Препарати за химиотерапия

Химиотерапията е техника за лечение на туморни заболявания, която включва използването на специални лекарства, които потискат активния растеж на туморните клетки. Наркотиците за химиотерапия в момента са представени от множество лечебни групи, всяка от които има висока и доказана ефективност при лечението на злокачествени неоплазми.

Класификация на лекарства за химиотерапия

Лекарствата, използвани за химиотерапия, се разделят на няколко групи в зависимост от това кои клетки засягат. Както знаете, всяка клетка в тялото преминава през цикъл, състоящ се от растеж, натрупване на хранителни вещества и възпроизвеждане.

Туморните клетки почти винаги са в състояние на разделяне, поради което растежът расте толкова бързо. Лекарствата, използвани за предотвратяване на този процес, са разделени на:

 1. Лекарства, които засягат клетките на всички етапи от цикъла.
 2. Средства, които селективно засягат една от фазите на клетъчния цикъл.

Някои лекарства имат различен механизъм на действие, който не е свързан с растежа и пролиферацията на туморни клетки.

Най-ефективните лекарства за химиотерапия

Антитуморният ефект се притежава от препарати, принадлежащи към няколко групи. Въпреки разликата в състава и структурата, те всички ефективно се борят с прогресията на заболяването.

Алкилиращите агенти са един от първите химиотерапевтични средства, разработени за лечение на рак, но до днес те не са загубили ефективността си. Средствата от тази група влизат в тялото на пациента и свързват ДНК от патогенни клетки с помощта на ковалентни връзки. Поради това в тях се формират грешки при четене и протеините, необходими за нормалното функциониране, не се синтезират. В допълнение, нормалната репликация е невъзможна - ДНК удвояване, което е в основата на клетъчното мултиплициране. Такова влияние води до факта, че алкилиращите агенти задействат процеса на смърт на туморни клетки - апоптоза. Те се отнасят до лекарства, които не са зависими от фазата на клетъчния цикъл, т.е. увеличаването на дозата на използваното лекарство ще даде пропорционално увеличение на броя на мъртвите туморни клетки.

Няколко групи лекарства принадлежат към групата на алкилиращите лекарства:

 1. Азотни мустарди ( "мелфалан" "мехлоретамин", "циклофосфамид", "ифосфамид" "хлорамбуцил");
 2. Нитрозоуреи ("Fotemustine", "Lomustine", "Methylurea", "Semustin");
 3. Тетразини ("метазоламид", "дакарбазин");
 4. Азиридини ("митомицин").

Отделно се отличава група от некласически алкилиращи лекарства, която включва "хексаметилмеламин" и "прокарбазин".

Антиметаболитите са специфични вещества, които инхибират производството на нуклеинови киселини (РНК и ДНК) в туморните клетки. Техните активни компоненти имат структура, подобна на "градивните елементи" на ДНК и РНК-нуклеотидите.

Тези вещества се въвеждат в клетката и се комбинират с ензими, които участват в синтеза на нуклеинови киселини. Поради липсата им клетката не може да бъде разделена и в крайна сметка умира. Въпреки факта, че като цяло механизмът на действие на антиметаболитите е подобен на принципа на действие на алкилиращите агенти, те имат една съществена разлика.

Препаратите от групата на антиметаболитите директно зависят от стадия на клетъчния цикъл, при който се намира туморната тъкан. Те са ефективни само по време на синтеза на ДНК и имат слаб ефект по всяко друго време. По този начин, увеличаването на дозата на лекарството няма да даде пропорционално увеличение в смъртта на неопластичните клетки.

Групата на антиметаболитите включва:

 1. Антифолати ("пеметрексед", "метотрексат");
 2. Флуоропиримидини ("капецитабин", "флуороурацил");
 3. Дезоксинуклеотид аналози ( "децитабин" "Цитарабин" "флударабин" "Гемцитабин" "Vidaza" "неларабин" "пентостатин");
 4. Тиопурини ("меркаптопурин", "тиогуанин").

Тези лекарства са сред най-евтините лекарства за лечение на рак.

Антимикротубулинови лекарства

Антимикротубулинови (анти-микротубулни) лекарства са лекарства, произведени от растителен материал. Техният механизъм на действие се основава на инхибиране на синтеза на един от важните компоненти в разделянето на клетките - микротубули или микрофиламенти.

Микротубулите са дълги, цилиндрични компоненти на клетка, които участват в "изтеглянето" на органелите на клетката по време на нейното размножаване. Те образуват така нареченото вретено на разделение, без което не е възможно да се удвои клетката.

Компонентите, които съставляват антимикротубулните препарати, взаимодействат със синтезата на протеиновия тубулин, от който се изграждат микрофиламенти. Това е принципът на работата на лекарствата, произведени от алкалоиди на растението Barvinka (Vinblastine, Vinkristin). Представени са и полусинтетични аналози на тези препарати ("Vinflunin", "Vinorelbine", "Windesin").

Към групата на антимикротубулиновите средства също са таксани. Тези инструменти имат леко различен механизъм на действие: предотвратяват разглобяването на шпиндела в клетката, което му пречи да завърши репродуктивния процес. Тези лекарства също са на растителна основа. Те са изработени от тихоокеански или берит тис. Таксаните включват:

Антикатотоболните лекарства също имат специфичност за една фаза от клетъчния цикъл на туморните клетки, по-специално те работят само по време на тяхното възпроизвеждане.

Топоизомеразните инхибитори са лекарства, които инхибират работата на специални ензими - топоизомерази 1 и 2 вида. Тези протеини участват в удвояването на нуклеинови киселини в туморните клетки. Както е известно, ДНК е двойна верига. За да премахне копие от нея, тя трябва да се отпусне.

За да може този процес да протича правилно, без смущения и счупвания, е необходимо топоизомеразни ензими. Инхибиторите пречат на свързването им с ДНК молекулата и пречат на нормалното удвояване на нуклеиновата киселина. Поради това репликацията не може да бъде завършена и възпроизвеждането става невъзможно.

Топоизомеразните инхибитори включват следните химиотерапевтични средства:

Тези лекарства имат висока ефикасност при лечението на злокачествени неоплазми.

Лекарства за химиотерапия на основата на платина

Най-ефективните лекарства в борбата с рака са лекарствата, съдържащи платина в техния състав. Те имат висока антитуморна активност.

Тяхното действие се основава на "шева" на съседни двойки нуклеотиди на гуанин в ДНК. Поради това нормалната структура на нуклеиновите киселини е нарушена и по-нататъшното умножение на клетката става невъзможно. Нарушението в структурата на ДНК води до процес на апоптоза - неконтролирана смърт на туморна тъкан.

Основните платинени препарати са:

Цени и аналози

Цената на химиотерапията се формира не само от цената на самия наркотик, но и от цените за престоя на пациента в болницата, от разходите за допълнителни услуги и други разходи за лечение.

Цената на химиотерапевтичните лекарства варира значително - от няколко хиляди до един милион. Най-скъпите лекарства са нови лекарства от групите виналкоиди и атрациклини.

Като цяло, въпреки държавната подкрепа, химиотерапията струва на пациента много скъпо. Ето защо е важно да се опитате да използвате генерични лекарства. Те са аналози на оригинални лекарства, продавани на по-ниска цена. Разликата е само в страната, в която е произведен продуктът, както и в неговото име.

Например "Cisplatinum" е 1-родно платиново лекарство, а "Paraplatin" - 2 поколения. Цената на генеричното лекарство е около 4 пъти по-ниска от първоначалното лекарство. Освен това Paraplatin има значително по-малко токсичност и следователно по-малко странични ефекти. Поради това е много по-изгодно за пациентите да закупят Paraplatin, което е ефективно и евтино лечение на рак.

Като цяло, химиотерапията е един от най-основните методи за лечение на злокачествени неоплазми. Препарати за химиотерапия трябва да има минимални странични ефекти и максимална ефективност.

Какви лекарства се използват от лекарите за химиотерапия?

Лекарствата, разработени за активно потискане на растежа и възпроизводството на анормални клетки в злокачествени неоплазми, са химиотерапевтични лекарства. Благодарение на приложението им е възможно да се справят с различни тумори в структурата, местоположението и размера. Това е най-ефективният от всички налични методи за борба с рака.

Изборът на химиотерапевтични лекарства се извършва от специалист както в ранните стадии на формиране на онкологични заболявания, в пред-оперативния стадий, така и след хирургическата интервенция. Възможно е да се използва само едно лекарство - монохимиотерапия. Въпреки това, те често прибягват до комбинация от лекарства - полихемотерапия. Подобни тактики се признават за по-ефективни, което позволява постигането на максималните цели.

Видове и механизъм на действие на противоракови лекарства

Развитието на ефективни антитуморни лекарства, които имат способността да потискат растежа и възпроизвеждането на нетипични клетки, без да оказват неблагоприятно въздействие върху здравата тъкан, е основната цел на фармацевтичната индустрия в наши дни.

Механизмът на действие на химиотерапевтичните агенти е такъв, че прониквайки през обвивката на раковите елементи, те допринасят за унищожаването, прекратяването на съществуването на мутирали клетки. Въпреки това, съществуващи и активно използвани от специалисти, за да се отървете от онкологични медикаменти, не може да се похвали с неговата безопасност. Всеки от тях има редица странични ефекти - от леко гадене и слабост до изразени диспептични и храносмилателни нарушения.

Тежестта на чувствителността на атипията към лекарства за химиотерапия се определя от етапа на онкологичния процес, от броя на клетките, които са в покой. Така че, с бързия растеж и разделянето на елементите, те са по-малко устойчиви на цитостатици. Шансовете за възстановяване са по-високи.

Химиотерапия, използвана от онколози в момента:

 • алкилиращи агенти и таксани;
 • антрациклини и цитостатици;
 • Платинови препарати и винаалкалоиди;
 • противоракови антибиотици.

Всяка подгрупа има свои особености на приложение и способност да влияе на фазите на жизнената активност на раковите клетки.

Алкилиращи агенти

Най-старият клас лекарства за химиотерапия с рак с различна локализация и стадий на развитие са алкилиращите агенти. Почти всички от тях са производни на азотна горчица - отровни съединения, способни да причинят грешка в механизма на четене на генетичната информация в клетката. Процесът води до потискане на образуването на съответните протеини - ДНК разкъсвания.

Химиотерапевтичните лекарства от тази подгрупа са в състояние да покажат необходимата активност от тях на всеки етап от клетъчния цикъл. Ето защо те са заслужено признати за мощни и високо ефективни. Те задължително са включени в комплексното лечение на почти всички видове злокачествени неоплазми.

Въпреки това, поради своята токсичност, алкилиращите агенти имат редица ограничения на приемането - например, периодът на носене на бебе. От нежелани последици са посочени намаляването на образуването на сперматозоиди при мъже и неправилното функциониране на менструалния цикъл при жените, както и високият риск от вторични злокачествени заболявания - левкемия. Дори няколко години след края на антитуморната терапия.

Всички тези фактори задължително се вземат предвид от онколозите при избора на оптимална схема за полихимия.

Анти-ракови антибиотици

Когато се диагностицира онкологията, антибиотиците също могат да бъдат препоръчани за приемане - доста по-различно от общоприетите медикаменти, използвани например при бронхит или пневмония.

Механизмът на противораковите антибиотици е способността да забавят хода на генното делене в атипичните клетки. Това е влиянието върху различните фази на съществуването на ракови елементи, които им помагат да заемат своята ниша сред химиотерапевтичните лекарства в неоплазмите.

Ярките представители на подгрупата - Блеомицин, както и адриамицинът са доста опасни за белодробните структури, защото токсичните съединения, които те създават, оказват много негативно влияние върху детайлите на дихателната система.

За да се намали рискът от нежелани реакции, химиотерапевтичните лекарства от тази подгрупа задължително се комбинират с други противоракови лекарства. Оптималната схема се избира индивидуално от специалисти - в пряка зависимост от диагностицирана онкопатология.

антрациклини

Наличието на специфичен антрациклин пръстен може да взаимодейства с ДНК на атипични клетки, антрациклини помага ефективно разрушават самата структура на тумора. Химиотерапевтични лекарства от тази подгрупа може значително да инхибира реакцията и механизмите, срещащи се в разпределението на ензим топоизомераза и също така да се образуват свободни радикали.

Всичко това води до желания ефект - увреждане на структурната основа на ДНК на раковите клетки. Все пак трябва да се има предвид, че на фона на тяхното използване могат да се появят усложнения като токсични ефекти върху миокарда и други тъкани. Тъй като свободните радикали, лежащи в основата на антитуморната терапия с антрациклини, могат да доведат до значителни увреждания на миокардиоцитите. Поради това се изисква задължително мониториране от лекуващия лекар, като се извършват различни диагностични процедури за мониторинг, включително ЕКГ.

Някои представители - лекарството "Daunorubicin" или "Doxorubicin" са произведени от мутагенни щамове на почвени гъбички. Те подпомагат борбата с онкологията чрез производството на свободни кислородни радикали, което води до разкъсвания в ДНК веригата на атипичните клетки.

винка алкалоиди

Химиотерапевтичните лекарства, обикновено от растителен произход, винаги са добре дошли от специалисти и самите онколози. За тази подгрупа включват продукти на основата на екстракт от листата на зеленика - например Vinkkristin или винбластин, и винорелбин.

Изброените химиотерапевтични средства имат способността бързо да се свързват с тубулин - специфичен протеин, от който се образува цитоскелет. Всичко това води до неизправност на митотичните процеси и унищожаването на онкоклетките.

Винка алкалоиди изгодно отличават с това, че структурата на злокачествените образувания на висока степен на реакция на техните компоненти, за разлика от здравите клетки. Следователно нежеланите последствия се свеждат до минимум. Те включват невротоксичност.

Поради особеностите си, лекарствата от подгрупата на винаалкалоидите са намерили своята ниша в противотуморната терапия, както при жени, така и при представители на силна част от населението. Не забравяйте да вземете предвид липсата на алергичен компонент на човек към винка екстракт.

антиметаболити

Препарати, които имат способността активно да се намесват в процеса на създаване на ДНК от атипични клетки, се наричат ​​антиметаболити. Най-широко използваният антифолат - за лечение на неоплазми на гърдата, лимфоми и левкемии и саркоми, hariokartsinom.

Друг високоефективен антиметаболит, който отделя освобождаването на нуклеотиди, е 5-флуороурацил. Неговите спектър антитуморни ефекти с различна ширина - ракови лезии в бримките на дебелото черво, както и в тъканите на главата и шията, в допълнение, в панкреаса и хранопровода.

На токсичните ефекти на химиотерапията с 5-флуороурацил - депресия на костния мозък, и тежки стомашно-чревни отравяне и образуване на невротоксини. Всичко това задължително се взема предвид от онколога преди началото на полихимията - пациентът е подложен на специален тест за наличието в неговия организъм на DPD. Липсата на този естествен ензим по никакъв начин не влияе върху функционалните възможности на хората, но с ниските си параметри се появява тежко токсично отравяне.

Антиметаболитите се наричат ​​цитарабин и гемцитабин, както и флударабин и 6-меркаптопурин. Всички те имат свои особености при приемането и продължителността на антитуморното лечение.

Препарати от платина

Съвременните и високо ефективни химиотерапевтични лекарства, които могат да се борят с рак сайтове, които са безсилни срещу други средства - производни на естествения платина метал.

След проникването в организма на пациента с рак, компонентите на платиновите агенти започват да взаимодействат директно с ДНК на атипичните клетки, като ги унищожават и водят до нарушаване на функционалната активност. Раковите фоси умират.

Платиновите съединения могат да действат при почти всеки клетъчен цикъл. Следователно спектърът на тяхната антитуморна активност е доста широк. Така че, Tsisplatin е по-често включен в схемата за лечение на туморната супресия в структурата на белите дробове или тестисите. Докато Карбоплатин се доказа в борбата срещу рак на яйчниците, шийката на матката, пикочния мехур, както и семиномите и остеогенните саркоми.

Представителят на третото поколение платинови препарати, по-малко токсични за човешкото тяло, може да се нарече оксалиплатин. Той е максимално активен при злокачествени лезии на бедрата на дебелото черво и чернодробните структури, както и на панкреаса. Докато за бъбречния паренхим той представлява минимална опасност. Основният нежелан ефект, формиран на фона на неговото използване, се нарича невропатия.

таксани

Медикаментите, които имат вредно въздействие върху раковите фокуси, като нарушават процесите на делене, са таксани. Например, паклитаксел Dotsetakse или стабилизиращи микротубулите атипични клетки мембранни елементи, предотвратяване на тяхната деполимеризация. Всичко това нарушава хода на процесите на преустройство на микротубулите и не се случва разделянето на мутирали клетки.

Спектърът на прилагане на таксани е доста широк - ракови фокуси в белодробната система, млечните жлези, както и в простатата и хранопровода. Те са включени в схемата на антитуморната терапия на неоплазмите на главата, яйчниците, стомаха.

Нежеланите им реакции по-често се диагностицират чрез промяна на параметрите на кръвните клетки. Поради това проследяването на кръвната формула е едно от задължителните условия за прилагане на таксани.

Kaptotetsiny

Хипопрепарациите подкласове на борбата с капотектинума с неоплазми чрез образуване на специален комплекс с ДНК топоизомераза. Резултатът е намаляване на освобождаването на този ензим, както и на неговата функционална активност.

Топоизомеразата се изисква за мултиплициране и разделяне на нетипични клетки. Следователно, отсъствието на ензим води до унищожаване на туморния фокус. Каптотецините са доказали себе си в противотуморното лечение, както твърди неоплазми, така и кавитарни. Необходимостта от тяхното присъствие в полихемотерапията се определя от онколозите индивидуално.

Страничните ефекти могат да варират значително за всяко от лекарствата. Защото и Иринотекан и топотекан и етопозид - специфичен алкалоид, те могат да имат токсични ефекти върху здравите тъкани на тялото с рак. Преобладаващо, инжектираната химиотерапия в таблетки влияе върху активността на бъбречните и чернодробни структури, тъй като те се обработват и извеждат навън.

Противоракови лекарства от последно поколение

Фармацевтичната индустрия е в постоянно търсене на нови, по-ефективни лекарства за борба с такова страховито заболяване като рака. Експерти годишно предлагат всички нови комбинации от лекарства, които могат да потискат не само растежа на вече образувани злокачествени неоплазми, но също така да предотвратят образуването на нови, вторични огнища.

Химиотерапията от последното поколение, по правило, има много по-малък списък от нежелани ефекти върху организма на пациенти с рак, което е доста важно. В края на краищата пациентите вече харчат огромни количества енергия за борба с ракови мутации и различни лекарства подкопават защитните си механизми чрез техните токсични съединения.

Най-безопасните и високо ефективни противоракови лекарства включват:

 • Avastin и Sandostatin;
 • Glivec и Themar;
 • Оксалиплатин и карбоплатин;
 • Zomer и талидомид.

Все по-често онколозите се опитват да прибягват до целеви режим на химиотерапия, което предполага използването на лекарства, които разпознават нетипични елементи и действат върху тях. В същото време, без да се засягат здравите тъкани и органи.

При някои пациенти с рак много традиционни химиотерапевтични средства са противопоказани - те са твърде токсични. Изглежда, че е възможно да се използват лекарства - новости на фармацевтичния пазар на антитуморна терапия. Цитотоксичните средства имат комбиниран механизъм на противораково лечение, подобно на описаните по-горе подгрупи.

Най-добрите лекарства за химиотерапия, разбира се, са тези, които с минимални дози, прилагани орално или парентерално, могат да имат най-голям противораков ефект. Изборът на такива инструменти е прерогатив на онколог. Самолечението е абсолютно недопустимо - рискът от тежки, понякога смъртоносни последици е прекалено голям.

Какви лекарства се използват за химиотерапия?

Химиотерапията е едно от водещите направления в областта на лечението на онкологичните патологии. Най-често пациентите се лекуват с полихемотерапия, която включва прилагането на няколко противотуморни лекарства от различни групи.

Химиотерапевтичният ефект може да се използва като основно лечение или като допълнение към хирургическия и лъчелечението метод.

Видове лекарства за химиотерапия

Всички химиотерапевтични лекарства се класифицират в няколко групи според механизма на тяхното действие:

 • Алкилиращи агенти;
 • антрациклини;
 • Платинови препарати;
 • Противоракови антибиотици;
 • Vinkalkaloidy;
 • Цитотоксични лекарства;
 • Таксани и други.

Всяка група лекарства може да засегне различни фази на клетъчните процеси и жизнения цикъл.

Алкилиращи агенти

Принципът на действие на препаратите от тази група се основава на образуването на ковалентни връзки с ДНК веригата.

Все още не е определено как клетъчните структури умират след алкилиращия ефект, но е ясно, че тези препарати причиняват грешка в процесите на четене на генетичната информация, което води до потискане на образуването на съответните протеини.

Има обаче система от глутатион - естествен имунитет срещу алкилиращи агенти, следователно с повишено съдържание на глутатион, ефективността на алкилиращите агенти срещу злокачествен тумор ще бъде намалена.

Но в резултат на приемането на тези лекарства има възможност за вторичен рак, най-често срещаната форма на която е левкемия, проявяваща се няколко години след химиотерапията.

Основните представители на тази група са лекарства като циклофосфамид, embihina и ифосфамид, хлорамбуцил, бусулфан и, прокарбазин и на BCNU, нитрозоуреи агенти на базата на.

Анти-ракови антибиотици

Тези лекарства нямат нищо общо с известните антибиотични агенти. Механизмът на техния ефект е да забави генното делене на онкоцелуларните структури.

Анти-раковите антибиотици могат да влияят върху различни клетъчни фази, така че понякога механизмите на техните ефекти са малко по-различни. Препаратите на тази група по отношение на нежеланите реакции са най-опасни за белодробните структури, защото поради образуването на свободни кислородни радикали те имат токсичен ефект върху белите дробове.

Най-известните противоракови антибиотици са Адриамицин и Блеомицин. Най-често се използва при полихемотерапия с цитотоксин.

Не бъркайте антибиотиците с антиметаболити, чиито активни вещества са вградени в генетичния клетъчен апарат. В резултат на това, когато структурата на раковите клетки се раздели, се разрушава.

Това метотрексат лекарства Gemzar, гемцитабин, флударабин и кладрибин, 5-флуороурацил и др. Последният препарат странични реакции може да потисне костния мозък, което води до тежка система интоксикация стомашно предизвиква появата на невротоксини, които предизвикват пристъпи конвулсии и кома.

За да бъдат изключени такива последици като антидот на онкологичните пациенти, Timidin е назначен. Аналогът на 5-флуороурацил, приеман перорално, е капецитабин, но има идентични странични ефекти.

антрациклини

Лекарствата в тази група включват Adriblavine и Rubomycin. Те съдържат специфичен антрациклинов пръстен, взаимодействащ с ДНК клетки.

Кома, компонентите на тези препарати могат да потиснат химични реакции, настъпващи по време на образуването на ензима топоизомераза (II), и образуват свободно група радикали, които вредят на структурната основа на ДНК на раковите клетки.

Даунорубицин и доксорубицин също принадлежат към антрациклиновата група и имат естествен произход - техният активен компонент е изолиран от гъбички от пръст. Те образуват свободни кислородни радикали, които нарушават целостта и инхибирането на синтеза на ДНК.

Антрациклините са много ефективни срещу раковите процеси, но имат много опасни странични ефекти като сърдечна токсичност. Свободните радикали, образувани от тези лекарства, могат да повредят клетъчните структури на миокарда. Следователно, използването на тази група изисква специален контрол от страна на лекаря.

винка алкалоиди

Това са противотуморни лекарства, които имат растителен произход (на базата на екстракта от листата на Vincex).

Компонентите на тези лекарства са способни да свързват тубулина (специфичен протеин), от който се образува цитоскелетът.

Необходимо е клетките във всяка фаза и нейното разрушаване да наруши хромозомните движения по време на разделянето, което води до разрушаването на онкоклетъците.

Винаалкалоидите се отличават с факта, че злокачествените анормални клетъчни структури са най-чувствителни към винкалокоидите, отколкото към нормалните клетки.

За препарати от винка-алкалоидна група, невротоксичността е най-характерна като страничен ефект. Най-известните винаалкалоиди са препарати като виндезин и винорелбин, винкристин и винбластин.

платина

Платиновите лекарства се класифицират като токсични тежки метали и действат върху тялото по начин, аналогичен на алкилиращите агенти.

След проникването в тялото, компонентите на платиновите лекарства започват да взаимодействат с ДНК молекулите, като разрушават техните функции и структури, което причинява смъртта на злокачествена клетка.

Сред най-често използваните при химиотерапията лекарства могат да бъдат идентифицирани платина:

 • Цисплатин (особено използван за рак на тестисите и белите дробове), но често причинява увреждане на бъбреците;
 • Карбоплатинът е второто поколение платинови лекарства, има значително по-нисък токсичен ефект върху бъбречните структури;
 • Оксалиплатин - представител на третото поколение, е най-ефективен при рак на дебелото черво, не е токсичен за бъбреците, но може да предизвика невропатия.

Цитотоксични агенти

Тези лекарства имат комбиниран механизъм на действие, подобен на вече описаните медикаменти. Някои от тях са подобни на алкилиращи агенти (например Dakarbazin и Procarbazine).

Има цитостатици, които действат по аналогия с антиметаболити (Hydroxyurea). Отличните цитотоксични свойства са снабдени с кортикостероидни препарати, често използвани при противоракова терапия.

Често използваните цитостатици включват лекарства като ацецитабин, таксол и др.

таксани

Това са лекарства, които засягат микротубулите, открити във всяка клетъчна структура. В резултат на това има нарушение на процесите на клетъчно деление и по-нататъшна клетъчна смърт.

Към подобна група антитуморни лекарства са: Docetaxe, Paclitaxel и др.

Таксани имат достатъчно широк спектър от приложения: рак на белия дроб и на гърдата, на простатата и главата, хранопровода и пикочния мехур, както и рак на яйчниците и рак на стомаха патология. Най-характерната странична реакция на таксаните е намаляването на броя на кръвните клетки.

Препарати от последното поколение

Продължава изследването на противораковата активност на различни вещества.

Излизат се антитуморни лекарства от ново поколение, които имат голям терапевтичен ефект и по-малко странични ефекти от токсични реакции.

Такива средства включват:

 1. Avastin;
 2. Карбоплатин и оксалиплатин;
 3. талидомид;
 4. Zomer;
 5. Gleevec;
 6. Femara;
 7. Sandostatin.

Все по-често специалистите се опитват да използват целенасочена химиотерапия, която включва употребата на наркотици от последно поколение.

Xelox химиотерапия: режим

Химиотерапията съгласно схемата на Xelox включва орално приложение на Xeloda с оксалиплатин. Тази схема на лечение е най-ефективна срещу обикновения колоректален карцином.

Но напоследък са направени много открития, които позволиха на няколко да променят комбинацията от Xelox. Обикновено се използва за лечение на метастатичен чревен рак, изразен злокачествен онкологичен стомашен и млечен фермент.

Обновено химиотерапия на схема XELOX дава пациенти нови възможности, защото когато се добави към химиотерапия с оксалиплатин и Xeloda Avastin е увеличил процентът на оцелелите значително, и няма развитие на рака патология.

Средства за възстановяване

Тъй като химиотерапията е придружена от множество странични ефекти и раковите процеси сериозно подкопават здравето, то след противораково лечение е необходимо да се помогне на тялото да се възстанови.

За тази цел традиционните лекарства и фитопрепарациите се предписват на онколози. За всеки пациент схемата се избира индивидуално.

Обикновено рехабилитационната терапия се предписва вече по време на химиотерапия или непосредствено след нея, за да се намали тежестта на страничните симптоми и да се изключи увреждането на вътреорганичните структури от токсичните ефекти на противораковите агенти.

Повишаване на левкоцитите

Тъй като химиотерапевтичното лечение е придружено от потискане на хемопоетичните функции, броят на кръвните клетки се намалява значително, включително левкоцитите.

Всички пациенти, които са преминали химиотерапевтичен курс на лечение, развиват левкопения, придружена от критично ниски нива на имунен статус.

Поради това е изключително важно тези пациенти да нормализират нивото на левкоцитите.

Обикновено нивото на левкоцитите е около 4-9 х 109/1, но след противоракова терапия те се редуцират петкратно.

Имунитетът е патологично намален и всъщност е толкова необходим за по-нататъшно противопоставяне на злокачествените туморни процеси. За да се възстанови старото ниво на левкоцитите, на пациентите се предписват лекарства като имунофал или полиоксидониум.

В тяхната неефективност показано по-мощни лекарства, такива като Batilol, Leucogen, Tsefaransin, метилурацил и др. Освен това, увеличаването на левкоцитите се извършва чрез екстракорпорална фармакотерапия включващи въвеждането на лекарства в кръвния поток, заедно с инфузия на донорни червени кръвни клетки.

Черният дроб

При чернодробните структури в хода на химиотерапията се поставя сериозна тежест, тъй като антитуморните лекарства унищожават и здрави структури. Тялото натрупва токсини, чието производство се извършва от черния дроб.

За възстановяване на черния дроб, на пациентите се предписват хепатопротективни лекарства като:

 • Gepasterila;
 • Gepamina;
 • Syrepar;
 • Erbisol;
 • Карс;
 • Gepadifa;
 • Essentiale Forte-N и др.

За да се натрупат токсини в черния дроб доста бързо, се препоръчва да се пие изобилно и често да се пият различни течности: бульон от дива роза, вода, сок от червена боровинка и др.

имунитет

При всички пациенти, поради намаления имунитет се развиват инфекциозни процеси, а опортюнистичните микроорганизми, които се намират в организма, придобиват патогенен статус. Тъй като тялото е изложено на общи токсични ефекти, се развиват гъбични инфекции.

Статистически, 100% от пациенти с кандидоза лицето, често ги и стафилококови инфекции, които предизвикват образуването на възпалителни и некротични лезии, тромбоза, хеморагия и сепсис наруши.

Липсата на необходимото възстановително лечение в повечето случаи е смъртоносна. Следователно, толкова важна е подкрепата на имунитета с помощта на лекарства като Polyoxidonium и Antiox. Също така назначени биоактивни имуномодулатори Bisk, Nutrimaks, Ursul и др.

Лекарства от балсам

Химиотерапията се съпътства от множество нежелани реакции като анемия и гадене, оплешивяване и чупливи нокти, аромати и проблеми с апетита, стомашно-чревни нарушения и задръжка на течности, нарушения на урината и т.н.

Ето защо, за да се облекчи състоянието, на пациентите се предписват допълнителни лекарства, за да се спрат страничните симптоми.

Таблетки от гадене

Обикновено причината за гадене е токсините, които се отделят по време на разпадането на раковите тумори и влизат в тялото с химиотерапевтични лекарства. Това е нормална реакция на тялото.

За да се облекчи синдромът на гадене, специални медикаменти като:

 1. домперидон;
 2. дексаметазон;
 3. Реглан;
 4. метоклопрамид
 5. Реглан;
 6. Цизаприд.

Също така намаляване на гаденето ще помогне на наркотици като Vistaril, Kompazin и Torekan.

По-добре е да се спре изборът на ректални супозитории, тъй като те се абсорбират директно през чревната лигавица, без да причиняват допълнително дразнене на стомаха. Най-ефективните свещи са Компазина и Китрил.

антиеметик

Тъй като онко-пациентите след химиотерапия страдат не само от гадене, но и от повръщане, те са предписани и антимеметици.

Особено силно повръщане се наблюдава след приготвяне на цитостатична група като Cisplatinum. С въвеждането на това лекарство, повръщане се наблюдава при всички пациенти до 20 пъти на ден.

За потискане на острото повръщане, което настъпва на първия ден след химиотерапията, се показва приема на Tropisetron, Granisetron или Emetron, Dolasetron или Ondasetron. Представени са и антимеметици: лоразепам, маринол, халоперидол и др.

Витамини в онкологията

След химиотерапията тялото се нуждае от витамини. Най-добре е да ги приемате от естествени източници, тъй като в процеса на възстановяване след химиотерапевтично лечение е забранено да се приемат мултивитаминови комплекси, обикновено съдържащи витамини В, а именно В6, В2 и Б1, които допринасят за растежа на злокачествени ракови клетки.

Но с витамини като токоферол (Е), аскорбинова киселина, ретинол (А) и витамин D, тялото трябва да бъде обогатено след химиотерапия. Те могат да се приемат под формата на наркотици или да ядат богати храни.

Анти-язвата Omez често се предписва на пациенти след химиотерапия.

Целта на тази функция е да се защитят стомашните структури от страничните ефекти на токсичните противоракови лекарства.

Лекарството обикновено се предписва за ден 3 преди химиотерапията, приемането му продължава една седмица след лечението.

Geptral

Heptral е силно хепатопротективно лекарство, предназначено да предпазва черния дроб. Често се предписва на пациенти след химиотерапия като част от рехабилитационно лечение.

Heptral нормализира метаболитните процеси в чернодробните тъкани и стимулира възстановяването на хепатоцитите.

Лекарството се приема под формата на таблетки между приема на храна. Дневната доза е 2-4 капсули или 0.8-1.6 g. Ако след химиотерапия пациентът изпитва тежки форми на холестаза, тогава Heptral се прилага под формата на инжекция.

Рехабилитация след химия вкъщи

Рехабилитационният период след химиотерапията е съпроводен от доста широк спектър от усложнения, най-често срещани са ентеропатични лезии и синдром на гадене, повръщане и намален имунитет.

Ентеропатията се случва на фона на натрупване на токсични вещества, които влизат в тялото заедно с химиотерапевтични лекарства.

polisorb

Препаратът е под формата на бял прах от силициев диоксид. Той се приема вътрешно под формата на суспензия, като преди това разтворът се разтваря във вода. Активното вещество прониква в храносмилателния тракт, където се намират най-големите токсични натрупвания.

Полисорбните молекули свързват токсините и ги отделят с изпражнения. Самият силициев диоксид не се натрупва в тялото и не нарушава метаболитните и храносмилателните процеси.

enterosgel

Препаратът се приготвя под формата на паста, която е готова за употреба. Обикновено лекарството се предписва за 1-2 седмици. Вземете го три пъти дневно, около два часа преди хранене или като приемате лекарства.

Единичната доза е 15 г. Ако последствията след химиотерапията са тежки, тогава дозата може да се удвои, но само за първите 3 дни на приемане, тогава тя постепенно се намалява до нормална.

Отзиви

Елена:

Който се сблъска с такова лечение, сигурно се разтреперва само с една дума химиотерапия. Получих първата червена химиотерапия, най-смъртоносната. След това напълно изгубих косата си и цялото тяло и лице. В допълнение, непрекъснато повръщат и повръщат, нарушават двигателната координация, има стомашно-чревни проблеми и много други неща. В моя случай целта на химиотерапията, за съжаление, е максималното възможно удължаване на живота, тъй като вече не мога да се излекувам. За мен твърде слаб организъм, затова сега минавам или се провеждат химиотерапевтични курсове в таблетки (капецитабин, кселода, тутабин + хормонотерапия). Процедурата е много трудна, но без нея не можеш да оцелееш.

Надявам се:

Когато ми беше диагностицирана рак на шийката на матката, това беше буквално шок за мен. Не очаквах, че на моята възраст, на 39 години, мога да се сблъскам с такава болест. Онкологът предложи платина за химиотерапия. След като изслуша истории за този ужасен лечение, аз подготвени за най-лошото, но след изстрела абсолютно никакви неразположения, остава един и същ апетит и гадене и повръщане, странно не беше изобщо. Вече завърши две курсове с едномесечна почивка. Косата започна да пада, кръвта става абсолютно нищо, както и имунитет, но обещаните проблеми със стомаха и червата, за щастие никога не се случват. Остават още 2 курса. Надявам се за най-доброто, но чакайте и вижте.

Цената на лекарствата

Цените на химиотерапевтичните лекарства са доста различни и зависят от групата и генерирането на лекарствата.

Алкилиращи агенти:

 • Винбластин - от 145 рубли;
 • Винкристин - от 100 рубли;
 • Винорелбин - от 6914 рубли.

Анти-ракови антибиотици:

 • Митомицин - от 4250 рубли;
 • Епирубицин - от 280 рубли.

антрациклини:

 • Adriblastin - от 230 рубли;
 • Zavedos - от 2800 рубли;
 • Циклофосфамид - от 20 рубли;
 • Доксорубицин - от 100 рубли.

антиметаболити:

 • Метотрексат - от 99 рубли;
 • Флуороурацил - от 260 рубли;
 • Xeloda - от 2380 рубли;
 • Mercaptopurine - от 860 рубли;
 • Citarabin - от 720 рубли;
 • Ftorafur - от 10 000 рубли.

Платинови препарати:

 • Цисплатин - от 140 рубли;
 • Карбоплатин - от 430 рубли;
 • Оксалиплатин - от 1210 рубли.

Цената на химиотерапевтичните лекарства може да варира в зависимост от производителя, аптеката, в която се продава, от обема и формата на освобождаване на лекарството. По-горе са само приблизителни цени.

Недостатъци на химиотерапията с хапчета

Как една ракова терапия с химиотерапия във формата може да повлияе на собствените си резултати, показа ново изследване, проведено в Мичиганския университет. Проучването подчертава проблемите, пред които са изправени пациентите при употребата на таблетирана химиотерапия извън контролирана среда на онкологична клиника.

Попитайте лекар за онколог

Ако имате някакви въпроси относно онколозите, можете да ни пишете на сайта в секцията за консултации

Диагностика и лечение на онкологията в израелските медицински центрове подробна информация

Абонирайте се за бюлетина по онкология и се запознайте с всички събития и новини в света на онкологията.

Препарати за химиотерапия

Ако пациентът има онкологични заболявания, един от най-ефективните начини за лечение на проблема е да извърши химиотерапия.

Днес има голямо разнообразие от химиотерапии за рак, които трябва да се приемат изключително от лекарите. Днес научаваме кои лекарства се препоръчват за ракови образувания и какви мерки се препоръчват да се предприемат, за да се предпази тялото ви по време на химиотерапия.

Видове лекарства за химиотерапия

При онкологията на пациента, той получава специални лекарства, които се класифицират в няколко категории. Разграничавайте всички средства помежду си по начина, по който действат и може да бъде такъв:

 • таксани;
 • цитостатици;
 • vinkalkaloidy;
 • противоракови антибиотици;
 • платинови препарати;
 • антрациклини;
 • алкилиращи агенти.

Всяка от описаните по-горе категории лекарства дава възможност да има директен ефект върху различните фази на клетъчните процеси и жизнения цикъл. Ето защо е изключително важно да знаете какви лекарства се препоръчват в конкретен случай. В същото време в никакъв случай невъзможно да се назначи независимо, подложени на химиотерапия, тъй като тези лекарства са силно токсични и могат само да вземете своя лекар въз основа на наличната анализ на данни.

Алкилиращи агенти

Тези лекарства за химиотерапия действат на принципа на образуване на ковалентни връзки с ДНК веригата. Досега тя не успя да определят точно начина, по който смъртта на структурата на клетката, след като е алкилиращ ефект върху него, но определено може да се определи, че тези лекарства може да предизвика грешка в процеса на четене генетична информация. В крайна сметка, този ефект става причина за появата на съответния вид протеини.

В същото време съществува система от глутатион - уникален имунитет от алкилиращи агенти. Поради тази причина в случай на повишено количество глутатион ефективността на алкилиращите агенти по отношение на онкологичните прояви ще бъде намалена.

Въпреки това, в резултат на приемането на такива лекарства, съществува възможност за образуване на вторичен рак, най-популярната от които може да се счита за левкемия. Такъв онкологичен процес често се наблюдава няколко години след като пациентът е бил химиотерапия.

Ако говорим за химиотерапевтиците, попадат в тази категория, а след това те трябва да включва бусулфан и хлорамбуцил, ифосфамид и embihin, циклофосфамид, на BCNU, прокарбазин, както и всички лекарства на базата на nitrozomiocheviny наркотици.

Анти-ракови антибиотици

Тези химиотерапевтични лекарства по никакъв начин не са свързани с всички известни антибактериални лекарства. Принципът на тяхното действие се състои в спирането на генното делене на структурата на раковите клетки.

Допускането на такива антибиотици срещу онкологията дава възможност да окаже пряко влияние върху различните фази на клетките, поради което в някои случаи механизмите от ефекта могат да имат редица различия. Ако се говори за страничните ефекти на такива лекарства, те са най-опасни за структурата на белите дробове, в резултат на образуването на свободни от кислород радикали, те могат да имат токсичен ефект върху белите дробове.

Известни химиотерапевтични лекарства от тази категория са блеомицин и адриамицин. В повечето случаи тези лекарства се използват при полихемотерапия в комбинация с цитотоксин. Не бъркайте антибиотиците с лекарства като антиметаболити, последните съдържат активни вещества, които могат да бъдат вградени в клетъчния генетичен апарат. В крайна сметка, по време на разделянето на раковите клетки се наблюдава разрушаване на тяхната структура.

препоръчани Такива лекарства включват лекарства като 5-флуороурацил, кладрибин, флударабин, гемцитабин, Gemzar, metatreksat. Ако говорим за страничните ефекти, лекарството при първа възможност да има потискане на костния мозък, на фона на приемането му там е много тежка система интоксикация стомашно, което води до повече невротоксини, в резултат на което един човек отива в конвулсии и той изпада в кома.

За да се избегнат такива отрицателни странични ефекти, за целите на противоотрова при хора с онкологични пациенти, се препоръчва да се приема тимидин. Като аналог на 5-флуороурацил, който трябва да се приема перорално, е лекарството капецитабин, но неговите странични ефекти са подобни.

антрациклини

Химиотерапевтичните средства от тази категория са рубумицин и адрбластин. Тези лекарства се характеризират с наличието в техния състав на специфични антрациклинови пръстени, които взаимодействат с ДНК клетки. Освен това, компоненти такива лекарства имат способността да потискат химични реакции, които се появяват в случай на топоизомераза ензим (2) и създаване на свободна група радикали, може да увреди основа структурата на ДНК на раковите клетки.

Също така към категорията на антрациклините са включени доксорубицин и даунорубицин, докато продуктите се отличават с присъствието на естествен произход. Активните компоненти на такива лекарства са изолирани от гъбички от почвата. Те образуват свободни от кислород радикали, чието действие може да наруши синтеза и целостта на ДНК.

Ако говорим за ефективността на лекарства в присъствието на процеса на рак, няма съмнение, че включва антрациклини, но те също така представят различни странични ефекти, като например сърдечна токсичност. Свободните радикали, които образуват такива химиотерапевтични лекарства, имат способността да увреждат клетъчната структура на миокарда. Поради това, по време на приемането на такива лекарства, е необходимо да бъдете под строгото наблюдение на лекар.

винка алкалоиди

Когато се изисква химиотерапия в таблетките, пациентът може да получи винаалкалоиди, които са антитуморни лекарства, които са от растителен произход. В сърцето на такива лекарства е екстрактът от винча листа.

Компонентите на такива лекарства могат да свързват тубулин (специфичен протеин), от който се образува цитоскелет. Необходимо е клетките независимо от тяхната фаза и в резултат на разрушаването им да се наблюдава нарушение на хромозомната дислокация в резултат на това, че онкологичните клетки започват да се унищожават сами.

В допълнение, винаалкалоидите се отличават и от факта, че те са чувствителни към ракови клетки, но до нормални, здрави, практически нямат отрицателен ефект. Ако говорим за лекарства от тази категория, тогава нежеланите реакции на първо място трябва да се отдадат на невротоксичност. Най-известните лекарства в тази категория са винбластин, винкристин, винорелбин и виндезин.

платина

Химиотерапевтичните лекарства от платина се поставят в категорията тежки токсични метали и оказват подобно въздействие върху организма, както в случая с алкилиращите агенти.

След като компонентите на платиновите препарати са проникнали в организма на пациента с онкология, те започват да взаимодействат с ДНК молекули, което води до разрушаване на тяхната структура и функция. В резултат се наблюдава пълна смърт на ракови клетки.

Сред лекарствата от платина, които са често срещани при лечението на онкологията, е необходимо да се отбележи следното:

 • цисплатин (препоръчва се при пациенти с рак на белите дробове и тестисите), но в някои случаи може да бъде причина за бъбречно увреждане;
 • карбоплатината е второто поколение лекарства от платиновата група, те имат много по-малко странични ефекти по отношение на бъбречните структури;
 • оксалиплатин - лекарството принадлежи към третото поколение, то е високо ефективно при лечението на рак на дебелото черво, без да има токсични ефекти върху бъбреците. В същото време може да предизвика невропатия.

Цитотоксични агенти

Такива химиотерапевтични лекарства се отличават с наличието на комбиниран механизъм на действие, напомнящ на описаните по-рано лекарствени препарати. Някои от лекарствата, включени в тази група, напомнят на алкилиращи агенти, например прокарбазин и декарбазин.

Има също така цитостатици, които имат ефект, подобен на антиметаболити (хидроксиурея). Кортикостероидите също така притежават отлични цитотоксични свойства, поради което те често се предписват при лечението на онкологията.

За цитостатици, които се предписват на пациенти с онкология, трябва да се включат такива популярни и ефективни лекарства като текзол и апецитабин. Ако имате нужда от химиотерапия, наркотиците трябва да се предписват само след задълбочен преглед, не избирайте сами лекарството, тъй като това може да бъде изключително опасно за здравето.

таксани

Тези лекарства имат ефект върху микротубулите, които присъстват в структурата на всяка клетка. В резултат на това има нарушение на процесите на клетъчно деление, в резултат на което просто умират. Към тази категория антитуморни лекарства трябва да се включват паклитаксел и доцетаксел.

Таксани се характеризира с доста голям спектър от приложения, те се препоръчват за използване в присъствието на пациенти с рак на гърдата и рак на белия дроб, главата и на простатата, на жлъчния мехур, и хранопровода, както и рак на стомаха и яйчниците. Ако се говори за странични ефекти, тези препарати също така различават присъствието си. Трябва да се отбележи рязко намаляване на броя на кръвните клетки.

Препарати от последното поколение

Дори днес проучванията за активността на различни противоракови лекарства в лечението на онкологията не спират. Всяка година се произвеждат всички нови лекарства, чието действие е насочено към елиминиране на раковите клетки.

Новите лекарства се характеризират с висок терапевтичен ефект и по-малко странични ефекти. Ако говорим за най-новите, най-ефективни средства от тази категория, тогава те трябва да включват такива наркотици като:

 • сандостатин;
 • Femara;
 • Gleevec;
 • зомерът;
 • талидомид;
 • оксалиплатин и карбоплатин;
 • Avastin.

В повечето случаи специалистите предпочитат употребата на целенасочена химиотерапия, по време на която пациентите се инжектират с най-новото поколение лекарства.

Такива лекарства също се наричат ​​"умни лекарства", тъй като те са в състояние да разпознаят клетките, които са били засегнати от рак. По време на такова лечение, лекарствата ги унищожават изключително, без да се засягат здравите, нормални тъкани.

Трябва също така да се отбележи, че лекарствата от последното поколение са по-малко токсични, така че те могат да бъдат толерирани, когато е необходимо лечение на пациент с онкология, когато традиционните противоракови лекарства са противопоказани.

Схема на химиотерапията с кселокс

Ако говорим за схема за химиотерапия, наречена xelox, тогава тя приема пероралното приложение на кселода с оксалиплатин. Този тип лечение е силно ефективен срещу обща онкология на колоректалния регион.

Въпреки това през последните няколко години бяха направени много открития, благодарение на които беше възможно напълно да се промени комбинацията от кселокс. В повечето случаи това лекарство се препоръчва за употреба при лечението на рак на червата при наличие на метастази, изразена онкология в областта на гърдата или стомаха.

Актуализирано от химиотерапевтично лечение XELOX схема ни позволява да предоставяме нови възможности за пациентите, тъй като в случай на допълнение към химиотерапията Xeloda и оксалиплатин Avastin, има много по-високи нива на оцеляване. В същото време е налице пълна липса на развитие на рака патология.

Подготовка за възстановяване

Тъй като използването на химиотерапия, пациентът се сблъскват с много странични ефекти, но сами по себе си раковите процеси може значително да влошат общото благосъстояние, след лечение на онкологични пациенти са били отпуснати за възстановяването на здравни продукти.

За тези цели, хората, страдащи от онкология, могат да се предписват конвенционални лекарства и фитопадери. В този случай е необходимо да се знае, че във всеки конкретен случай се препоръчва да се избере схема за възстановяване поотделно.

В повечето случаи възстановителното лечение трябва да се извършва по време на химиотерапия или веднага след нейното завършване. Това е необходимо, за да се намали появата на странични ефекти, както и да се изключи възможността за увреждане на структурите на вътрешните органи от токсичните ефекти на лекарствата срещу рак.

Рехабилитация у дома

След като лечението на пациента с химиотерапия е завършено, той получава рехабилитация. През този период, пациентът може да изпита различни усложнения, сред които най-често може да се нарече синдром enteroplatichkie намаляване лезия система и алопеция toshnotno повръщане mmunnoy.

Проявява се ентеропатия срещу натрупването на токсични вещества, които проникват в тялото на пациента заедно с химиотерапевтични лекарства. Рехабилитационният период ще бъде много по-бърз и по-лесен, ако пациентът започне да получава средства от категорията на ентеросорбенти, благодарение на което се постига ускоряване на екскрецията на токсините от тялото. Ако говорим за популярни лекарства, които имат подобен ефект, тогава те трябва да включват polysorb и enterosgel.

polisorb

Препаратът се предлага под формата на бял прах от силициев диоксид. Вземете го вътре трябва да бъде под формата на суспензия, като предварително се разтваря във вода. Активните компоненти на такова лекарство влизат в храносмилателния тракт, където се намира най-голямото натрупване на токсични вещества.

Молекулите на полисорб свързват токсични вещества, след което напускат тялото заедно с изпражненията. Трябва да се отбележи, че тялото не натрупва най-много силициев диоксид, така че пациентът не наблюдава никакви смущения в храносмилателния и метаболитния процес.

enterosgel

Това лекарство се предлага под формата на паста, която е напълно готова за употреба. В повечето случаи курсът на приемане на лекарството е 1-2 седмици. Препоръчва се да се приема три пъти дневно, около няколко часа преди да се приемат лекарства или храна.

Една доза не трябва да надвишава 15 грама. Ако пациентът е в много тежко въздействие след лечение с химиотерапия, е допустимо да се увеличи дозата на лекарството, в двете, но това може да стане само на първите три дни от датата на получаване, в бъдеще се препоръчва да се намалява постепенно.

заключение

Не се разстройвайте, ако ви е предписана химиотерапия, защото много съвременни лекарства имат минимални негативни ефекти. Също така, не пренебрегвайте периода на рехабилитация, който има за цел да възстанови тялото и да премахне токсините от него. Във всеки случай, погрижете се за вашето здраве и не се разболявайте!

За Нас

Съдържание на статиятаВъпреки факта, че туморът е локализиран в определена част от тялото на пациента, той засяга цялото тяло като цяло. Реакциите, възникващи в този случай, са изследвани дълго време, докато не се докаже връзката с туморния процес.