се диагностицира в белите дробове. Скоростта на оцеляване за радикално комплексно лечение на рак на белия дроб може да се види в Таблица 2.

Таблица номер 2. Петгодишна преживяемост на пациенти с рак на белия дроб в случай на пълноценно радикално лечение

Пет години преживяемост за етапите на рака

Прогнозата за злокачествени тумори на дебелото черво и ректума зависи от дълбочината на кълняемост на първичния тумор и наличието на регионални метастази и метастази в отдалечени органи. Тези критерии се отнасят и за класификацията на рака, както на етапи, така и в системата на TNM.

Ако пациентът преди операцията не е дефинирана метастази в регионалните лимфни възли или до други органи, без хистологията точно изложи етап от рак не е възможно. Освен това, предвид факта, че повторение на рак на дебелото черво обикновено се намира в първите пет години след операцията, ако рецидив на рак не е бил идентифициран през последните пет години, може да се смята за надежден измерител на лечение.

Петгодишният процент на преживяване директно зависи от етапа на рак на дебелото черво. През последните няколко десетилетия този показател се е увеличил, което се свързва с цялостна диагноза и съвременни методи на лечение. Например, прогнозата на пациента след изрязване на тумора не зависи само от наличието или отсъствието на метастази на регионалните лимфни възли и броя на лимфните възли, участващи.

Сред отрицателни фактори по отношение на прогноза са туморна инвазия на мазнини, ниска степен на диференциация на ракови клетки, перфорация на дебелото черво, рак на прехода към съседните тъкани и органи, както и преминаването на тумор в лумена на големите вени.

В допълнение, високата концентрация на ембрионален антиген на рака в плазмата преди операцията може да бъде свързана с висок риск от рецидив, докато този риск не зависи от стадия на рака.

5-годишен процент на оцеляване за етапи на рак:

Ракът на дебелото черво рак на дебелото черво обикновено се разпространява през порталната вена до регионалните лимфни възли и черния дроб. Най-често метастазите на рак на дебелото черво се разпространяват в черния дроб. В 30% от случаите на повторение на туморите на дебелото черво, отдалечените метастази са първите, които засягат черния дроб. По време на смъртта, черният дроб е засегнат от метастази при 60-70% от тези пациенти. При отсъствие на метастазирано чернодробно увреждане, метастазите в други органи, като лимфни възли, кости и мозък, са редки. Въпреки това, при рак на дебелото черво дистални метастази може първоначално да се удари в първата светлина и надключична лимфните възли, поради особеностите на отлив на венозна кръв от ректално венозен сплит.

След откриването на метастази в отдалечени органи на половината пациенти с увеличаване на чернодробния размер и нарушаване на чернодробната функция, продължителността на живота е 6-9 месеца. При половината от пациентите с единична метастаза в черния дроб продължителността на живота е 24-30 месеца.

Дмитрий МАРКЕЛОВ: "Ние знаем как да лекуваме рака"

Според хирург-онколога човек не трябва да се страхува от рак, а от пасивно отношение към себе си. Пациентът в началните стадии на лекарите гарантира пълно излекуване.

Посещение на ОРС "Омск-инфор" хирург-онколог от хирургичния отдел № 1 на Клиничния онкологичен диспансер Дмитрий Маркелов. С него ние говорим за начините за ранна диагностика на рака, за новите технологии за лечение на рак, за пациентите, които попадат в отдела, и за лекарите, които се борят всеки ден за живота си.

- Дмитрий Анатолиевич, доКакви операции вършат вашият отдел?

- Нашият отдел е един от най-големите в броя на пациентите в клиниката по онкология, в допълнение тук се провеждат най-тежкото обем и продължителност на времето за операция, след което изисква продължително лечение и рехабилитация. Ние извършваме операции върху целия стомашно-чревен тракт, включително панкреаса и черния дроб.

- На какъв етап от рака хирургът наистина може да помогне на човек?

- Хирургът наистина може да помогне на пациентите в първия и втория етап от всички ракови заболявания. Но, както показва практиката, има много малко такива пациенти, най-често прилагаме пациенти в третия стадий на рак. Това е етапът, в който туморният процес е доста често срещан в организма, вече има метастази, поне в лимфните възли и едно хирургично лечение не е достатъчно. В тези случаи са свързани допълнителни спомагателни методи - лъчетерапия и химиотерапия, което значително удължава периода на лечение на пациента и скъсява живота му. В първия и втория етап петгодишната честота на преживяемост при пациентите е 100%.

- Какво означава петгодишно оцеляване?

- В онкологията петгодишна граница при всяка патология показва, че заболяването през това време не е довело до рецидиви. По-късно ракът се връща изключително рядко, следователно след пет години пациентът се смята за напълно излекуван и отстранен от динамичното наблюдение. Обаче, тези, които са били лекувани с нас, постоянно се наблюдават, наблюдаваме тяхното здраве.

- Пациентите са включени трета и четвъртият етап трябваше да премине тази граница?

- Всичко зависи от носологията. При третия стадий на рак на червата, петгодишната честота на преживяемост е около 50-60%, ракът на стомаха - максимум 10%. Има обаче чудеса, имаме пациент, който вече е четвърта година, живеещ с четвъртата фаза на рак на стомаха. За такъв тумор това е отличен резултат. Но пациентът е само един. Всъщност не е толкова ужасно да се разболеете от патологията на стомашно-чревния тракт, ужасно е да не се обърнете навреме. Както показва практиката, нашите пациенти страдат от последно, това е за нас препятствие. Все пак ракът трябва да бъде открит в ранните етапи. Операцията на първия етап трае по-малко, тя е по-лесна за изпълнение, а удовлетворението от подобна работа е по-голямо. Например, срещаш човек на улицата и той казва: "Докторе, работехте ми преди 10 години". Това е най-голямото постижение в нашата работа. Човек, който се е обърнал късно, след 10 години никога няма да каже: "Благодаря ви, докторе!" В по-късните етапи можем само да улесним съдбата му.

- Как да разпознаем рака в ранните етапи?

- До края на тази година ще работи пълна скринингова програма за рак на червата. Той включва тест за латентна кръв във фекалиите и колоноскопия - според свидетелските показания. Докато програмата работи в компресиран режим, но вече е доказала своята ефективност. Изследването на пациентите с помощта на теста е по-точна, по-опростена, по-евтина и вече имаме първите идентифицирани пациенти. Ние, разбира се, не сме имунизирани от фалшиви положителни или фалшиво-негативни резултати, 100% гаранция се дава само чрез колоноскопия. Все пак, това изследване на населението не е така, въпреки факта, че след 50 години всичко трябваше да се подложи на колоноскопия: в отдалечени райони на Причината е, че не искам отново да отида до града, в градската - защото мисля, че е страшно, болезнено и трудно. Ето защо, този тест е просто отваряне, и това може да се повтори най-малко веднъж годишно, за разлика от колоноскопия, който съветва да се направи на всеки 5 години.

- Ще бъде ли тестът задължителен за всички?

- Желателно е за рискови групи - Омск над 50 години. Не можем да принудим никого да бъде изследван и лекуван със сила, за съжаление не можем, но, както свидетелства практиката, населението с готовност отива на елементарни изпити, които не носят никакви трудности. Особено сега, онкологията на червата е доста разпространена в нашия регион, болестта, както в Русия, така и в целия свят. И тогава цифрата ще се увеличи само.

- Оказва се, че вашите пациенти са предимно хора на възраст над 50 години?

- Средно от 55 до 70 години. Но има "подмладяване" на рака, ние виждаме такива пациенти и в двете 20 и 30 години, и, за съжаление, все по-често.

- Каква е причината за това?

- С погрешен начин на живот и хранене, в по-малка степен - с околната среда и екологията. От рак, разбира се, никой не е имунизиран, но онези, които следят здравето си, стигат до нас доста рядко.

- В селските райони, повече пренебрегвани пациенти?

- Патологията като такава не е повече, и наистина е пренебрегната. Като правило изследваме жителите на отдалечени райони в рамките на един или два дни и се опитваме незабавно да хоспитализираме в болница, така че да не ходят няколко пъти. Само ако можеха да стигнат до нас! Онкологичен център е постоянен и посещение на работа, освен от всяка област по всяко време, лекарят може да ни се обадите и да се консултират и да се споразумеят за доставка на пациента в болницата с помощта на услугата линейка.

- Разкажи ни за това Нови технологии, свързани с операциите за спестяване на органи.

- Досега се опитваме да пощадим пациента колкото е възможно повече, търсим начини да подобрим качеството на човешкия живот, ако не победим тумора. Технологиите, които преди три или четири години ни изглеждаха далечни и невъзможни, навлязоха в живота ни. В момента ние сме активно усвоили лапароскопска хирургия, почти няма орган в стомашно-чревния тракт, което не би било в състояние да работи Лапароскопски. На дебелото черво, стомаха, ректално лапароскопска хирургия са станали нещо обичайно, сега активно се разработва операции на панкреаса. Най-често рак на ректума, ние трябва да се извърши операцията с развъждане колостомия (изкуствено създаден отвор между сегмента на човешкия стомашно-чревния тракт и на повърхността на кожата на предната коремна стена), но към днешна дата, развитието на технологиите и финансирането ви позволява да направите това. Само отново, ако човек се обърна рано. Започнахме да работят на пациенти с тежки сърдечни заболявания и след лапароскопски резекции на дебелото черво души на ден четвърти-пети вече може да се изпуска вкъщи. Имаме активна научна дейност, разработваме минимално инвазивни технологии, тези насоки се насърчават от хирург ВLadik Аbartsumyan. В катедрата са защитени няколко дисертации, а развитите методи се прилагат на практика. Ние дори шият анастомози (шевни органи) в съответствие с нашите технологии, които не се срещат навсякъде и са защитени с патенти. Сега имаме всичко, което човечеството току-що е измислило за коремна хирургия. Отделението разполага с три големи операционни зали, модерно оборудване, две лапароскопични стелажи. Купихте всички необходими консумативи. Това ви позволява да постигнете определени резултати - през последната година отделът е завършил 1250 операции. Това не е невъзможно да се похвалим, стигнахме до ниво, където не се срамуваме да поканим експерти от известни онкологични клиники от Европа, с които сътрудничим, в лабораторията.

- Между другото, ерейнджърите идват за вас да споделите опит или да научите?

- Това взаимно изгодно сътрудничество. Веднъж изоставахме зад Европа, но сега сме на същото ниво. Някои методи, подходи за лечение, ние научихме от тях, те са нещо от нас. Можем да направим всичко по същия начин, както и нашите операционни системи се различават от френските, с изключение на цвета на стените.

- НСтрахувате ли се, че финансирането ще намалее във връзка с кризата?

- Страхуваме се, но ще се надяваме, че това няма да бъде позволено. Към днешна дата, мога спокойно да кажа, че навлизаме в операционната зала, аз не мисля, че има нещо там, защото, че въпреки кризата, отдел създаде всички условия за нормална, здравословна работа.

- Разкажете ни за колектива на отдела.

- Сега имаме много активна младеж, която не може да се радва. През последните десетилетия имахме неуспех, хората не искаха да ходят на операция и сега дори трудността възниква при наемането на всички стажанти. В екипа има лекари с повече от 20 години трудов опит, които извършват една от най-сериозните оперативни интервенции, това е хирург Сергей Fedosenko, нашият началник отдел Михаил Дворчин - той е един от онези, които са направили корекции на хирургическата активност от научна гледна точка. Това са нашите маяци, които ни водят. МAxim Calamahin - водещ лапароскопски хирург, благодарение на старанието си, старание и житейски позиции, той успя да започне тези операции и да ги въведе в действие. От една страна, екипът ни е много приятелски, но от друга - много сложен, всеки може да върви напред и да води други, но в същото време се придържа към неговата посока.

- Какви черти трябва да характеризират хирург-онколог?

- Това постоянство, постоянство в постигането на неговата цел, човечеството и тактът. Нашият човек определяме със светлината в очите, която виждаме и един с друг. Като правило те идват в департамента млади и остават тук за цял живот.

- За да работите с пациента е едно нещо, то трябва да бъде освободено.

- Действително операцията трае средно два часа, а след това работата е свързана със средния персонал. Нашите медицински сестри са малко по-различни от другите, те могат да издържат на тежък товар, защото имаме най-трудните пациенти и винаги непредвидими ситуации. Те не се страхуват от нищо и колективът до голяма степен се държи от тях. Голяма заслуги в тази старческа медицинска сестра Ирина Chentsovо, който успя да комбинира средно и младши служители в отдела с една цел - да работи в полза на пациента, да му вдъхне надеждата за възстановяване.

- И последният въпрос, Б.Сам ли се страхувате от рак?

- Не, просто знам как да го лекувам. Необходимо е да се страхуваме не от лечението, а от пасивно отношение към себе си. Пациентът в ранните етапи може да гарантира, че той ще живее щастливо след това. Също така би било желателно да кажете или да кажете на хората само един, ако нещо ви притеснява, не удължавайте времето, задължително се обърнете към лекаря.

Предсказване на оцеляването

При онкологичните заболявания вероятността за оцеляване на пациентите се измерва с петгодишен период.
На неговата продължителност се събират необходимите статистически данни, на базата на които се прави така наречената степента на преживяемост, изразена като процент от пациентите, които оцеляват 5 години след откриването на злокачествен тумор.

Тази цифра, както и всяка друга статистика, до известна степен е много приблизителна стойност, защото има по-обобщен характер, въз основа на стари данни, не като се вземат предвид настоящото ниво на медицинско обслужване, и най-важното - не се отразяват индивидуалните особености на пациента: общото състояние на здравето, начин на живот, индивидуални реакции към терапевтичните ефекти.

С други думи, петгодишната честота на оцеляване не може да предвиди как болестта ще напредва в този конкретен случай. А само лекуващият лекар, който е запознат с всички подробности в медицинската история, може да обясни на пациента как да интерпретира статистическите данни за неговото състояние.
И все пак степента на оцеляване съвпада много ясно с видовете рак и техните етапи.
Мъжете най-често умират от злокачествени тумори на белите дробове, стомаха, ректума и простатата, а за жените, особено рак на гърдата и рак на маточната шийка.

Прогноза за възстановяване от рак на белите дробове

С диагнозата "малък клетъчен рак" и липсата на каквото и да е лечение, средната продължителност на живота е 2-4 месеца. Въпреки това, с ранна диагноза, прогнозата за преживяемост за белодробни тумори става по-оптимистична, тъй като метастазите са силно чувствителни към радиация и химиотерапия. Независимо от това, дори при правилно лечение прогнозата за оцеляване на петгодишния хоризонт е на ниво от 10%

Прогноза за оцеляване при рак на стомаха

Първоначалните етапи на рака на стомаха дават прогноза за оцеляване за период от пет години от 80%. Но при третия и четвъртия етап, пациентите живеят по-рядко в рамките на определения в онкологията срок, в 10-20% от случаите.

Оцеляване при рак на дебелото черво и червата

Оцеляването на пациенти с злокачествени новообразувания на ректума зависи пряко от дълбочината на кълняемостта на тумора и от наличието на вторични огнища на патологията.

В ранните стадии на заболяването, петгодишната честота на преживяване достига 65-74% при необходимата терапия. Последващите етапи по време на операцията дават индекс в диапазона от 5-30%.

Прогноза за оцеляване при рак на простатата

Колкото по-рано е възможно да се диагностицира тумор на простатата, толкова по-добре. Ранният стадий на откриване на заболяването, който, за съжаление, започва, за съжаление, е асимптоматичен, осигурява процент на оцеляване от 75-85%. Но в късните етапи на патологията пациентите живеят средно от една до две години.

Процент на преживяемост при рак на гърдата

Сред всички видове смъртност при рак сред жените, ракът на гърдата безспорно е водещ. Почти 50% от пациентите с тази диагноза успешно преминават през първия петгодишен период, а 35% живеят до 10 години.

Вероятност за оцеляване при рак на шийката на матката

До пет години след това, в зависимост от стадия на заболяването, 5-85% от жените с злокачествен тумор на шийката на матката оцеляват. И на най-ранните етапи се дава прогноза с 85-90% от петгодишната преживяемост. Обратното е вярно в по-късните етапи: тук цифрата не надвишава 7%.

Оцеляване при рак на черния дроб

Пациентите с рак на черния дроб преодоляват петгодишен период само в 10% от случаите. Но не се страхувайте от тази цифра, защото тъжната статистика не се оправдава от самия рак, а от присъствието на пациента не по-малко смъртоносни болести - същата цироза на черния дроб. При липса на съпътстващи тежести и с подходяща терапия, степента на оцеляване достига 50-70%.

Рак на яйчниците: прогноза за преживяемост

първи рак на етап на яйчниците се характеризира с оцеляването на 75% в петгодишен хоризонта, втория етап намалява скоростта до 55-60%, на третия етап предвижда само 15-20% от положителен резултат, четвъртата - не повече от 5%.

Оцеляване при рак на кожата

Дългогодишните наблюдения на пациенти с рак на кожата са окуражаващи: ако в следвоенните години оцеляването беше 49%, то през 2010 г. тя вече беше 92%.
Освен това пациентите с тази диагноза не само са започнали да живеят по-дълго, много от тях са успешно излекувани от болестта.
В същото време възрастта на пациентите оказва влияние върху конкретните цифри: колкото по-големи са, толкова по-лоша е прогнозата.

Шансове за възстановяване при рак на мозъка

Да се ​​дадат прогнози за степента на оцеляване на рака на мозъка е безупречна задача. Това зависи не само от стадия на заболяването, възрастта на заболелите, но също така и от множество нюанси, свързани с вида на тумора, поведението му в регион на мозъка удари. По принцип статистическите данни сочат, че на втория и третия етап няколко пациенти успяват да преодолеят двугодишния праг, а при диагностицирането на четвъртата фаза броят продължава няколко дни. В този случай, се дължи на факта, че "главата - обектът е тъмен," достатъчен брой пациенти с преследване на живот и лечение, е възможно да се живее с рак на мозъка, колкото е възможно, са в размер на десетки години.

Колко живеят с рак на червата

Онкологичната патология на червата се развива в различните й сегменти и засяга, главно хора в зряла възраст, независимо от техния пол. Положителната прогноза за тази патология е една от най-високите, но колко те живеят в чревния рак зависи от възрастта на пациента, етапа на заболяването, размера на тумора и вероятността от рецидив.

Числото в човешкото тяло е важен орган, който изпълнява много функции, включително храносмилането на храната, синтеза на хормони и участието в метаболитните процеси в тялото. Развитието на злокачествена неоплазма в червата се дължи на влиянието на екзогенни и ендогенни фактори.

Ракът на червата се смята за онкологично заболяване, чието развитие е трудно да се предскаже, защото туморът може да бъде локализиран във всеки сегмент на този орган.

 • Цялата информация в сайта е за информационни цели и НЕ е ръководство за действие!
 • Можете да поставите прецизната диагноза само лекар!
 • Моля ви да не приемате самолечение, но да се срещнете със специалист!
 • Здраве за вас и вашите близки! Не се обезсърчавайте

Патологичният процес в ранните етапи може да бъде асимптомен и това значително усложнява диагнозата и подбора на правилните тактики за терапевтично лечение. Прогресирането на заболяването, увеличаването на размера на тумора и особеностите на неговия метастази утежняват благосъстоянието на пациента и карат сериозно да мисли за посещение на онколог.

Фактори, влияещи върху прогнозата за оцеляване

Задавайки въпроса: колко живеят след рак на червата, трябва да се отбележи, че този процес е бавен и следователно има относително висок процент на оцеляване на пациента. За да се определи прогнозата за очакваната продължителност на живота, онкологията използва такъв показател като петгодишна преживяемост, т.е. броят на пациентите, които са живели по-дълго от този период след успешното лечение, се използва.

В тази област се провеждат текущи изследвания, тъй като медицината не стои неподвижна и методите за лечение и употреба на наркотици непрекъснато се подобряват. В различните страни степента на оцеляване има своите значения. Повечето пациенти се интересуват от четенето на тази статистика, за да оценят адекватно състоянието си и да се борят за цял живот.

Но прогнозата е повлиян не само успешно проведено лечение, но също така и много други фактори: на стадия на заболяването, от размера и характеристиките на мястото на тумора, възможността за повторение на симптомите, и най-важното, възрастта на пациента и издръжливост на неговия имунитет.

Тук е описано подробно за рак на дебелото черво с метастази.

Етап на заболяването

Един от важните фактори, влияещи върху продължителността на живота, е стадий 1, в който болестта е открита. Така че в началния етап положителният индикатор достига 90-95% от степента на оцеляване с успешна операция.

С протичането на болестта, при 2-те етапа на прогресия на тумора и разпространението му в съседни органи, този процент постепенно намалява до 75% от пациентите, при условие че се извършва операцията и се прилага лъчетерапия.

Постигането на тумор с критични размери и неговото кълняемост в регионалните лимфни възли е доказателство за постигането на процеса на третия етап на развитие. Продължителността в този случай не надвишава 50%.

Успешен резултат, когато заболяването достигне етап 4, когато туморът израства в отдалечени органи и костни тъкани, както и по време на разпространението на метастази, е практически невъзможен. Преживяемостта е само 5%.

Размери на тумора

Размерът на тумора и особеностите на неговата локализация също влияят върху продължителността на живота на пациента. Тумор, който заема повече от половината от обиколката на червата, показва дълбочината на лезията му. Ако клетките засягат повърхностния слой на епитела, вероятността за положителен резултат се наблюдава при 85% от пациентите. Загубата на мускулния слой от раковите клетки утежнява ситуацията и степента на оцеляване се намалява до 67%.

При кълняването в серозната мембрана и разпространението на метастазите прогнозата намалява до 49% от положителното развитие на ситуацията. Перфорирането на червата и увреждането на съседни органи и регионални лимфни възли е неблагоприятен фактор за положителния резултат от заболяването.

възраст

Онкологичните увреждания на всеки сегмент на червата се наблюдават главно при хора в зряла и напреднала възраст. Те се чудят: колко е оставено да живее с рак на червата? Последните проучвания показват, че тези пациенти след 40-45 години, независимо от пола, по-често страдат от това заболяване.

Прогнозата за оцеляване за период от пет години при тази категория пациенти е доста висока, тъй като в червата се наблюдава рядка мрежа от кръвоносни съдове и капиляри. Това означава, че раковите клетки бавно се разпространяват в тялото с кръвен поток.

Положението обаче е различно за младите хора, чиято възраст не надхвърля 30 години. Тази група пациенти има висок риск от ранни метастази, което води до бързо увреждане както на регионалните, така и на отдалечените лимфни възли и органи. Това провокира усложнение на хода на заболяването, а нивото на преживяемост сред младите хора е много по-ниско, отколкото при възрастните пациенти.

Реакция на заболяването

Навременната диагноза и извършената хирургична и лъчелечение не могат да гарантират успешното възстановяване до 100%. Важен фактор за усложняването на хода на заболяването е появата на рецидив известно време след края на лечението.

В зависимост от стадия на туморния процес се наблюдава рецидив при 70-90% от пациентите. За да се намали вероятността му, е необходимо редовно изследване на пациента, за да се определи повтарящото се развитие на онкогенезата.

Рискът от повторно появяване настъпва през първите две години след хирургичното лечение. Пациентът се предлага редовен преглед, който включва следните методи: преглед с пръст, радиография, ултразвук на коремната кухина, други инструментални методи.

С навременното откриване на рецидив, положителната прогноза на заболяването е приблизително 30-35%. Но със закъснялата диагноза и развитието на рецидив този показател е значително намален.

Ниво на резекция

Често, при изчисляване на прогнозата за петгодишно преживяване, се взема под внимание нивото на отстраняване на сегмента на червата. Това ниво показва степента на радикалност на извършената операция.

Ако резекцията се извършва на границата с тумора, това намалява успеха на лечението и понякога изисква втора операция.

Така че се оказа, че в този случай петгодишната честота на преживяване достига 55% от пациентите. В противен случай - при резекция на червата на по-голямо разстояние от тумора, този процент достига 70% от пациентите.

Какви трябва да бъдат кръвните показатели за рак на червата ще разкаже статията.

Тук можете да намерите цялата информация за лечението на чревни средства за лечение на чревен рак.

Повторете операцията

Важен показател за пълното възстановяване на пациента е липсата на рецидиви в рамките на 3-4 години след първата операция. Въпреки това, ако се наблюдава второ развитие на патологията по време на превантивните прегледи, лекарят решава да извърши отново операцията.

Този метод се използва за отстраняване на причините, които могат да причинят повторна поява. В противен случай се предписва палиативно лечение, за да се поддържа благополучието на пациента.

Ако пациентът е щастлив и напълно излекуван от рак на червата, е необходимо да извлечете опита и да промените отношението им към живота и здравето им.

Само един редовен преглед ще изключи връщането на болестта и ще ви позволи да се радвате на живота.

Ракът не е присъда: в кои държави е по-висока степента на оцеляване?

В доклада си за рака Световната здравна организация прави разочароващи прогнози: през 2015 г. броят на хората с диагноза рак постоянно нараства. В същото време жителите на развиващите се страни са по-податливи на това заболяване поради зависимостта си от гражданите на богатите страни, които традиционно се застъпват за здравословен начин на живот. Онкологичните заболявания "остаряват": средната възраст на европейците, страдащи от рак, постепенно се увеличава. Най-високата степен на преживяване при диагностициране на рака е в Германия, докато в Източна Европа петгодишната преживяемост след диагностицирането е значително по-ниска.

Според Световната здравна организация, най-често срещаният вид рак в света все още е рак на белия дроб :. За 2012 е бил диагностициран повече от 14 милиона случаи на откриване на рак, рак на белите дробове, от които е в размер на повече от 1,8 милиона случаи.. След това, с намаляването на позицията, се запазват рак на гърдата, червата, простатата, стомаха и черния дроб. Що се отнася до смъртността, най-честата причина за смъртта е рак на белия дроб, черния дроб, стомаха, червата и гърдата.

Каква е средната преживяемост на пациентите след диагностициране?

Според британския вестник Clinical Oncology на Ланс онкология, във водещите европейски страни, след повишаване на такава диагноза, като "рак на дебелото черво", повече от 60% от пациентите да оцелее в продължение на 5 години. Най-високото ниво на оцеляване се наблюдава в Германия, Швейцария и Австрия. В Западна Европа като цяло тази цифра е около 57%, което е доста висок показател по отношение на световната статистика. Източна Европа леко зад средните европейски показатели: например, в Полша, темповете на петгодишни оцеляване в чужбина в случай на рак на дебелото черво е малко над 46%, а в България - около 45%. За сравнение: оцеляването в Русия с диагнозата "рак на червата" не е повече от 40%. Основните причини за тази тъжна статистика в Русия, експерти призоваха за късното диагностициране и липсата на първична превенция и профилактика на заболявания, в това число - липсата на навици да водят здравословен начин на живот.

Какви са основните искания за лечение от руски пациенти?

Според онлайн платформа за намиране и организиране на лечение в чужбина MEDIGO, най-честата молба от руските пациенти на лечение е онкология (33%), а най-вече - молби за лечение на рак на белия дроб.

Повечето от исканията за лечение на рак, според експерти MEDIGO платформа, той идва през в клиники в Германия, което потвърждава високото ниво на доверие на пациентите от цял ​​свят на немските специалисти и клиники. Наличие на иновативни методи на лечение и съвременни лекарствени средства за лечение на болни от рак в комбинация с модерни технологии позволяват Германия, за да доведе до успешна операция и да се поддържа високо ниво на степен на преживяемост, пет години след поставяне на диагнозата.

Какви мерки се предприемат в Европа за предотвратяване на рака?

Европейската комисия ежегодно актуализира Европейския кодекс за борба с рака, който е бележка за европейските граждани за предотвратяване на рака. През 2014 г. в кодекса са включени 12 основни точки:

 • Не пушете. Не използвайте никакъв вид тютюн.
 • Подкрепа за инициативи за забрана на пушенето на работното място и на обществени места.
 • Поддържайте нормално тегло.
 • Да води активен и здравословен начин на живот. Ако е възможно, намалете времето, прекарано в седнало положение.
 • Следвайте здравословна диета:
  • консумират достатъчно растителни храни, зеленчуци и плодове;
  • да се ограничи използването на висококалорични храни и количеството захар в храната;
  • Избягвайте обработеното месо (ако е възможно, ограничете консумацията на червено месо и сол в големи количества).
 • Намалете употребата на алкохол.
 • За да се ограничи приемането на слънчеви бани, преди всичко - да се ограничат децата от прякото излагане на слънце. Когато сте на слънце, не забравяйте да използвате защита от слънцето. Откажете да посетите солариума.
 • В случай на работа с канцерогенни вещества, спазвайте техниките за безопасност, за да се предпазите от вредните им ефекти.
 • Предприемете действия за намаляване на високите нива на радон. Защитете дома си от източници на възможно излъчване.
 • Информация за жените: кърменето намалява риска от рак на гърдата, така че експертите съветват да не се спре кърменето без нуждата и наличието на определени медицински показания. Хормонозаместителната терапия увеличава риска от някои видове рак. Ако е възможно, е необходимо да се ограничи хормоналната терапия.
 • Уверете се, че вашите деца са били своевременно ваксинирани срещу хепатит В (задължително ваксина за бебета) и човешки вирус pappilomy (HPV) (желания ваксина за момичета).
 • Поемане на задължително участие в правителствени програми за ранно откриване на рак.

С помощта на физически упражнения и самоконтрол повечето хора могат да направят това без лекарство.

Рак на червата: петгодишна прогноза за оцеляване

Ракът на червата се счита за онкологично заболяване с бавно развитие на патологичния процес в организма. За съжаление, поради изтритите симптоми, ракът на червата се диагностицира в последните етапи, когато пациентът има метастази в черния дроб и други органи.

При рак на червата прогнозата за преживяемостта зависи от степента на разпространение на метастази и вторични тумори. Традиционният критерий за оцеляване в онкологичния процес в червата е, че медицинските специалисти смятат, че преодоляването на заболяването за 5 години.

Статистика на рак на дебелото черво

Както показват статистическите данни, злокачествените неоплазми се образуват най-често в дебелото черво, а в тънките, много по-рядко. Годишно рак на дебелото черво се диагностицира в света на 1 милион пациенти и около 50% от пациентите умират всяка година от това заболяване.

Според статистиката мъжете са по-склонни да имат онкология на дебелото черво.

Туморите на дебелото черво се диагностицират най-често при пациенти на възраст между четиридесет и седемдесет години. По-податливи на онкология в дебелото черво на човек.

Както показват разочароващите статистически данни, смъртността от този патологичен процес се увеличава. Според информацията, предоставена от СЗО, през 2030 г. повече от 13 милиона души ще умрат от рак по целия свят. Този вид рак се характеризира с бързо развиващи се метастази, поради което прогнозата не е утежняваща.

Прогноза за оцеляване в различни стадии на чревен рак

Всички видове рак имат 4 етапа на развитие:

 • Неоплазма от малък размер, който не е отвъд лигавицата на мембраната, не се открива. На първия етап, 5-годишната честота на преживяване е осемдесет и деветдесет и пет процента. Естествено, с ефективно лечение.
 • Ракът засяга мускулите на червата, голям тумор, но в регионалните възли няма метастази. Туморът на втория етап също се лекува успешно, петгодишната честота на преживяемост е около 75%.
 • В третата степен, онкологичният процес се разпространява до всички стени на дебелото черво, раковите клетки метастазират до най-близките лимфни възли. Оцеляването при рак на дебелото черво от степен 3 за повече от 5 години е 45%.
 • Злокачествените тумори засягат всички части на червата, метастазите се появяват в други органи и тъкани. За съжаление, степента на оцеляване на последния етап от рака е не повече от 6%.

Лечение и прогнозиране на рак на червата

Злокачествената неоплазма, намираща се в дебелото черво, се счита за опасна патология, тъй като много пациенти умират в рамките на няколко месеца след поставянето на диагнозата. Медицинската терапия се извършва в зависимост от стадия на рака. Това обикновено е третата или четвъртата фаза.

Първият етап показва хирургическа интервенция. Самият пациент премахва самия тумор, както и близките туморни тъкани. Прогнозата за оцеляване след операцията е много висока. След операцията онкологът наблюдава пациента известно време: при необходимост му се предписва консервативно лечение (общо укрепване и имуностимулиране на лекарства, химиотерапия и др.).

Лечението обикновено включва хирургическа интервенция и курс на химиотерапия.

Във втория етап терапията за раков тумор може да съчетае радикален и консервативен подход. Ако има близки метастази в лимфните възли, онколог първоначално предписва химиотерапия, а след това хирургична интервенция.

Лечението се извършва на няколко етапа:

 • Подготовка преди операцията: Предписват се химио, радио или лъчетерапия. Тези мерки се извършват, за да се намали фокусът на неоплазмата. Най-благоприятният вариант е локализирането на карцином или друг тип тумор на едно място.
 • Хирургично отстраняване на неоплазмата. И има два вида хирургични операции: отстранява се само туморен тумор; самият тумор и съседните лимфни възли са отстранени.
 • Възстановяване на тялото на пациента след операция. Пациентът като превантивна мярка може да бъде показан с контролна лъчетерапия. В процеса на отстраняване на тумора онкологният хирург взема тъканните частици, разположени около злокачествената неоплазма. След това се извършва биопсия.

Ако визуално здравите клетки вече са засегнати, пациентът получава курс на химиотерапия.
Пациентът с рак трябва ясно да осъзнае, че една хирургическа интервенция или един курс на химиотерапия не може да победи рака. Това е дълъг процес. Но ако следвате всички препоръки на онколог, наистина е възможно да се справите с онкологията дори и в последните етапи!

Статистика в онкологията

Всички пациенти реагират различно на диагнозата рак. Много предпочитат да избягват информация, която може да е неприятна, докато други търсят най-точните отговори. Никой не може да каже коя от тези стратегии е по-правилна. Независимо от това, един от често срещаните въпроси на пациентите с ракови заболявания е въпросът към лекар относно очакваната продължителност на живота. В онкологията се използват статистически термини за оценка на продължителността на живота на пациентите, много от които са неразбираеми за пациента. Този материал описва основните термини, които лекарите използват, за да определят прогнозата за онкологични заболявания.

Важно е да се разбере, че никой лекар не може точно да отговаря на пациента за продължителността на живота си. Животът на всяко лице зависи от много фактори, не всички от които са свързани с болестта. Очакваната продължителност на живота на онкологичния пациент зависи от:

 • Типът злокачествен тумор и неговото местоположение в тялото (локализация);
 • Степените на заболяването, включително големината и разпространението на тумора;
 • Биологични особености на тумора. неговата агресивност и скорост на растеж, както и някои генетични характеристики на раковите клетки;
 • Уязвимост на тумора от лечението;
 • Възраст и общо здраве на пациента.

За да се оцени ефективността на различните методи на лечение, се използват статистически методи, които позволяват да се оцени оцеляването на групите пациенти. Най-често се оценяват следните честоти на оцеляване:

Цялостна преживяемост на пациентите. Процент пациенти с определено заболяване и стадий, преживяващи определен период от време от момента на поставяне на диагнозата. Например, общата преживяемост може да отговори на въпроса "Колко процента от пациентите с определена болест преживяват определен период от време?". Например, може да се разбере колко процента от пациентите, диагностицирани с рак на шийката на матката, ще бъдат живи след 5 години. По същия начин може да се измери 1-годишната, 2-годишната и 10-годишната преживяемост на пациентите. Освен това съществува концепцията за "медиана на общото оцеляване". Средната обща степен на преживяемост съответства на периода, през който преминават половината от пациентите с определена диагноза (Фигура 1). Оцеляването на пациентите с различни степени на тумори обикновено се оценява отделно.

Един вид обща преживяемост е относителната преживяемост на пациентите, което е най-удобният показател за оценка на преживяемостта на възрастните пациенти. При оценката на този показател се оценява оцеляването на пациенти на определена възраст с злокачествена неоплазма с оцеляването на хора на подобна възраст, но без наличие на рак.

Пример 1: 5-годишната честота на преживяемост при пациенти с диагноза рак на шийката на матката е 68%. Това означава, че 68 от 100 пациенти са на 5 години от датата на поставяне на диагнозата.

Пример 2: Средната преживяемост на пациентите, диагностицирани с определен злокачествен тумор, е 60 месеца. Това означава, че 50% от пациентите с това заболяване имат 5-годишен период от датата на поставяне на диагнозата.

По подобен начин, изчислена продължителността на оцеляване на пациенти с рак заболяване без - продължителността на ремисия в тази или друга болест. Този показател се дефинира от термина "оцеляване без болест". Затвори аналог на този показател е "преживяемост без прогресия" - като се използва тя се измерва от броя на пациентите след лечение са всички остатъчни туморни лезии, но не са маркирани техния растеж или появата на нови лезии.

Тези показатели се използват в клиничните проучвания (повече за клиничните проучвания тук), за да се оцени ефективността на различните методи на лечение и да се заключи, че те трябва да се използват.

За графично показване на процента на оцеляване се използват специални диаграми, които изобразяват така наречените "криви Kaplan-Mayer" (Фигура 1).

Фигура 1. Пример за криви на Kaplan-Meier за преживяемост без прогресия на пациентите в едно от проучванията. Червената линия показва 1-годишна преживяемост без прогресия, зелена медийна преживяемост без прогресия. От графиката може да се види, че препарат 1 показва значителни предимства пред препарата 2.

По този начин, прогнозирането на точната очаквана продължителност на живота за отделен пациент е изключително трудна задача. За предполагаемата оценка на преживяемостта клиницистите използват статистически данни от клинични проучвания, включващи голям брой пациенти с определени видове и стадии на тумори. Такива оценки правят възможно оценяването на средната преживяемост при големи групи пациенти, но тази статистика може да бъде трудно да се прехвърли на отделен пациент. В допълнение, методите за лечение на злокачествени тумори непрекъснато се подобряват, поради тази причина данните от тази статистика не могат да отчитат разнообразието от налични методи на лечение.

Например, Вашият лекар може да ви каже, че той оценява прогнозата за протичането на болестта като благоприятна. Това означава, че наличните данни показват чувствителността на тумора към терапията и високата вероятност за добър контрол на заболяването за дълъг период от време, достигайки продължителна ремисия или дори лек.

Важно е да се разбере разликата между ремисия и лечение. "Лечение" означава, че в резултат на лечението туморът напълно изчезва и никога няма да се върне в бъдеще. Ремисия означава, че симптомите и проявите на туморния процес са намалели или напълно изчезнали. Ремисиите могат да бъдат пълни и частични. За пълната ремисия говорят, когато всички изяви на злокачествен тумор изчезнат. При продължителни ремисии, например, продължаващи 5 или повече години, някои лекари смятат, че пациентът е излекуван от раков тумор. Независимо от това, отделни туморни клетки могат да "спят" в организма в продължение на много години и да се почувстват още 5 години след края на терапията. Това подчертава значението на процеса на мониторинг дори след много години след края на лечението.

Накратко, необходимо е да подчертаем още веднъж следните основни моменти:

 • Статистиката позволява оценка на оцеляването на големи групи пациенти, но не позволява да се предскаже прогнозата за хода на заболяването и точната продължителност на живота на отделния пациент;
 • Статистическите данни за оцеляването могат да се различават значително за различните типове и етапи на туморния процес, възрастта на пациента и извършеното лечение;
 • Степента на обща преживяемост и преживяемост без прогресия се използват широко в клиничните проучвания за оценка на ефективността на проучвания метод на лечение;
 • Статистиката дава на лекарите полезна информация за избора на най-подходящия метод за лечение, но са само един от факторите, които трябва да бъдат взети предвид при разработването на план за лечение.

За Нас

Болестите на храносмилателната система са сериозни и често много опасни. На етапа на обостряне може да има заплаха за живота на пациента.