Награди за рак на гърдата

Ракови маркери на рак на гърдата се произвеждат в кръвта след атипична, злокачествена трансформация на клетките. Тяхното откриване ни позволява да направим заключение за локализирането на тумора, който ги произвежда.

Най-често срещаното приложение за дефиницията на рак на гърдата (RML) е CA 15-3 и СЕА маркерите. В комбинация с тях се използват също MCA и M-20. Високите индекси почти винаги дават основание да се твърди, че в тялото има отдалечени метастази. Нивата на маркерите в серума зависят от етапа на рака и увреждането на регионалните лимфни възли.

Важно! Чувствителността на туморните маркери при рака е много ниска и не надвишава 15-35%. Ето защо при първични тумори те не се използват за диагностични цели!

Серийният анализ на серумните маркери е ефективен инструмент за ранната диагностика на рецидивите след операцията. Те откриват 40-60% от рецидивите и 60-80% от метастазите на 2-18 месеца преди клиничната проява.

СА 15-3

Нормата при здрави небременки е 28 U / ml. Това е въглехидратният антиген. По време на бременност нивото на маркера може да се увеличи до 50 U / ml. Има диагностично значение за рака на гърдата. Тя може да се увеличи и при рак на яйчника, ендометриоза, белодробни и чернодробни тумори. Този показател има тенденция да се увеличава при мастопатия и доброкачествена онкология на рака на гърдата.

Биологичният период на полуживот на маркера за рак на гърдата е 7 дни. Основните индикации за анализа са оценката на ефективността на терапията с рак. Също така се извършва наблюдение на онкологични пациенти за своевременно предклинично откриване на рецидив. Наблюдавано е повишено ниво на усложнения при пациенти в продължение на 6 до 8 месеца преди клиничната проява на рецидив.

Ca 15-3 има ниска специфичност и чувствителност, затова не се използва за скрининг за целите на диагностиката на основен рак на гърдата. Само при 20% от жените с рак в началните етапи е повишена. При пациенти с напреднали тумори на гърдата маркерът се увеличава в 70% от случаите. Тя показва най-голяма специфичност за карцинома на гърдата. На етапите на метастази значително се повишава нивото му.

СА 15-3 с възпалителни заболявания на гърдата и доброкачествени тумори няма диагностична стойност, така че диагнозата на тези заболявания не се прилага.

РЕА (раков ембрионален антиген)

Норма - до 5 ng / ml. Това е гликопротеин, онкофетален протеин. Увеличение при 50% от жените с рак на гърдата.

Биологичният полуживот на маркера е от 2 до 8 дни. Основните причини за увеличението:

 • рак на гърдата;
 • онкология на ендометриума и яйчниците;
 • колоректален рак;
 • тумор на стомаха.

Показанията за изследването са оценка на ефективността и качеството на лечението за рак на гърдата. Oncomarker REA има ниска специфичност и чувствителност, така че не се използва за диагностициране на туморните рецидиви. Той е от изключително научно значение и се използва заедно с други онкологични маркери.

В някои случаи може да се наблюдава CEA при автоимунни заболявания, остри възпалителни процеси, хронични гастроинтестинални и белодробни заболявания.

MCA (муцин-подобен раково-свързан антиген)

Нормата е 11 U / ml. Той има висока чувствителност, но в същото време по-малко специфичност, в сравнение с CA 15-3. Той е ефективен при оценката на прогнозата на заболяването при мониториране на рецидивите. При диагнозата на метастазите чувствителността е 55-60%. Водещият маркер на MCA е с карцином на гърдата, специфичността е повече от 80%.

Увеличаване на индикаторите за оповестяване:

 1. Ракът на гърдата е от 5 до 80%.
 2. Метастази в близките органи ─ до 75%.
 3. Мастопатия и доброкачествена патология ─ леко увеличение.
 4. Втората половина на бременността - нормите на нормата могат да се увеличат три пъти.

Сред всички изолирани антигени най-често се използва маркерът за СЗ 15-3 рак на гърдата и има водеща диагностична стойност.

Леко увеличение на маркерите може да се наблюдава при съпътстваща соматична патология.

Важно! На етапа на първично изследване с различни патологии на гърдата такива тестове не трябва да се разглеждат като скрининг. Тъй като надценените показатели могат да причинят неразумно усещане за страх. Индикаторът в рамките на референтните стойности може да доведе до фалшиво спокойствие.

Жената трябва да знае и да помни, че етапите на изследване в случай на подозиран рак на гърдата са:

 • първичен клиничен преглед;
 • мамография;
 • ултразвук;
 • цитологично изследване.

Тези методи са основата за диагностицирането.

Методи за определяне на примерите

Материалът за диагностика е кръвният серум. Използват се два основни лабораторни метода за определяне на маркерите за рак.

ELISA (ензимен имуноанализ). Той се основава на химичната реакция на взаимодействието антитяло-антиген. Към молекулата на антитялото е прикрепена ензимна молекула. Това е вид етикет, който следва компонентите на реакцията. Този анализ надхвърля други методи за диагностика чрез чувствителност стотици пъти и изразителност, което ви позволява да спечелите време, за да получите резултат.

Проучвателният процес е напълно автоматизиран. В ензимния имуноанализ се инсталира програмата: колко серуми и какви методи за определяне.

IHL (имунохемилуминесцентен анализ). Методът се основава на имунни отговори на антитялото и антигена (клетъчна луминесценция). Чувствителността на теста е 90%. При биохимична реакция освободената енергия се превръща в светлинно лъчение. Свързаният антиген с хемилуминесцентен етикет променя своето енергийно състояние. Концентрацията на събеседващите в изследвания обект се определя от интензивността на сигнала и леката сума. Този експресивен метод дава възможност да се определят маркерите при ултразвукови концентрации.

Oncomarker за рак на гърдата - преписи от анализи на Oncoforum

Маркерите за рак на гърдата са специфични макромолекули, които се синтезират от женското тяло в отговор на раковата агресия. Ако нивото на маркерите за рак надхвърля нормата, това в много случаи може да показва наличието на раков процес. Растежният маркер се използва както за диагностициране на заболяването, така и за наблюдение на текущото лечение и предвиждане на процеса.

Много кръвни маркери циркулират в кръвта и тяхното определение е от голямо значение. Броят на онкомаркерите в никакъв случай не трябва да надвишава нормата. Обаче увеличаването на концентрацията на комбинираното средство не винаги означава, че е имало метаплазия на клетките. Това може да се случи в резултат на редица причини: алергии, възпалителни процеси или доброкачествена неоплазма. Въпреки това, ако една жена е открила туморни маркери с висока концентрация, това трябва да е сигнал за тревога: тя спешно трябва да види лекар и да премине изследване за рак.

Последици от рак на гърдата

За изследването на гърдата е необходимо да се провери концентрацията в кръвта на маркера за рак на женския рак CA 15-3. Какво представлява това вещество? Злокачествените злокачествени клетки продуцират протеин (гликопротеин с високо молекулно тегло със свързани олигозахаридни вериги). Човешкото му тяло възприема като чужд елемент (антиген). Този раков антиген влиза в кръвоносните и лимфните съдове. Той циркулира през тялото с поток от кръв и лимфа. Ракът маркер CA 15-3 може да се намери в кръвта на жени, които имат злокачествен тумор на гърдата.

Други маркери за рак на гърдата

Също така има маркери за рак на гърдата, като раков антиген 15-3 (СА 15-3) и друг раков антиген 27-29 (СА 27-29). Някои онколози се позовават на CA 15-3 на тумор-специфични ракови антигени, които се определят при първични злокачествени тумори на млечните жлези. Но ние не трябва да забравяме, че туморен маркер СА 15-3 може да се увеличи в серума и рак на белите дробове, черния дроб, дебелото черво, яйчниците, панкреаса, шийката на матката и ендометриума.

Референтни стойности

Нормалното ниво на маркерите за рак на гърдата е от 15.3 до 26.9 U / ml. Чуждите онколози вярват, че горната граница на нормата може да се счита за показател от 30 U / ml.

Американските онколози вярват, че единственият кръвен тест, който е специфичен за органи за рак на гърдата, е анализ на маркери за рак на гърдата CA 27-29. Изпитването на онкомаркери CA 27-29 измерва нивото на кръвта в кръвта на разтворимата форма на гликопротеина MUC1. Също така се открива върху мембраните на злокачествени клетки на карцином на гърдата. Обикновено нивото на маркери за канцероген на гърдата CA 27-29 не трябва да надвишава 38 или 40 U / ml.

Онколози смятат, че диагнозата трябва да се комбинира определяне на туморен маркер 15-3 гърдата с откриване на серум CEA - карциноембрионен антиген. РЕА практически изчезва след раждането, така че е трудно да се открие в серума на възрастни здрави хора. Нормалният индикатор на CEA онкопротеина не трябва да надвишава 5 ng в един милилитър. При рак на гърдата концентрацията на раково-ембрионален антиген се увеличава до 20 нанограма на милилитър или повече.

Онкологичните маркери на рака на гърдата HER2 дават информация за наличието в организма на тирозин протеин киназа. За този анализ се извършва туморна биопсия или се взема проба от тъканта след хирургично отстраняване на тумора. Този протеин присъства в големи концентрации в една трета от случаите на рак на гърдата.

Увеличаването на нивото на туморни маркери на рак на гърдата в двадесет процента от случаите е регистрирано още в първите два етапа на раковия процес. В третия и четвъртия етап се наблюдава засилена концентрация на онкомаркери при всеки осем от десет пациенти. Повишена рак СА 15-3 антиген и антиген рак СА 27-29, и карциноембрионален антиген (СЕА) е отбелязано в 50-90% от жените с рак на гърдата метастази.

Подготовка за определяне на маркерите за рак на гърдата

За да се докажат резултатите от проучването, свързано с онкомарке, жената трябва да почива преди проверка на онкологичните маркери и да не приема алкохол. За анализ се взема кръвта от кубиталната вена. Тълкуването на резултатите от изследването трябва да се извърши от лабораторен лекар, който е извършил анализа.

Рак на гърдата

Ракът на гърдата е злокачествен тумор на жлезистата тъкан на млечната жлеза. Ежегодно в света се регистрират около един милион нови случая на рак на гърдата. Болестта се отнася до визуалните форми на рак, но в много случаи правилната диагноза се прави, когато се започне онкологичен процес. Последицата на гърдата помага своевременно да подозира наличието на раков растеж на женската гърда. Ракът на гърдата има наследствено предразположение. Те са болни като млади момичета и жени в постменопауза. Онкологичният процес причинява гените BRCA1, ATM, TP53, както и PTEN гена.

Смята се, че въздействието на много фактори води до развитие на рак на гърдата. Ето някои от тях:

• липса на анамнеза за бременност и раждане;

• натоварена семейна история;

• неконтролиран прием на хормонални контрацептиви за повече от десет години;

Има неинвазивни и инвазивни форми на рак на гърдата. Неинвазивните ракови заболявания често са локализирани и в двете млечни жлези, туморът има многоцентрово израстване. Почти в двадесет процента от случаите неинвазивните форми на рак на гърдата се превръщат в инвазивни. В шестдесет процента от случаите в карцинома на млечната жлеза се определя: scirrus и аденокарцином. Сред дифузните форми на рак има различни варианти на онкологичното заболяване:

Признаци и диагностика на рака на гърдата

Нодулната форма на рак на гърдата се развива или като независимо заболяване, или от фиброаденом. И в това, а в друг случай под кожата се дефинира гъстата хумоскучна неоплазма на каменист консистенция. Той е споен на кожата, неактивен. Кожата над възела е гъста, прилича на лимонова кора. Комплектите на гърдата ще помогнат да се установи естеството на заболяването.

Ако патологичният процес е локализиран под зърното на гърдата, тогава от него може да му се даде сап, а зърното се деформира и прибира. Малкият възел, който се намира в гърдите, е трудно да се определи дали е палпиран. В случай на карцином, млечната жлеза е покрита с люспи, които наподобяват костенурката. Rozhistopodobnaya форма на рак се характеризира с факта, че кожата има зона на hyperemia с ясни граници.

Съществуват и редки форми на рак на гърдата: рак на Paget и атипични тумори. При рак на гърдата туморът расте доста бавно. Карциномът може да бъде идентифициран по време на изследването. За да се постави правилната диагноза също ще помогне на comarkers на млечните жлези.

Диагностика на рак на гърдата при използване на oncomarkers

Ранните маркери на рака на гърдата са специални протеинови молекули, чието производство съответства на женския организъм за развитието на туморни неоплазми.

Благодарение на тези протеинови молекули, ранната диагностика на рак на гърдата и, разбира се, навременното лечение става възможно.

Маркерите за рак на гърдата, които надхвърлят нормата, не винаги показват, че в женското тяло има тумор. Понякога увеличението им показва възпалителни процеси в други органи, а след това резултатът се нарича фалшиво положително.

Картонен маркер CA 15

Клетките, които съставят неоплазмата, обикновено синтезират протеинови молекули, които са чужди на тялото, които се наричат ​​антигени. Абревиатурата СС произхожда от английския "раков антиген". За тумори на гърдата, специален СА на номер 15 е характерен.

Естествено, ако CA 15 надвишава нормалните граници, това показва развитието на вредни туморни процеси. CA 15 се счита за специфичен за рак на гърдата, тъй като кръвното му ниво надвишава нормата в 95% от случаите. В туморни форми с доброкачествена природа, CA 15 може да се увеличи, но не толкова, колкото при злокачествени.

Определянето на концентрацията на СА 15 ви позволява точно да установите приблизителния размер на лезията. Мониторингът на нивото на СА 15 позволява не само да се наблюдава динамиката на развитието на тумора, но и да се направят изводи за ефективността на лечението, което е важно при избора на терапия.

В съвременната медицина се смята, че увеличава маркерите за рак на номер 15 с повече от 25% като признак за прогресирането на заболяването.

Нормата на CA 15 също е от голямо значение при проследяване на други процеси:

 • Метастази. Ако неоплазмата в млечната жлеза донесе метастази, включващи нарастващ брой лимфни възли в процеса, това се характеризира с повишаване на нивото на 15-те примеси.
 • Повторната поява. Жените, които са лекувани успешно рак на гърдата, се препоръчва веднъж годишно, за да се явя на изпит за тумор маркер навреме, за да се определи повторно растежа на тумора, ако това се случи. Нормата е превишена, ако тялото се възобнови.

Лекарите обикновено вземат предвид при оценката на резултатите и факта, че след терапията нивото на маркера в кръвта може да бъде по-високо от нормалното. Това се дължи на факта, че раковите клетки са разрушени, освобождавайки протеиновите молекули в кръвта. Ако терапията е успешна, това увеличение е от краткосрочен характер.

Също така, нивото на маркера може да е по-високо от нормалното в периода на бременността, но това не е признак на тумор.

Лекарите са на мнение, че най-точната информация за рака на гърдата може да бъде получена чрез анализиране на данните за СА 15 и CEA (раково-ембрионален антиген) едновременно. ЦЕА след раждането почти изчезва от кръвния тест, а туморите на млечните жлези могат да се увеличат няколко пъти.

Oncomarker CA 27.29 и HER2

Американците в диагнозата на рак на гърдата предпочитат маркера CA 27.29. Вярно е, че много специалисти от руските клиники считат този тест за недостатъчно надежден, тъй като нивото на този маркер за рак често се повишава в отговор на такива заболявания като:

 • ендометриоза;
 • Кисти на яйчниците;
 • Доброкачествени новообразувания в черния дроб, бъбреците, млечната жлеза.

Също така нивото на този маркер се повишава през първия триместър на бременността. По този начин дешифрирането на резултата не винаги дава точни данни за процеса и местоположението му.

Анализът на HER2 дава информация за специфичния растежен фактор, който е отговорен за активния процес на делене в епителните клетки. Нивото на HER2 се определя от резултатите от биопсия на туморната тъкан, а не чрез кръвен анализ за туморни маркери.

HER2-диагноза е важна стъпка в избора на терапия, като HER + тумори чувствителни към лекарство, използвано за лечение на HER-тумори. Също така, на този етап на диагнозата е важно да се предскаже хода на заболяването, както позитивни тумори се счита за по-злокачествени и се характеризират с по-лоша прогноза.

норми

резултати Декодиране дава статистиката, която се отваря следната картина: само 15-20% от жените на туморен маркер CA 15 е с висока стойност в ранните етапи на заболяването, но по-тежка форма на заболяването, толкова по-висок процент на границите с висока разделителна способност CA 15. Цената за този протеин в кръвта варира на ниво 26-27 Edm. Клиниките в чужбина са повишили прага на нормата до 30 пъти, но в Русия това се счита за излишък.

REA се определя в женската кръв при 50-90%, ако туморът вече е дал метастази, което е и в доста късна дата. Норма СЕА в кръвта не надвишава нищожен нивото на 5 ngml, а в случаите на някои заболявания на стомашно-чревния тракт може да се увеличи до 10 ngml.

За CA 27.29 декодирането се счита за задоволително, което показва стойности на нивото 37-40 Edm. И определението за HER + - няма числени стойности на нормата, тъй като този антиген може да бъде или отсъстващ, или налице в тялото.

Има случаи, при които придружителите на жена, която е възстановена от рак, са в нормални граници, докато мамографията показва наличието на тумор. В този случай, не се притеснявайте, защото туморът вече не е жизнеспособен.

Лекарите обикновено много внимателни към кръвни тестове за туморни маркери, като често тези протеинови молекули не само да помогне диагностицират рак в ранен стадий, но също така доказателства за други болестни процеси, които се нуждаят от коригиране и лечение на женското тяло.

Ракови маркери - възможност за ранна диагностика и откриване на предразположеност

Свръхпредлагане е вещество, което може да се намери в кръвта, урината или тъканите на тялото в повишена концентрация с някаква форма на рак. Неговите молекули се синтезират от самия тумор или се секретират от човешкото тяло в отговор на развитието на злокачествена неоплазма. Те се използват за диагностициране на тумори, включително тумори на гърдата.

Участници в диагностиката и лечението на рак на гърдата

Това е най-честият "женски" тумор в развитите страни. За ранно откриване на заболяването и за мониторинг на пациенти с вече установена диагноза, използвайте маркери за рак на гърдата, като CA 15-3 и CEA. Тактиката на хормоналното лечение се определя с помощта на рецепторите на естроген и прогестерон.

Новите онкомаркери включват гените BRCA1 и BRCA2, които помагат при избора на пациенти с висок риск от развитие на наследствен рак на гърдата. Резултатите от всички тези анализи, комбинирани с клиничната оценка, ни позволяват да използваме по-индивидуализиран подход към диагнозата и лечението.

Злокачествените неоплазми на гърдата са слабо разпознати на ранен етап. Следователно, тяхната идентификация с лабораторни показатели може значително да намали смъртността от това тежко заболяване. Освен това съществува необходимост от редовно изследване на пациентите след лечението, за навременна диагноза на рецидивите.

Възможности за използване на допълнителни устройства:

 • ранна диагностика;
 • определяне на прогнозата на заболяването;
 • прогнозиране на чувствителност или резистентност към лекарства;
 • проследяване след операция;
 • Проследяване на ефективността на терапията, когато е невъзможно извършването на операцията.

Маркерите на туморите имат доста слаба чувствителност. В допълнение, маркерите за рак на гърдата с мастопатия и други заболявания също могат да се увеличат. Следователно, тяхната полезност и прогностична значимост все още се обсъждат. Много по-важно за определянето на терапевтичните тактики са поражението на лимфните възли, големината на тумора, неговите хистологични характеристики.

Съществуват 3 вида примеси:

серум

Това са молекули, разтворени в кръвта, които обикновено имат протеино-въглехидратна структура. Те могат да бъдат открити, използвайки реакция на свързване със специфични моноклонални антитела. При клиниките най-често се използват серумни онкомаркери. Те отразяват процеса на развитие на болестта и са лесни за разследване отново.

Когато най-често се изследва неоплазма на гърдата, такива сходни:

 • муцин (слуз) гликопротеини MUC-1 семейство, като СА 15-3, СА 27.29, CMA, СА 549, туморен маркер гърдата М 20;
 • раково-ембрионален антиген (CEA);
 • някои онкопротеини (напр. HER-2);
 • цитокаретини (ТРА, TPS).

Най-често използваната практика е определянето на един от протеините на семейството MUC-1, от които най-чувствителният и специфичен е CA 15-3. Проучването на повече от един показател от тази група не предоставя допълнителна информация. Следователно, в допълнение към CA 15-3, вторият най-често използван oncomarker за диагностициране на неоплазма на гърдата е REA.

Семейство MUC-1

В здравата млечна жлеза тези вещества се освобождават в млечните канали и влизат в кърмата. Злокачествената дегенерация на тъканите води до разрушаване на структурата на органа, а гликопротеините влизат в кръвта.

Има доста гликопротеини от тази група: СА 15-3, SMA, СА 549, СА 27.29, BCM, EMCA, М26 и М2918. Сред тези антигени най-често се използва СА 15-3. Според някои автори, CA 27.29 е по-чувствителният индикатор.

Рак-ембрионален антиген

Това е едно от първите изучавани комбинации, които се синтезират основно от аденокарциноми на червата, белите дробове, млякото и панкреаса. В комбинация с СА 15-3, това е доста надежден ранен знак за тумор на гърдата.

cytokeratins

Към това семейство принадлежат такива туморни маркери като TPA, TPS и Cyfra 21.1. Цитоцератите са част от вътрешния "скелет" на всяка клетка на човешкото тяло, състоящ се от микроскопични тръби и филаменти. Цитоцератите се състоят от 20 свързани помежду си протеинови сайта, а при рак на млечната жлеза често се откриват двойки CK 18/19 и CK 8/18.

Тестът TPA открива всичките три пептида (8, 18 и 19), TPS - 8 и 18, Cyfra 21.1 - 8 и 19.

За анализ на маркери за рак на млечната жлеза се извършва вземане на венозна кръв

Използването на серумни усложнения при рак на гърдата

Продължават проучванията за ефективността на туморни маркери за рак на гърдата. Тези тестове могат да помогнат в такива ситуации.

 • Ранна диагноза и откриване на рецидив

Поради ниската чувствителност на известните комбинирани рецептори, ранното откриване на рак може да бъде надеждно открито само с мамография. Положителна реакция към СА 15-3 се наблюдава при 10% от пациентите с фаза I, 25% при стадий II и 45% при стадий III. Това означава, че нормата на маркера за рак на рака на гърдата CA 15-3 в кръвта не означава липсата на раков тумор.

Резултатите са по-информативни за разпознаването на рецидивите и метастазите. Едновременното откриване на CA 15-3 и CEA прави възможно откриването на ранни метастази в костите и черния дроб в най-малко 60% от случаите. Когато се прибавят към тази комбинация от изследвания на цитокаратини, чувствителността при определяне на метастазите или рецидивите нараства до 90%.

 • Определяне на прогнозата

Ако преди операцията жената има ниво на CA 15-3 и CEA, това може да означава неблагоприятна прогноза и висока вероятност за рецидив. Големи проучвания обаче не можаха да потвърдят надеждно този модел. Следователно, лекарите в определението на прогнозата се ръководят от стадия на заболяването, от включването на аксиларните лимфни възли и други характеристики.

 • Контрол на ефективността на лечението

Дефиницията на СА 15-3 е полезна за оценка на ефекта от химиотерапията и хормоналната терапия. С добър отговор на лечението, нивото на това вещество в динамиката намалява, като прогресията на тумора - се увеличава.

Това обаче е по-характерно за метастатичните и рецидивиращи форми на заболяването.

При първичния рак на гърдата при една трета от пациентите нивото на СА 15-3 не отразява ефективността на лечението. Ето защо не се препоръчва във всички страни да я използват за тази цел.

Определянето в кръвта на HER-2 може да бъде полезно при пациентите за определяне на тактиката на химиотерапията. Предварителен научни доказателства показват, че високи нива на HER-2 се свързва с лош отговор на хормонално лечение, метотрексат, циклофосфамид, но се свързва с добър ефект на трастузумаб лекарство (Herceptin). Сега има сериозни изследвания, посветени на тази тема.

Участници на тъканите

Биохимичните показатели на тумора могат да се определят чрез изследване не на кръвта, а на нейната тъкан. За това се използват материали, получени от биопсия на жлезата или по време на операция. Те могат да бъдат замразени, фиксирани във формалин или в парафин.

Туберкулозните туморни маркери се използват главно за определяне на прогнозата и избора на метода на лечение. На практика се изследват рецепторните нива на естроген (ER) и прогестерон (PR), както и на HER-2 (наричан още c-erbB-2). Те не спомагат за ранна диагностика, тъй като те могат да се срещат както в злокачествени тумори, така и в здрави тъкани. Те обаче са полезни за определяне на прогнозата и вероятността от повторно възникване на рак.

Също така, въз основа на определянето на рецепторите за стероиди и HER-2, се взема решение за хормонална или имунотерапия на тумора.

При пациенти без включване на лимфни възли маркери като uPA и PAI-1 вероятно ще определят прогнозата.

Ракът на гърдата е хетерогенно заболяване. Тя може да бъде класифицирана, използвайки генетични изследвания, в 4 подвида, които имат различна прогноза и лечение:

 • основно: няма ER, PR и HER-2;
 • луминината A: ER присъства в малко количество;
 • луминината В: ER присъства в значително количество;
 • HER-2-позитивни.

Рецептори за естроген и прогестерон

ER играе ключова роля в развитието на рак на гърдата. Той е рецептор, чрез който женски полови хормони, естрогени, действат върху тъканта на жлезата. На всеки етап от рака пациентите, които имат рецептори за естроген ("ER-позитивни"), са много по-добре способни за хормонална терапия. Следователно, дефиницията на ER е задължителна при всички пациенти с рак на гърдата. Въпреки че заслужава да се отбележи, че такъв модел се наблюдава само при 60-70% от ER-позитивните пациенти.

През първите 5 години след диагностицирането на заболяването при ER-позитивни пациенти прогнозата е по-добра от тази при пациенти, при които този рецептор не се открива. По-късно разликата между изхода на болестта изчезва.

По този начин определянето на рецепторите за хормони се използва в комбинация с клинични прогностични фактори (етап, размер на образованието и т.н.), за да се определи по-точно прогнозата на заболяването.

HER-2 рецептор

Това е най-чувствителният туморен маркер за тумори на гърдата. Той се среща в 15-30% от случаите на инвазивен рак. Дефиницията на HER-2 е задължителна за всички пациенти с такова заболяване. Когато това вещество се открие, лекарите подозират, че има по-злокачествен ход на процеса и по-лоша прогноза.

Всички пациенти с открит HER-2 трябва да получат имунотерапия с трастузумаб (Herceptin). В тази форма на заболяването обикновено имат намалена чувствителност към циклофосфамид, метотрексат и 5-флуороурацил, т.е. стандартни химиотерапевтични средства, обаче, индексът на HER-2 е все още не се препоръчва да се използва за предсказване реакция на химиотерапия.

Въпреки факта, че доказаната връзка между наличието на HER-2 и по-злокачествен ход на заболяването, може да го използва, за да се предскаже изхода на заболяването не се препоръчва.

uPA и PAI-1

Урокиназният плазминогенен активатор (uPA) и неговият инхибитор (PAI-1) са в състояние да предскажат изхода на заболяването при тумор на млечната жлеза. uPA участва в растежа на неоплазмата, инвазията й в съдовете и лимфните пътища, метастази. PAI-1 е инхибитор, който потиска ефекта на този протеин, но парадоксално участва и в прогресията на патологията.

Многобройни проучвания са проведени, което потвърждава, че при ниски нива на тези вещества имат нисък риск от рецидив и метастази, дори при пациенти с участие на аксиларните лимфни възли. Въз основа на това лекарите не могат да извършват следоперативна химиотерапия. Тези пациенти обаче се нуждаят от внимателно проследяване.

Други тъканни маркери

В многобройни проучвания се изследват потенциални маркери на рак на гърдата. Сега е доказано, че такива показатели като мутация на гена р53, катепсин, TNF-алфа, Е-кадхерин, nm23 и c-myc нямат диагностична стойност.

За да се оцени разпространението на тумора, може да се използва на гръдния кош Ки-67.

Тест Oncotype DX ™

Това е нова технология, разработена от Генни Здраве и определя вероятността от повторение на заболяването при пациенти с ранен стадий на болестта и да се направи оценка на ползите от определен тип химиотерапия.

Друго име за технологията е множественият геномен анализ. Тя изисква малко количество тъкан на жлезата. Той определя активността на гените, свързани с растежа на раковите тумори. По време на теста се изследва панел от 21 гени и се предвижда вероятността от повторно възникване на туморно образуване.

Резултатът е число от 0 до 100 и е вероятността за повторно възникване на рак в рамките на 10 години след установяване на първоначалната диагноза.

Oncotype DX е прогностичен тест, защото показва каква е вероятността за рецидив и той прогнозира вероятността от ефекта на химиотерапия. При по-висока стойност, химиотерапията е по-ефективна, а при ниска - тамоксифен.

Освен Oncotype DX, има и други мултигенно анализи в първичен рак на гърдата: MammaPrint®, Карта-Quant DxTM и рак на гърдата THEROS IndexTM57. Въпреки това, ползите от използването им все още трябва да бъдат оценени.

Генетични маркери

Генетичните маркери на тумора BRCA1 и BRCA2 са гени, показващи предразположение към рак на гърдата. Те се използват за оценка на риска от заболяване при жени, чието семейство вече е имало случаи. Най-известният пример днес за използването на тези тестове е превантивното отстраняване на млечните жлези от Анджелина Джоли.

Тези гени поддържат целостта на хромозомите и подтискат мутациите в клетките. С наследствената си патология, рискът от развитие на рак на гърдата или на яйчниците значително се увеличава.

Ракът на гърдата се развива на възраст до 70 години при 50-60% от жените с установена мутация на тези гени. Тази самата мутация обаче се открива само при 7 от 1000 пациенти.

Генетичното тестване на мутации на BRCA1 или BRCA2 при пациенти с фамилен рак на гърдата може да предостави допълнителна информация, важна за ранното откриване на тумор.

Напоследък се обръща голямо внимание на новите молекулярни развития, посветени на промените в гените при рак на гърдата. Те включват HOXA1, c-Myc, циклин D1 и Bcl-2. Допълнителното проучване на тези показатели може да доведе до ранна диагностика на рак на гърдата до фундаментално ново ниво.

Индикатори на нормата

Нека да подчертаем няколко основни точки относно това, какъв вид oncomarker показва рак на гърдата:

 • поради ниската чувствителност за днес, никой от туморните маркери не може да се използва за ранно откриване на тумор;
 • ако вече известен диагноза за оценка на ефекта на лечението и ранно откриване на рецидив и метастази в комбинация с други методи на изследване може да се използва СА 15-3 и СЕА;
 • определението за ER е необходимо за назначаването на хормонална терапия;
 • определянето на HER-2 е необходимо за назначаването на терапия с Herceptin;
 • Генетичното тестване на BRCA1 и BRCA2 е показано за здрави жени, които са имали злокачествени тумори на гърдата в семейството.

Индикатори на нормата на маркери за рак на гърдата:

 • СА 15-3 до 28 U / ml;
 • CA 27.29 - до 40 единици / ml;
 • CEA до 3 ng / ml;
 • Cyfra 21.1 - до 3.3 ng / ml;
 • ER, PR, HER-2 не бяха открити.

Ако маркерът за рак е бил повишен за рак на гърдата, е необходимо да посетите мамолог или гинеколог за по-задълбочен преглед. Трябва да се помни, че повишената концентрация на комбинираните лекарства не винаги служи като признак на рак. При злокачествен тумор, показателите им се увеличават в стотици и дори хиляди пъти. Тълкуването на анализа трябва да се извършва само от лекаря, като се вземат предвид всички други клинични и диагностични данни.

Как да направите анализ за маркери за рак на гърдата?

Можете да дарявате кръв на събеседници всеки ден от менструалния цикъл. Венозна кръв се приема на празен стомах. В навечерието е желана лека вечеря, без употреба на алкохол, мазни, солени продукти.

Резултатът е готов на следващия ден, той се предава на лекаря, който го е изпратил в изследването.

Награди за рак на гърдата

За съжаление, въпреки всички усилия на учени, навременното диагностициране на рак на гърдата (рак на гърдата), както и други видове рак, е основният критерий за успешното лечение на тази ужасна болест. Слава богу, лекарите са се научили да правят това бързо, почти безболезнено и справедливо. Жена, която има съмнение за злокачествено заболяване просто трябва да се вземат кръвни изследвания на туморни маркери и няколко часа по-късно на лекаря или на пациента ще зарадва своето послание, че тя е напълно здрав, или да предпишат навременно лечение, което ще помогне за бързо и трайно да се справи с този бич.

Разбира се, всъщност всичко е малко по-сложно и е по-добре да решите сами проблема.

Какво представлява маркерът на рака?

Ако цитираме формулировката, приета от лекарите, тогава е малко вероятно обикновеният човек да разбере тези конкретни термини. Така че нека се опитаме да преведем всичко на по-прост език. Така че: oncomarker е група от протеини, чието високо съдържание в кръвта показва подхода на проблемите. И те могат да бъдат от няколко вида, в зависимост от вида на рака. Тези протеини, които започват да се образуват при първите признаци на туморен произход, позволяват да се открие присъствието му на най-ранните етапи.

Какви са събраните

Има четири основни вида туморни маркери и най-добре е да се види на лекаря в диагнозата е взел предвид показанията на всичките четири, тъй като всеки поотделно не може да осигури абсолютна сигурност, че пациентът има определен тип рак. Затова е полезно да разгледаме по-подробно всеки от тях.

REA - рак-ембрионален антиген

В ранен стадий на появата на злокачествена неоплазма (карцином) е неефективна. Тя може да се появи при рак на гърдата, както и в тънките и дебелите черва, белите дробове и черния дроб. При диагностиката практически не се използва, само в комплекс с други, но тук по време на лечението е просто необходимо. За този показател лекарите наблюдават динамиката на заболяването.

PC-M2 - тумор-М2-пируват киназа

Точно както предишната не е с висока специфичност, но нейното присъствие ясно показва, че пациентът има злокачествено новообразувание. За съжаление, тя не позволява да се определи точно кой орган е засегнат. Въпреки това, в комбинация с други oncomarkers служи като потвърждение на болестта.

ТРА - Тъкан полипептиден антиген

Използва се за откриване на карцином на гърдата. Заедно с останалата част тя позволява да се открива злокачествена неоплазма на ранен етап, както и да се наблюдава динамиката и коректността на предписаното лечение.

СА 15-3

Този тип протеин онколози предпочитат да диагностицират рака на гърдата. На практика в 95% от случаите на заболяването има повишено ниво на този маркер на рака в кръвта. Въпреки това, той също може да се направи друг вид рак, а дори и наличието на доброкачествени тумори, и следователно, цялостен анализ, което позволява не само да се каже точно кой орган е бил атакуван, но също така да се определи обхвата и сложността на заболяването.

Каква е нормата

Не трябва да мислим, че наличието на тези специфични протеини в кръвта ясно показва ужасно заболяване, което се нарича "чума на ХХ век". Те винаги присъстват и трябва да се вземе предвид само техният брой. Ето защо е необходимо да се знаят показателите, които са норма и не би трябвало да причиняват ненужен страх.

 • ИАП. Тя е разделена на два показателя. За пушачи и непушачи. За първата категория пациенти нормата е 5,5 ng / ml. За хора, които нямат тази зависимост, 3,8 ng / ml.
 • TPA. При здрави пациенти, наличието на този слип в кръвта не трябва да надвишава 75 U / l.
 • СА 15-3. Ако стойността не надвишава 25 единици / ml, тогава няма риск за здравето на пациента.

Как се правят тестове

В болницата професионалният медицински персонал ще гарантира, че пациентите са добре подготвени да приемат венозна кръв, която е необходима за откриване на маркери за рак. Но жените са в по-голямата част не отиде в болницата само да премине тестове и затова е необходимо да знаете някои абсолютно прости условия, при които анализът ще бъдат по-точни и по-добре.

 • Кръвта на онкомаркерите се взема след 8-10 часа след последното хранене. Обикновено това се прави рано сутрин, така че отказването от храна не е толкова болезнено.
 • Наличието на никотин в кръвта също може да има отрицателен ефект върху резултата от анализа. Следователно, ако няма желание или възможност да се откажеш от този лош навик завинаги, последната цигара трябва да бъде пушена един час преди събирането на кръвта.

Дълго чакане и нервност няма да трябва. След няколко часа резултатите ще бъдат готови и можете да се успокоите поне шест месеца или да се консултирате с онколог за оптималния курс на лечение. И в този доста неприятен случай отчаянието не е в никакъв случай. Ракът на гърдата, диагностициран на ранен етап, се лекува много успешно в наши дни.

Кога да вземете

Онколог-лекарят обикновено предписва тестове за откриване на маркери за рак, ако има подозрение за злокачествено новообразувание. Но никой не е отменил превенцията и основно се състои от годишен медицински преглед.

Има още няколко показателя, когато тези тестове станат необходими.

 • за наблюдение на динамиката на лечението.
 • с развитието на метастазите.
 • за откриване на рецидив след курса на лечение.

Всичко това се отнася за пациенти с вече диагностицирано онкологично заболяване. И дори ако лечението е успешно и ракът е победен, той трябва да се проверява периодично. Във всеки случай няма да е излишно. Но за да донесе фанатизъм също не си заслужава. Онкологията не се развива в продължение на един ден и дори един месец. Първоначалният етап може да продължи доста дълго време, почти без симптоми и без сериозни последствия. Така че представянето на тестове за откриване на маркери за рак веднъж годишно ще бъде достатъчна гаранция във времето, че ще бъде възможно да се открие болестта във времето и да се предприемат необходимите мерки.

Откриване на рак на гърдата при използване на онкомаркери

Раковите маркери за рак на гърдата са група вещества, чиято концентрация в кръвта, урината или тъканите на организма е свързана с това заболяване. Тяхната идентификация играе важна роля при определяне на етапите на туморна прогресия и развитие на тумори.

Като правило се използват комбинации от рак на гърдата, за да се диагностицира и контролира терапията.

Приложение и резултати

Oncomarker е определена лабораторно дефинирана субстанция, свързана с появата и развитието на рак. Съществуват определени критерии за стойността на онкомаркера за диагностика.

Всеки онкомаркер трябва да е специфичен за определена болест. Случаите с фалшиво положителни резултати трябва да бъдат рядкост, тъй като те могат да доведат до неправилна по-нататъшна диагноза и началото на неефективно лечение. Съществуващите тестове имат висока степен на специфичност и могат да определят не само наличието или отсъствието на болестта, но и нейния етап и риска от прогресия.

Всеки онкомаркер трябва да бъде много чувствителен. Дори минималната откриваема концентрация на веществото трябва да съдържа значима информация за онколога. Съвременните тестове са много чувствителни и позволяват получаване на качествена информация дори в началните етапи на заболяването.

Показателите за диагностициране на рак на гърдата се използват като правило не в първите етапи на диагностициране. Ранни методи, използвани в онкологията за диагностициране на диагноза: консултация с мамолог, мамография, ултразвук на гърдата. Ако в резултат на тези методи се открие туморна формация, се определят маркери за рак на гърдата с висока специфичност за това заболяване.

Маркерите за рак на гърдата се използват за решаване на следните проблеми:

 1. По-ранно откриване на туморния процес и идентифициране на неговата форма, степен и степен на злокачествено заболяване.
 2. Може да се използва за определяне на вида на лечението и за оценка на неговата ефективност.
 3. Може да се използва за оценка на прогнозата на тумора в гърдата.

Маркерите за рак на гърдата се използват широко в онкологията за диагностициране и поставяне в действие на туморния процес. Въпреки това, тяхното използване за ранна диагностика на заболяването не винаги е възможно. По този начин се наблюдава повишаване на концентрацията на раковия антиген CA 15-3 само при двама от общо осем пациента в първия и втория стадий на рак на гърдата.

От голямо значение е определянето на тези вещества за диагностициране на метастатични лезии: CA 15-3, CEA и CA 27-29 се откриват при 80-90% от пациентите с метастази на рак на гърдата.

Видове маркери за неоплазми в гръдния кош

За диагностицирането на рак на гърдата са идентифицирани няколко типа маркери, в зависимост от степента и формата на заболяването.

Картонен маркер CA 15-3: Приложение и тълкуване

Модифицираните туморни клетки започват да образуват в големи количества специален протеин, възприеман от имунната система на организма като извънземна формация. Подобен раков антиген (СА - антиген на рака) навлиза в кръвообращението и започва да функционира в организма. С помощта на специални методи за лабораторна диагностика е възможно да се открие и установи точна концентрация в кръвната плазма.

Два основни туморни маркери се различават за туморната лезия на млечната жлеза: СА-15-3 и СА 27-29. Последното може да бъде неспецифично за това заболяване и следователно не е изследвано в клиничната практика. CA 15-3 е подходящ за идентифициране на рак на гърдата, но може да се увеличи и при туморни процеси в панкреаса, черния дроб, яйчниците и други органи.

Този oncomarker се определя в кръвта на пациента с помощта на специални имунохимични изследвания, най-често ензимно свързан имуносорбентен анализ. За анализа се използва венозна кръв, взета на празен стомах.

Нормалната стойност на комбинираното средство в кръвната плазма е до 27 U / ml. В чужбина се използва по-висок нормален диапазон - до 30 U / ml. Всички стойности над този праг се считат за свързани с онкологичната патология.

Oncomarker CA 27-29: диагностична стойност и резултати

Растежният маркер CA 27-29 се използва активно в САЩ и в Европа за диагностика на рака на гърдата. Според няколко проучвания той е много специфичен за това заболяване.

Раковият антиген 27-29 е специфичен протеин, който се появява на повърхността на раковите клетки на гърдата. Методът е много чувствителен, но увеличението на тумор маркер може да бъде други състояния като ендометриоза, овариални кисти, бременност, както и доброкачествени тумори на млечната жлеза, бъбреците и черния дроб.

Нормалното ниво на CA е 27-29 до 38 U / ml. Всички резултати над тази стойност трябва да бъдат интерпретирани от специалист, за да се определи тяхната диагностична стойност.

Раков ембрионален антиген: определение и резултати

В чужда и домашна онкология много често се използва дефиницията на карциноемрион (CEA) или раково-ембрионален антиген (CEA). Особено често този oncomarker се определя заедно с други маркери на рак на гърдата.

REA в големи количества се определя при плода, но след раждането бързо изчезва от кръвната плазма и при възрастни като правило не се открива. Нормалната му концентрация при здрава популация е по-малка от 5 ng / ml.

Въпреки това, появата на човешки туморни заболявания (рак на дебелото черво, рак на панкреаса или рак на яйчниците) се наблюдава повишаване на концентрацията на СЕА в кръвта до 25 нг / мл или повече.

Поради ниската специфичност на теста, използването му в специфични тумори трябва да бъде съвместимо с определението за други туморни маркери за определено заболяване. В случая на рак на гърдата се провежда паралелно определяне на рак на ембрионалния антиген и СА 15-3.

CEA може да се увеличи и с някои соматични заболявания на черния дроб, органите на стомашно-чревния тракт, както и белите дробове или. Но в тези случаи увеличението е незначително, достигайки само 10 ng / ml.

HER2-рецептор: неговата роля и определение

Маркерите за рак на гърдата са много разнообразни, но специално място сред тях е рецепторът на човешкия епидермален растежен фактор при редукцията на HER2. Това е специален протеин в мембраните на туморните клетки, което води до неконтролируем растеж и възпроизвеждане.

Обаче, този онкомаркер се определя не в кръвта на пациента, а в туморната тъкан. За да направите това, биопсия на образуването на тумор и по-нататъшното му лечение с помощта на специални имунохистохимични методи, които позволяват да се идентифицира HER2. Откриването на този маркер на туморния процес дава възможност да се идентифицира формата на рака на гърдата и да се предпише рационално, подходящо лечение.

Маркерите за рак на HER2 могат да се увеличат и с растежа на тумори в органи като матката, яйчниците и стомаха. Маркерите, определени в динамиката на заболяването, могат да предоставят полезна информация за ефективността на прилаганите терапии и необходимостта от промяна на режимите на лечение. Откриването на HER2 позволява използването на специални методи за лечение, разработени за тумори със сходни промени. В този случай се използват лекарства като Herceptin, Kadzila и други, които пряко засягат HER2 и спират растежа на туморни клетки.

Урокиназа и инхибитор на активирането на плазминоген

Урокиназните маркери и инхибиторът на активирането на плазминоген са свързани с агресивни форми на рак, включително рак на гърдата.

Въпреки това, тяхното определение изисква използването на високотехнологични методи за лабораторна диагностика и се използва като правило, за да се определи необходимостта от химиотерапия при пациенти с участие на метастазирали лимфни възли.

Важно е, че увеличаването на броя на туморните маркери може да е свързано с редица други чернодробни заболявания, бременност и системни заболявания на съединителната тъкан и автоимунни заболявания. В тази връзка, на маркери за рак на рак на гърдата не може да даде 100% точност в диагнозата, но правилното им използване и разумно тълкуване на онколог за получаване на максималния размер на полезна информация за лечението на пациентите.

Диагностика на рак на гърдата при използване на oncomarkers

Ракът на гърдата засяга жените от всички възрасти. Болестта се диагностицира като при шестнадесетгодишни момичета, както и при възрастни жени. В повечето случаи отнема около три години от началото на образуването на тумора до точката, в която може да бъде открита чрез палпиране на жлезата. Маркерите за рак на гърдата позволяват диагноза в предклиничния стадий на заболяването.

Какво трябва да знаете за рака на гърдата

Смята се, че мутацията на жлезистата тъкан на жлезата е причинена от гените ТР53, BRCA1 и АТМ, както и от PTEN гена. Маркерите за рак на гърдата определят естеството на възловата точка в гърдата.

Патологичният процес се развива под влиянието на много фактори:

 • утежнена семейна история;
 • липса на анамнеза за бременност, раждане и кърмене;
 • злокачествени неоплазми на женски полови органи;
 • неконтролиран прием на хормонални контрацептиви (КОК) в продължение на повече от десет години;
 • мастит.

Има две форми на рак на гърдата: инвазивни и неинвазивни. В инвазивна форма се наблюдава многоцентрово нарастване на тумора, локализирано в двете млечни жлези. При 20% от пациентите неинвазивна форма на рак става инвазивна. За диагностиката на патологията широко се използва маркер за рак на гръдния кош.

Има разлики в хистологичните видове рак на гърдата - при 60% от жените се определя карцином. Подобни дифузни форми на онкопатология са известни, при които комбинираният онкомаркер ще бъде във висока концентрация. Сред дифузните форми на рак има различни варианти на онкологичното заболяване:

 • оточна-инфилтрационна;
 • rozhistopodobnaya;
 • mastitopodobnaya;
 • рак.

В случая на рак на Paget и атипични тумори, само прилежащите на млечните жлези ще могат да направят диагноза навременна диагноза.

Награди за рак на гърдата

Маркерите за рак на гърдата се състоят от протеини, липиди и въглехидрати. Тяхната експресия възниква в отговор на агресията на раковите клетки. Когато индикаторите за онкомаркери за рак на гърдата превишават границите на референтните стойности, трябва да се извърши цялостен преглед на пациента. Туморните маркери се използват за откриване на злокачествени тумори на гърдата, и за мониторинг на динамиката на патология и ефективността на противоракова терапия, както и в скрининг изследване на рецидиви на болестта и метастази.

Ако нивото на маркерите за рак на гърдата расте, то това е алармен сигнал и повод за незабавно медицинско обслужване на мамолог. Независимо от това, нивото на маркерите за рак на гърдата може да се увеличи не само поради появата на атипични клетки, но и поради алергии, възпаления и доброкачествена неоплазма.

При наличие на клинични признаци на онкопатология нормалното ниво на маркерите не трябва да успокоява нито жената, нито лекаря. Съмненията могат да бъдат отстранени само след задълбочено изследване на пациента чрез инструментални методи, включително хистологично изследване на пункцията, получена чрез биопсия. Мамографията е и диагностичният метод, използван за откриване на рак на гърдата в първия етап.

Първият маркер за рак на гърдата, чието ниво се определя, ако има подозиран злокачествен тумор, е СА 15-3. Той е гликопротеин с високо молекулно тегло с свързани вериги от олигозахариди. Женското тяло го възприема като чужд антиген. Той прониква в лимфните и кръвоносните съдове и циркулира в тялото с ток на лимфа и кръв.

Такива маркери на млечните жлези като CA 15-3 и СА 27-29 се отличават. Някои онколози са склонни да лекуват маркера за рак на гърдата СА 15-3 като тумор-специфичен раков антиген, който се определя при първичен рак на гърдата. Въпреки това, повишени нива могат да бъдат определени в кръвния серум и злокачествени тумори на други органи: черен дроб, бял дроб, дебелото черво, яйчниците, шийката на матката и ендометриума и панкреаса. Нормалното ниво на маркера за рак CA 15-3 е 26.9 U / ml. Но при чужди онкологични мамограми индикаторът от 30 U / ml се счита за горната граница на нормата.

Специалистите на Американската асоциация по рака вярват, че за гърдата единственият специфичен антиген трябва да се счита за маркер на CA 27-29 за рак на гърдата. CA 27-29 измерва серумното ниво на разтворимата форма на гликопротеина MUC1. Намира се върху кожата на клетките на злокачествен тумор на гърдата. Стойностите на СА 27-28, които не надхвърлят тридесет и осем или четиридесет единици в един милилитър серум, се считат за референтни.

Някои онколамолози вярват, че диагнозата "рак на гърдата" трябва да бъде потвърдена чрез съвместно определяне на CA 15-3 и CEA (рак-ембрионален антиген). Нормално е нивото на раково-ембрионален антиген, което не надвишава пет нанограма на милилитър кръв. Ако нивото му се повиши до двадесет нанограма в милилитър или повече, е възможно да се подозира злокачествена неоплазма на гърдата.

Информация за наличието в тялото на женска тирозин протеин киназа се дава на рандомизирания рак на гърдата HER2. За изследването проби от туморни тъкани трябва да се вземат чрез биопсия на проби. Можете също така да изследвате биологичния материал, получен след оперативното отстраняване на раковите тумори. В тридесет процента от случаите на рак на гърдата се открива голямо количество от това протеиново съединение.

Обяснение на резултатите от изследването на маркерите за рак на гърдата

При първия и втория етап на онкологията, в 20% от случаите, серумните нива на маркерите за рак на гърдата са повишени. Една на всеки осем от десет жени, които са диагностицирани с определена диагноза "рак на гърдата", има повишено ниво на маркери за рак. Увеличение на концентрацията на СА 15-3 и СА 27-29, както и на туморния антиген CEA (CEA), се наблюдава при почти всички жени, които имат метастази на рак на гърдата.

Нека да разгледаме, с какви методи разкриваме, че се касае за рак на гърдата СА 15-3. В лабораториите обикновено се използва методът на проучване ECLIA. Венозна кръв се използва като биологичен материал. В повечето случаи, оградата му се получава чрез пробиване на кубиталната вена след предварителна обработка на лакътната кожа с антисептични разтвори.

За да бъдат резултатите от анализа коректни и верни, жената се препоръчва да спазва тези правила:

 • два дни преди да вземете теста, след консултация с Вашия лекар, трябва да спрете да приемате лекарства и ако това не може да бъде направено, този факт трябва да бъде информиран от лабораторния асистент, който ще проведе проучването;
 • материалът за изследване се приема на празен стомах сутрин до дванадесет часа;
 • за 12 часа преди вземането на кръвни проби пациентът се препоръчва да откаже да яде и да пие алкохол, да пуши, да ограничи физическата активност;
 • в деня, когато вземаш кръвта сутрин, можеш да изпиеш чаша вода;
 • Вземането на проби от материала за изследването за предпочитане се извършва преди началото на медицинските и диагностичните процедури.

Определянето на нивото на онкоген на гърдата CA 15-3 е предписано в такива случаи:

 • за диференциална диагноза на злокачествени гърди и мастопатия;
 • когато е необходимо да се наблюдава ефективността на лечението на рак на гърдата, ранно откриване на рецидиви на туморни метастази.

Онколозите по света признават, че с помощта на oncomarkers, ракът на гърдата може да бъде открит на етапа на развитие на тумора, когато пациентът може да бъде напълно излекуван от рак на гърдата. Когато има съмнения относно състоянието на млечната жлеза, жената спешно трябва да се консултира с мамолог. Най-добрият начин за предотвратяване е самооценката и ежегодното определяне на нивото на онкомаркерите.

За Нас

Общи характеристики на болесттаРак на кръвта, левкемия или левкемия е цяла група от онкологични заболявания на хематопоеза с клонална природа. Ракът на кръвта се развива поради мутации в клетките на костния мозък и постепенното изместване на здрави мозъчни тъкани от тях.