Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб - хистологичен тип бронхопулмонарен рак, получен от сквамозна метаплазия на бронхиалния епител. Клиничните прояви зависят от местоположението на тумора (централен или периферен рак на белия дроб). Болестта може да се появи с кашлица, хемоптиза, гръдна болка, диспнея, пневмония, плеврит, обща слабост, метастази. Ракът на белия дроб се диагностицира чрез рентгенография, томография, бронхоскопия; морфологичната диагноза се основава на резултатите от цитологичния и хистологичния анализ на бронхоалвеоловите измивания, биопсичните проби. Лечението на плоскоклетъчен рак на белия дроб е хирургично и / или хеморадиционно.

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб

Планоцелуларният (епидермоиден) белодробен рак е злокачествен тумор, който се развива от метапластични клетки на плоския епител на бронхите. Обикновено, в лигавицата на бронхите на здрави плоски епителни клетки, които не са на разположение, така че развитието на плоскоклетъчен карцином се предхожда епидермоиден метаплазия - трансформацията на мигли епител в жилището. Скум-клетъчният карцином на белите дробове е повече от половината (около 60%) от всички хистологични форми на рак на белия дроб. Тя засяга главно мъже на възраст над 40 години. До 70% от туморите от този тип се намират в корена на белия дроб, в една трета от случаите се открива периферен рак на белия дроб. Значението на плоскоклетъчния рак на белия дроб за клиничната пулмонология е преди всичко в неговата висока степен на разпространение и потенциално елиминиране на рисковите фактори на заболяването.

Причини за плоскоклетъчен карцином на белите дробове

Причината за метаплазия на сквамозни клетки и последващото развитие на туморния процес е ефектът на токсични вещества върху бронхиалната лигавица. Повечето пациенти болни с плоскоклетъчен карцином на белия дроб, страдат дългосрочно никотиново привикване, така пушене (в т. Н., пасивни) се счита за основен рисков фактор за това заболяване. щети бронхите голяма роля за инхалиране замърсители инхалационен атмосферен въздух (серен диоксид, въглероден оксид, азотен диоксид, киселини, формалдехид, частици и др.). Сред патологиите на фона, които често предхождат плоскоклетъчния рак на белите дробове, включват пневмокониоза, хроничен бронхит, пневмония, туберкулоза. Известно е, че инфекцията с някои вируси (tsitomegaloverusom, човешки папиломен вирус) може да предизвика атипична метаплазия на бронхиална епител.

Обикновено стените на бронхите са облицовани с цилиндричен клетъчен епител, върху ребрата на които се намират най-малките примеси, съдържащи се в инхалирания въздух. Движението (трептене) на резеца осигурява отстраняването, експулсирането на вредни частици от дихателните пътища, т.е. с тяхна помощ механизмът на самопочистване на бронхите се осъществява. Под влиянието на вредни аерогенни натоварвания бронхиалният епител започва да се променя, адаптира към постоянни агресивни влияния. Има постепенно изчезване на ресничките, промяна във формата (сплескване) на епителните клетки и тяхната кератинизация. При новите условия белите дробове стават отворени за проникване на чужди частици, а постоянното натрупване на храчки в бронхите допринася за развитието на хронични заболявания. Някои изследователи считат епидермоидната метаплазия на епитела за ранен, преинвазивен етап на плоскоклетъчен рак на белия дроб.

Класификация на плоскоклетъчен белодробен рак

Критерии определят чрез микроскопско рак на сквамозните клетки на белия дроб са: признаци на кератинизацията, присъствие на междуклетъчните мостове и образуване на рога перли. Въз основа на експресията на характеристиките данни се оценяват от степента на тумора диференциация, освобождавайки силно диференциран (keratinizing), умерено диференциран (neorogovevayuschy) и слабо диференциран плоскоклетъчен карцином на белия дроб.

Хистологично, туморът представени висококачествени слоеве на големи клетки, с ясно дефинирани ядра, тежки кератинизацията клетки, междуклетъчни мостове и възбудена перли. Средно диференцирана форма на рак е също така представена от големи полигонални клетки, които са в добър контакт един с друг и имат развита цитоплазма, но с по-малко междуклетъчни мостове; Кератинът се определя само в някои клетки. Ниският диференциран плоскоклетъчен карцином на белия дроб се характеризира с преобладаване на малки клетки с слабо развити ядра, органели и дезмомални контакти.

Според анатомичната класификация, се прави разграничение между периферния и централния плоскоклетъчен рак на белия дроб; рядко съществуват атипични форми (разпространени, медиастинални).

Симптомите на плоскоклетъчен рак на белия дроб

Клиничните прояви са повече не зависят от хистологично вида и степента на диференциране на рак на белия дроб, и анатомични местоположението на тумора, неговия размер, естеството на скоростта на растеж и метастази. Следователно, симптомите на плоскоклетъчен рак на белия дроб по принцип са подобни на други видове рак (големи клетки, малки клетки, аденокарцином).

При 5-15% от пациентите ранните стадии на рака са клинично асимптоматични; в този случай туморът може случайно да бъде открит по време на флуорографско изследване. Всички симптоми на плоскоклетъчен рак на белия дроб се разделят на първична (локална), вторична (причинена от усложнения, метастази или интоксикация с рак). Първичните симптоми като правило са относително ранни и са свързани с растежа на първичния туморен възел. Най-честите оплаквания включват кашлица, гръдна болка, диспнея. Кашлицата първоначално е суха, назална; при половината от пациентите с централна форма на рак на белия дроб е наблюдавана хемоптиза, която в по-късните етапи преминава в белодробен кръвоизлив.

Тъй като туморният процес се разпространява до локалните прояви на плоскоклетъчен рак на белия дроб, се прибавят вторични симптоми. Те са свързани с местни усложнения (усложнения на възпалителен характер, покълване или компресия на съседните структури), или с далечни метастази и общото въздействие върху тялото на злокачествен тумор. С развитието на обтурната пневмония, пациентите развиват фебрилна треска, мокра кашлица с изхвърляне на мукопурулен слюнка. Когато компресията или покълването на съседни органи може да наруши дисфагия, дрезгав глас, синдром на Хорнер, силна болка в аритмията на врата и рамото.

Честите симптоми включват обща слабост, анорексия, загуба на тегло, кахексия. При епидермоиден рак на белия дроб хиперкалцемия и хипофосфатемия може да бъде резултат от ектопично производство на паратиреоиден хормон и простагландини. Метастази в екстрагрупа (в черния дроб, костите, надбъбречните жлези, мозъка) се откриват при половината от пациентите, които са починали от плоскоклетъчен рак на белите дробове.

Диагноза на плоскоклетъчен рак на белия дроб

Основният диагностичен комплекс включва оценка на анамнеза, оплаквания, физическо и радиологично изследване. Рентгенография на белите дробове може да открие рак на белия дроб в 80% от случаите, да установи размера на тумора и неговото местонахождение, участието на интраторакалните лимфни възли. CT изследване на торакалните органи се използва за изследване на разпространението на бронхопулмонарен рак.

С помощта на бронхоскопията признаците на туморен растеж се потвърждават или изключват визуално. По-подробно изследване на клетъчния състав се извършва с цитологичен анализ на храчки и бронхоалвеоларно зачервяване. Крайната проверка на хистологичното състояние е възможна само след плака или трансбронхиалната биопсия на тумора и морфологичното изследване на биопсията. Скум-клетъчният карцином изисква диференциация от други видове злокачествени белодробни тумори, както и метастази на сквамозноклетъчен карцином с друга локализация.

Лечение и прогнозиране на плоскоклетъчен белодробен рак

Планирането на терапевтичните тактики при плоскоклетъчен рак на белия дроб се основава на познаване на локализацията и разпространението на процеса. С възможността за радикално отстраняване на туморния курорт до ексцизия на първичния фокус и метастази, засегнати от лимфните възли и медиастиналната тъкан. Обемът на резекция обикновено е от лобектомия до напреднала пневмонектомия.

Лечението с химиорадиация на плоскоклетъчен рак на белия дроб може да се извърши в рамките на радикална програма или с палиативна цел. Както туморни зони, така и метастазни зони са изложени на облъчване. Полихемотерапията (циклофосфамид, винкристин, метотрексат) често се използва в допълнение към лъчевата терапия при пациенти, които не могат да се лекуват. Симптоматичната терапия (детоксикация, анестезия, психологическа помощ) се диктува от състоянието на пациента. Имунохемотерапията, използваща инхибитори на растежни фактори и ангиогенеза, е нов, но обещаващ метод за лечение на сквамозен клетъчен рак на белия дроб.

Петгодишният процент на преживяемост след лечението за плоскоклетъчен белодробен рак е 60-80%. Ако при втория етап е открит рак на белия дроб, този показател намалява до 40%, в третия - до 15-18%. Прогнозата е повлияна значително от степента на диференциация на плоскоклетъчния рак на белите дробове - колкото по-ниска е, толкова по-слаба е чувствителността на тумора към ефекта на хеморадията и по-рано е метастатичното му разпространение. Средната преживяемост на пациентите в отсъствие на лечение е средно 6-8 месеца.

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб

Това заболяване е най-честият вид онкологични патологии. Подобно на други видове, с навременното лечение, е възможно успешното завръщане на пациента към нормален живот. По правило, епителните клетки, облицоващи повърхността на дихателната система, са първите, които са засегнати - оттук и името на болестта.

Болестта е разделена на:

 • Централна (засяга главните бронхи);
 • Периферни (сегментни, огнища се срещат в малките бронхи и алвеоли).

Също така се отличава скромната не-потвърждаваща и възбудена белодробна онкология.

Сквамозен некеритинизиран рак на белите дробове

За тази разнообразие на заболяването се характеризира с: средно диференциация, липса на така наречените "перли", митоза на злокачествени клетки превъзхожда скоростта на тъканта. Има също така бързо увеличаване на размера на тумора. Във връзка с смътно симптоматични пациенти присъстват достатъчно късно в клиниката, което води до по-сложно лечение и по-малко благоприятна прогноза, въпреки че тази форма и се диагностицира по-често.

Умерено диференциран плоскоклетъчен рак на белия дроб

Нивото на диференциация на патогенните клетки пряко влияе върху диагнозата и последващото лечение. Високо и умерено диференцираната онкология се развива по-бавно и успешно се предава на терапията и може да бъде открита доста бързо, но за разлика от малките злокачествени групи.

Нискокачествен плоскоклетъчен карцином на белия дроб

Трудно е да се диагностицира и открие поради ниската клетъчна плътност и атипичната структура на патогенните клетки. Туморите бавно се увеличават по размер, като по правило ходът на заболяването е асимптоматичен (до определен етап), а метастазите се разпространяват през съдовете на лимфната система.

Симптомите на заболяването

Първоначалните етапи често се развиват без изразени признаци на заболяване, обаче експертите разграничават няколко обезпокоителни симптоми:

 • тежка кашлица без храчки;
 • задух;
 • болка в гърдите;
 • усещане за кашлица.

Освен това се развиват и други, по-тежки признаци на заболяването:

 • повишена телесна температура (до 39 ° С);
 • гнойна лигавица, отделена от кашлица;
 • сложността на преглъщащите движения;
 • промяна на гласа;
 • аритмия;
 • Синдром на Horner;
 • болка в цервикалната и хумусната област.

Основните методи за диагностика и лечение на плоскоклетъчен рак на белия дроб

Диагностика на болестта е типичен за откриване на почти всички видове онкология, включително плоскоклетъчен карцином на белия дроб: кръвни тестове, биопсии, flyurograficheskoe и радиологични изследвания, бронхоскопия, компютърна томография, и така нататък.

Най-радикалният начин за лечение е хирургичното отстраняване на тумори и засегнати тъкани. В повечето случаи се използват химиотерапия, лъчетерапия, имунотерапия и други. Има и симптоматична терапия, предназначена да спре или облекчи симптомите, произтичащи от избрания път на лечение или усложненията, свързани с основната диагноза.

Етапи на онкологията

Тежестта на заболяването се разделя на четири етапа на заболяването. Първите две са доста успешни в лечението, тъй като метастазите или не съществуват, или тяхната концентрация е незначителна; Туморите са локализирани и имат малки размери. Процентът на оцелелите на тези етапи е 40-80%. Последните два етапа включват по-тежко състояние на пациента, което е трудно да се нормализира.

Скум-клетъчен карцином на белия дроб 3 етап - прогноза

Третият етап се отличава с достатъчно големи тумори (6-8 см) и проникване на метастази в съседни органи, тъкани, кости. Радиационна и лекарствена терапия са предписани, за да се намали броят на огнищата на заболяването и да се намали размерът на злокачествените тумори. След това се изпълнява операцията и курсът се повтаря. Оцеляването на пациентите е 20-25%.

Сквамозен клетъчен рак на белия дроб Етап 4 - прогноза

За съжаление, на този етап, всяко лечение е неефективно, в повечето случаи се предписва палиативна терапия. Болестта се простира до цели групи от органи и тъкани. Процентът на оцеляване и възстановяване е много нисък: 8-10%.

Причини за появата на болестта

Анализирайки статистическите данни и анализи, експертите отбелязват няколко възможни предпоставки за развитието на карцином:

 • тютюнопушенето;
 • екологичната ситуация в региона;
 • наследственост;
 • радиоактивни ефекти.

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб: видове и признаци на патология

Онкологията се нарежда на първо място в класацията на най-опасните заболявания и е една от водещите причини за смърт сред световното население. Ракът започва да е епидемия. Лезиите на белите дробове са най-разпространени и по-вероятно да бъдат фатални, отколкото раковите тумори на други локализации. Една от най-честите форми е нискокачественият сквамозен карцином на белия дроб.

Клинична картина

За плоскоклетъчен белодробен рак симптомите са неспецифични симптоми, които могат да говорят за различни заболявания на дихателната система. Все пак има признаци, които предполагат онкология:

 • Кашлица с неясен произход, в която се отделя храчка с кръв;
 • Затруднено дишане;
 • Болка в ретростерната област;
 • Намален апетит;
 • Остър загуба на тегло без обективни причини;
 • Незначително, но постоянно повишаване на температурата;
 • Слабост и умора.

Тези прояви обаче могат да доведат до подозрения за бронхит, пневмония или туберкулоза на пациента. Доста често тези пациенти започват получаване симптоматично лечение и междувременно тумор расте в размер, и се добавят към симптомите на затруднено преглъщане поради компресия на хранопровода. В много отношения развитието на заболяването се дължи на формата на рак на белите дробове и туморна локализация.

Видове рак на белите дробове

 1. Скумрия без коронар ракът на белия дроб има всички класически признаци за това патология, се диагностицира чрез флуорография. На снимката ще видите затъмнена област. Необходима е диференциална диагностика с рак на хранопровода.
 2. долнокачествен ракът на белия дроб се характеризира с бързата миграция на патологични клетки в други тъкани на тялото. Сложността на своето откриване се крие във факта, че анормалните клетки в структурата наподобяват здрави. В повечето случаи се диагностицира, когато метастазите достигнат органите на храносмилателната система, черния дроб, бъбреците и мозъка. Дясният белодроб е по-често засегнат от левия.
 3. Скумплозна плоска кератинизация ракът на белия дроб (в противен случай умерено диференцираният плоскоклетъчен белодробен рак) има бавно развитие. Скум-клетъчният карцином на бронхите и белите дробове от този тип се характеризира с образуването на така наречените ракови перли. Злокачествените клетки се събират в нодули с червеникава сянка, покрити с люспи, в центъра на които има оргинация. С ранното откриване прогнозата е най-благоприятна.
 4. Желязо-сквамозна клетка пишете. Комбинира признаци на карцином на жлезиста тъкан и плоскоклетъчен рак на белия дроб. Малките периферни бронхи са засегнати. Бързо пролиферира и метастазира в други органи. По-характерно е за жените.
 5. Разпространена форма характеризираща се с множество малки фокуси на ракови клетки, разположени в цялото тяло.
 6. Медицинска форма, при които метастазите засягат предимно най-близките лимфни възли.

Етапи на курса на заболяването

 • 1 етап. Туморът е с малък размер, с диаметър от 0,5 до 3 см. Лимфните възли са чисти, метастазите не са започнали. Ако заболяването се открие на този етап и при условие на компетентна, пълноценна терапия, повече от 80% от пациентите оцеляват.
 • 2 етапа. Размерът на тумори расте пропорционално по размер и достига до 6 см с увеличаване прониква околните структури :. бронхите, белодробна плевра. Метастазите се откриват в лимфните възли. Ако започнете лечение на този етап, степента на оцеляване е приблизително 40%.
 • В стъпка 3 стъпка на плоскоклетъчен белодробен прогресира неблагоприятна прогноза. Тумор в повече от 7 см. Метастази не мигрират само в близост на тъкани и органи, но също засягат кръвоносните съдове и кости в тялото. Лечението на този етап може да удължи живота на пациента, опрощаването е невъзможно.
 • В 4 етапа на онкологията скенозна клетъчна карцинома на белия дроб има най-неблагоприятната прогноза. Тялото е напълно заразено, развитието на болестта е бързо. Метастазите са често срещани във всички системи, органите започват да се провалят. Лечението не води до резултати, пациентът е палиативна грижа. Продължителността на живота на пациентите на този етап не надвишава една година, обикновено 6-8 месеца.

Фактори, допринасящи за развитието на рак на белите дробове

Има много причини, които водят до развитие на рак, включително злокачествени новообразувания в белите дробове:

 1. Никотиновата зависимост. Около 90% от пациентите, които са били диагностицирани с рак на белия дроб, тежки пушачи с опит. Никотин, катран, други вредни вещества, влизащи в белите дробове, корозират тъканта им. В рисковата зона и пасивните пушачи - членове на семейството, приятели и колеги.
 2. Наследственост. Наличието на гени, в присъствието на които се увеличава вероятността от рак в генотипа, се доказва.
 3. Екологична ситуация. Замърсяването на околната среда от опасни вещества като летливи сяра и азотни съединения, формалдехид, азбест повишава риска от рак.
 4. Радиоактивно замърсяване.
 5. Възраст. Повечето пациенти със склетъчен рак на белия дроб са на възраст над 60 години.
 6. Павел. Сред мъжете разпространението на това заболяване е няколко пъти по-високо от това на подобна група жени.
 7. Хронични заболявания: бронхит, пневмония, туберкулоза.
 8. Нисък жизнен стандарт и следователно - лошо качество на храната, лишени от витамини.

Клинична диагноза

Всяко онкологично заболяване се характеризира със сложността на диагнозата в ранните етапи. Така например, рак на белия дроб е трудно да се определи в първите два етапа: прояви, които вече съществуват в хора, той може да бъде доказателство за пневмония, туберкулоза и, и в 15% от случаите те правят безсимптомно. Интензивността на проявите на симптомите зависи от големината на тумора, от местоположението му и от хистологичната му структура.

Преди всичко, анамнезата на пациента, оплакванията му се събират, извършва се физически преглед. Обективните инструментални диагностични методи могат да помогнат при откриването на тумори:

 • Радиографията е най-честият диагностичен метод в пулмологията, определя формата и размера на тумора, състоянието на лимфните възли;
 • компютърна томография - анализира злокачественото формиране по слой, което позволява да се изясни неговата структура и природа;
 • Бронхоскопията е необходима за изследване на епитела и мукозата на дихателните пътища и степента на тяхното увреждане, помага да се определи дали туморът се разпространява;
 • Кръвен тест за онкомаркери - изследване на кръвния състав за наличието на специфични протеини в него, които се произвеждат от атипични клетки. С него можете да установите вида на рака на белодробната система.
 • Цитологичният анализ на храчките и бронхоалвеоларното зачервяване също помага да се установи типа на раковите клетки;
 • Биопсия (хистологично изследване): провежда се в случаи, когато има затруднения с диагнозата. За изследването частицата се извлича от тумора и най-близките лимфни възли.

За да настроите точна диагноза и да определите стратегия за лечение, се назначават набор от диагностични мерки.

лечение

Характеристиките на избора на терапевтични методи зависят от стадия на заболяването и състоянието на пациента. Някои от тях се използват само в ранните стадии на развитие на болестта, когато лечението е възможно, други се използват в комплекс на всички етапи. В медицинската практика съществуват следните методи:

 • Хирургично отстраняване на тумора. В хода на операцията делът на белия дроб или на целия орган, засегнат от патологичния процес, се изрязва. Използва се само в началните етапи и в случай на неефективна радиотерапия. С голям брой метастази в цялото тяло, хирургичната намеса е неефективна и също така е противопоказана при заболявания на сърдечно-съдовата система и в присъствието на други неоплазми.
 • Радиационна терапия или лъчетерапия. Използва се като независим метод, ако е невъзможно да се премахне тумора хирургически и как да се консолидира резултатът от хирургическата интервенция. Фокусът на патологичното образование, метастазите са изложени на радиоактивно излъчване, под влияние на което загиват злокачествените клетки, туморът се разпада. Възможно е и следният метод: вътрешно облъчване или брахитерапия. Вътре в засегнатия орган, неоплазмата или кръвоносният съд, който ги храни, се въвеждат радиоизотопи. Друга възможност е радиохирургичното отстраняване на тумора в началните етапи. Това се случва в 2-3 сесии чрез "изгаряне" на патологичното образование. Този метод се нарича "кибернетичен нож". Използва се, ако туморът се намира на труднодостъпно място. По принцип методът позволява да се избегне йонизиращото лъчение на целия организъм, да не се увреждат здравите тъкани, да не се създава радиационно опасно за здравето
 • Имунотерапия - нова дума в борбата с рака. За унищожаването на тумора се предписват инхибитори на растежа и ангиогенеза, които нарушават храненето на нетипичните клетки и активират имунните сили на организма.
 • Химиотерапия. На пациента са предписани цитостатици - лекарства, които могат да потиснат процесите на разделяне на анормални клетки и да ги унищожат, туморът престава да расте. Тези лекарства обаче са изключително токсични и засягат не само патологичните образувания, но и здравите тъкани. По този начин се изразява изразеният страничен ефект от това лечение, от който се появяват нови патологии и дори пациентите умират. Химиотерапията е в допълнение към лъчетерапията при пациенти в напреднал стадий.

За постигането на най-добър резултат лекарите-онколози незабавно използват набор от терапевтични мерки, които включват, освен описаните методи, и симптоматично лечение. Той е предназначен да облекчи състоянието на пациента и да подобри качеството му.

В ранните етапи всички методи са ефективни, особено в съвкупността. Неоперативни се считат за 3 и 4 етапа, лечението може да се извърши чрез радиация и химиотерапия, което може да намали размера на тумора и да го направи оперативен.

При 4 етапа на плоскоклетъчен рак на белите дробове, ако медицинската намеса не доведе до резултати, помощта е от подкрепящ характер, тъй като тялото не реагира на лекарства. В възможностите на палиативната терапия е незначително да се удължи живота на пациента и да се облекчи страданието. Видът на болестта засяга колко живеят с такова заболяване: нискокачественият (недиференциран) белодробен рак има по-неблагоприятна прогноза. При силно диференциран плоскоклетъчен рак на белия дроб продължителността на живота е малко по-голяма, отколкото при нискостепенната. На пациентите се предписват силни болкоуспокояващи и други лекарства, избрани поотделно за това състояние. Препоръчва се психологическа помощ.

Успехът на лечението зависи от грамотността на лекарите, осигуряването на лекарства, оборудването на клиниката и качеството на оборудването му. Ранното откриване на плоскоклетъчен рак на белия дроб и своевременното започване на лечението дава положителна прогноза и възможност да се спаси животът и здравето.

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб

Ракът на белия дроб възниква от плоските клетки на епитела, които не са в структурата на белия дроб. Въпросът е как ще стигнат там? Плоските клетки са в тъканите на устата, ларинкса и хранопровода. Те проникват в белите дробове заедно със смоли, мръсотия и се установяват в структурата на белите дробове и в крайна сметка започват да се регенерират. Следователно, повечето от пациентите с рак на белия дроб са пушачи и хора, които работят в опасни производства.

Само навременното откриване на болестта може да удължи живота на такъв пациент. Ракът на белия дроб също е опасен, защото се развива много бързо и дава метастази. А хроничните възпалителни заболявания, които се срещат в даден човек, само влошават тежестта на курса и водят до фатален изход.

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб

Основните видове плоскоклетъчен рак на белия дроб

Оказва се, че всичко не е толкова просто. Диагнозата на плоскоклетъчен карцином на белите дробове съчетава няколко типа неоплазми на злокачествена етимология. Следователно, развитието на различните форми на болестта е различно и те също възникват по различни начини.

В зависимост от коя част от дихателната система се е появил тумор, има три вида:

 1. Централен плоскоклетъчен рак на белия дроб. Този вид се диагностицира при 2/3 от пациентите. Като правило туморът се локализира в главната, междинната или либарната част на бронхите. Намира се на фона на продължителна пневмония или абсцес. Поради неясната картина симптомите се размазват.
 2. Периферна рак на белите дробове. Тумор се появява в сегментната част на бронхите или в техните листа. Картината на заболяването може да бъде намазана на фона на съпътстващите хронични процеси. Тази форма се появява, когато започват да се появяват метастази.
 3. Масивна. Този вид съчетава първите две форми.

В зависимост от вида на тъканите, има още две разновидности на рака:

 • малки клетки;
 • сквамозна плоскоклетъчна кератинизация;
 • не малка клетка.

Първият тип е диагностициран изключително рядко, при 15%. Но това е най-зловредният курс, бързите метастази. На фона на неясни симптоми. Процесът се развива много бързо и прогнозата е неблагоприятна.

Скум-клетъчният карцином на белите дробове е с голямо разпространение. Тя започва с дегенерация на клетки, които са в дихателните пътища. Следователно, прогнозата се прави въз основа на вида на рака, степента на прогресия и злокачествеността на тумора.

Причини за плоскоклетъчен карцином на белите дробове

За съжаление, естеството на началото на онкологията при човека все още не е изследвано до края, но съществуват редица причини, които провокират това заболяване.

 • Пушачите често получават рак на белите дробове. В тютюневия дим има много голям брой вещества, които са канцерогени. Смоли и никотин се установяват в тъканите на белите дробове и колкото по-дълго опитът, толкова по-голям е рискът от развитие на тумора. В опасност са тези, които живеят с човек, който пуши заедно. И имат по-голям шанс да получат рак на белите дробове, отколкото самият пушач.
 • Заварчици и тези, които работят в прашна стая, особено опасна инхалация на азбест, арсен, кадмий.

Съществуват редица други причини, които причиняват склетъчен карцином на клетките.

 • Велик метрополис. Огромно количество прах и вредни вещества във въздуха водят до чести случаи на заболяването.
 • Работа с радиоактивни вещества;
 • Хронични заболявания с различен произход. Пневмония, туберкулоза, хроничен бронхит;
 • По-възрастните хора. Много често повечето случаи на рак се диагностицират при хора на възраст между 40 и 50 години.
 • Мъжете са болни по-често от жените.
 • Нисък стандарт на живот. Лоша храна. Липса на витамини в храната.
 • Много често развитието на онкологията засяга наследствеността. Ако семейството имаше раково болни, тогава потомците също имаха вероятност от заболяване.

Симптомите на плоскоклетъчен рак на белия дроб

Повечето от симптомите на рак на белия дроб могат да бъдат приписани на заболявания, които не се отнасят до него. Но съществуват редица признаци, които могат да показват появата на онкологичен процес. Кашлица, с кръв, задух, болка в гърдите, намалена активност и рязко намаляване на телесното тегло. Тези симптоми може да са в други белодробни заболявания, така че на ранен етап заболяването рядко се диагностицира.

Характерни симптоми на рак на белия дроб

 • Слабост, апатия. Тези симптоми ви позволяват да предприемете рак за всяко друго.
 • Остра загуба на тегло, без основателна причина за това;
 • Леко повишение на температурата, което се случва редовно.
 • Много често първоначалните признаци на рак на белите дробове се вземат за бронхит или възпаление. Симптоматичното лечение носи облекчение, но туморът започва постепенно да напредва.

Трябва да се отбележи, че в зависимост от местоположението на тумора, симптомите могат да се различават.

Ако туморът се развие в централната част, тогава може да бъде суха кашлица, в която има смес от кръв, периодично възникваща пневмония без причина, болка в гръдния кош. В други случаи може да няма симптоми. Обикновено туморът се открива случайно.

Тумори на плоскоклетъчен рак на белия дроб

Сквамозният некеритинизиран рак има следната клинична картина. Този вид рак се характеризира със симптоми, които имат други форми на заболяването. Установено е по време на изследването за флуорография. На снимката ще бъде видима потъмняла част от белите дробове, което ще направи предположение за възможната поява на тумор. В същото време е възможно друго усложнение, което се взема за рак на хранопровода. Бързото развитие на процеса в белите дробове води до изцеждане на хранопровода, което води до проблем с храненето.

Нискокачествен плоскоклетъчен карцином на белия дроб

Това са неоплазми, които имат голям диапазон на разпространение. Тази форма на рак има по-злокачествен ход. Сложността на диагностицирането се крие във факта, че структурата на дегенериралите клетки е подобна на другите нормални клетки. Поради това, понякога се признава, когато метастазите към други органи вече са започнали.

Преди всичко, те са опасни, защото проникват в мозъка, засягат храносмилателната система, черния дроб и бъбреците. Следователно много често се развива развитието на коморибилни заболявания, които усложняват терапията.

Канцерогенен сквамозен карцином

Това е хибрид, в който са налице сквамозни клетъчни структури и аденокарциномни клетки. Тя се характеризира с злокачествен курс, туморите са с големи размери и ярка картина на метастази. Докато тази болест се открие, нейният напредък вече е съвсем очевиден и има голям брой метастази.

Като правило първият симптом е подобен на обичайните настинки. Тази кашлица, която най-напред е суха, се опитва да лекува с традиционни методи да донесе временно облекчение. Но постепенно характерът на кашлицата започва да се променя, става инвазивен и придружен от появата на храчка с гной.

Понякога храчката е оцветена в червено и става желе. Този симптом не прилича на катарална болест, той е един от признаците на рак. Постепенно има болезнени усещания, които понякога стават много силни. Причината за тях - кълняемостта на тумора в плевралната част на белите дробове и в близките органи. Повишена диспнея при физическо натоварване.

Етапи от плоскоклетъчен карцином на белия дроб

Тази болест в ранните етапи се развива много бавно и почти незабележимо. Той е напълно камуфлиран от другите. Но в същото време, поради тези имплицитни признаци, ракът на белия дроб често се диагностицира в по-късни етапи, когато има наличие на метастази. Има четири етапа на развитие на заболяването:

В първия етап туморът има малък размер до 3 см. Лимфните възли нямат метастази.

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб на втория етап

Характеризира се с растежа на тумора и появата на метастази в разположените лимфни възли. Размерът на формата е вече от 3 до 6 см. Има разпространение на тумора в плеврата и бронхите.

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб в третия етап

Развитието вече е активно, туморът достига размер от 7 до 8 см. Има метастази на органите, съдовете, костите са засегнати.

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб в четвъртия етап

Провокира се интоксикацията на организма, ракът придобива силен ток и става нелечим. Виталните органи и тъкани са засегнати, предимно сърцето. На този етап лечението само улеснява прогресията на рака на белия дроб, но прогнозата е неблагоприятна.

Диагноза на плоскоклетъчен рак на белия дроб

На първо място, това е скрининг. Лекарят насочва пациента към редица изследвания: рентгенови лъчи, флуорография, ултразвук, компютърна томография. Освен това се взема анализ на храчките. Има също така проучване за биопсия на засегнатите белодробни и кръвоносни съдове. Много е важно да се проведе бронхоскопия. Това се прави, за да се определи степента на увреждане на лигавицата на дихателните органи. Въз основа на резултатите, лекарят решава метод за лечение на рак на белите дробове.

Диагноза на плоскоклетъчен рак на белия дроб

Сквамозен клетъчен карцином на белите дробове: лечение

Едно от най-честите лечения при рак на белия дроб е химиотерапията. За да се потисне растежа на раковите клетки, се въвеждат цитотоксични вещества, които унищожават тумора. Това е много опасен метод, защото не само злокачествените клетки страдат, но и здравите тъкани. Много често след употребата на химиотерапия пациентите умират поради странични ефекти. Ето защо днес този вид лечение се използва само на етапа на подготовка за операция, когато е важно да се намали размерът на образованието.

По-нов метод е имунотерапията. За да се запази имунната система на пациента, се използват инхибитори и антигенгенеза. Тези вещества блокират подаването на храна на тумора. В резултат на това туморът започва да умира.

На етапи, които вече не са оперативни (3 и 4), се използва лъчетерапия. Под въздействието на радиоактивни вещества, раковите клетки започват да умират, туморът става по-малък.

На фона на основната терапия се използва и симптоматично лечение. Тя е насочена към лечението на състоянието на пациента. Този вид се използва в комбинация с курс на лечение, насочен към борба с тумора.

хирургия

Приложимо в случаите, когато другите методи не са положителни. Този вид лечение се използва само в началните етапи на плоскоклетъчен рак на белия дроб. При извършване на операцията туморът се изрязва заедно с частта от белия дроб и околните здрави тъкани. Ако има голям брой метастази, тогава се използва палиативна терапия, която има подкрепяща стойност.

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб: прогноза

За съжаление прогнозата за рак на белия дроб е разочароващо. Тази болест е водеща по отношение на броя на смъртните случаи. Ако жертвите на това заболяване преди това бяха предимно мъже, то днес, ракът на белия дроб се диагностицира при жените. Преживяемостта при рак на белите дробове е само 15%. На по-ранните етапи на заболяването перспективата е по-оптимистична, от 60 до 80%. Ето защо, ранната диагностика на това заболяване е изключително важна.

Прогнозиране и лечение на плоскоклетъчен рак на белия дроб

Склеатната клетъчна форма на онкологията принадлежи към групата на най-често диагностицираните ракови патологии на белите дробове. За да се лекува подобна onkoprotsessy е необходимо, тъй като интензивно, както и други видове белодробен рак.

Успехът на лечението е значително подобрен, ако онкологията бъде навременна идентифицирана. За тази цел ще е полезно за самите пациенти да знаят какви симптоматични прояви, такива като белодробна онкология, са различни.

Понятие за болестта

Отличителна черта на такава онкология е нейният произход от епителните клетъчни структури, облицоващи бронхите.

Подобен епителен слой присъства също и на мембраните на хранопровода, устната кухина, маточната шийка, ларинкса,

Клиничната картина на тумора от сквамозни клетки зависи от естеството на локализирането на раковия процес.

Епителните клонки са в непрекъснато движение, поради което храчката непрекъснато се придвижва към устната кухина. Тези процеси допринасят за очистването на бронхиалното дърво, което осигурява свободно дишане на човек.

Под въздействието на такива отрицателни фактори, ресничките се заместват от епителни клетки, от които впоследствие се образува тумор. Обикновено такива ракови процеси започват в белодробния корен, а само една трета от пациентите имат белодробен тумор, образуван в стената на бронхите.

На рентгенов лъч такава онкология на белите дробове изглежда е заоблена формация, тъканите от центъра на които загиват с времето и образуват кухини.

За такава белодробна онкология, относително бавно развитие и отсъствие на метастази в началните етапи са типични. Въпреки че недиференцираният рак се характеризира с бързо развитие и метастази.

класификация

Специалистите разграничават няколко специфични класификации на такъв рак на белия дроб.

Основните анатомични форми са централният рак, локализиран в големите бронхи и периферен, който започва в малките бронхи и бронхиоли.

В допълнение, два вида се отличават, първият е сквамозен некоронарен рак на белия дроб и кератинизиране, и двете форми представляват сериозна опасност, но се излекуват с ранно откриване. Съществуват и вторични скулптурни форми:

 1. Сплав от жлези - За подобен тип рак, комбинацията от клиниката на аденокарцинома и тумора от сквамозни клетки е типична. По аналогия с аденокарциноми, такива формации се характеризират с голям размер, местоположение в периферията на белия дроб, склонност към появата на метастази. Изследванията показват, че по-голямата част от карциномите на жлези от сквамозни клетки са недиференцирани големи клетъчни карциноми;
 2. Разпространена форма - характеризира се с най-тежкия курс сред всички сквамозни форми, тъй като се характеризира с бърза прогресия и наличие на голям брой фокуси на туморния процес, които са разпръснати в цялата белодробна тъкан;
 3. медиастинума - подобен вид склерозна клетъчна онкология се характеризира с ранен метастази в лимфните възли на медиастинума.

симптоми

Симптоматологията на плоскоклетъчната белодробна онкология се дължи главно на естеството на растежа, анатомичното местоположение, скоростта на метастазите и размера на образуването.

Най-общо, симптомите на такава онкология са почти идентични с други видове белодробен рак.

Приблизително 10-15% от пациентите с рак имат асимптоматични тумори, но с флуорографско изследване, ракът лесно се открива.

Цялата онкологична клиника може да бъде разделена на първични прояви, които са локални по природа и вторични признаци, които възникват в резултат на онто-токсикация, метастази и различни усложнения.

Първичната клиника е обусловена от началото и последващия растеж на тумора, такива симптоми се появяват достатъчно рано:

 • Неприятна, непродуктивна кашлица;
 • Недостиг на въздух;
 • Интензивна болка в гръдния кош;
 • Хемоптиза.

С постепенното прогресиране на раковия процес се включват и следните симптоми:

 1. Фебрилно състояние фебрилен тип (38-39 ° C);
 2. Продуктивна кашлица с гнойна лигавица;
 3. Нарушения в функциите за гълтане, дисфагичните прояви;
 4. Синдром на Horner или инвазия на инервацията на мускулните тъкани на очите;
 5. Глас или шепот;
 6. Аритмични симптоми като замаяност и болка в гърдите, ритъмни и пулсации, хипертония и плитко дишане, сърцебиене и т.н.;
 7. Болезнени усещания в брахиалната и цервикалната област.

Има и обща симптоматика, включително анорексия, крайно изтощение, загуба на тегло, общо отслабване на тялото. Когато аутопсията умря от сквамозен клетъчен карцином, в около половината от случаите екстранеторакални метастази се откриват в мозъчната тъкан, надбъбречните жлези, черния дроб и костите.

Причини и рискови фактори

Пушачите вдишват дим канцерогени тютюневите и различни смоли, увреждащи ефекти върху епителните ресничките обхващащи бронхопулмонарна мукозни повърхности.

В резултат на това ребрата губят способността си да изпълняват напълно своите функции, поради които чужди микрочастици започват да се натрупват по бронхите.

Постепенно бронхиалната повърхност се адаптира към постоянните контакти с цигарения дим и ребрата се заменят с епителни плоскости.

В допълнение към тютюнопушенето има и други фактори, които предизвикват развитието на плоскоклетъчен рак на белия дроб:

 • Наличието в вдъхновения въздух на големи концентрации на прах;
 • Професионални условия като работа на строителна площадка, в мини, металургични и промишлени химически предприятия;
 • Вирусни заболявания (папиломавирус, цитомегаловирус и др.);
 • Канцерогенни ефекти като радиация, вредни изпарения и др.
 • Белодробни патологични състояния като бронхит, пневмония, туберкулоза.

Етапи на болестта

Белодробният сквамозен рак е разделен на четири етапа на развитие:

 1. В първия етап туморът е малък, с диаметър не повече от 3 см, локализиран само в един бронхиален или белодробен сегмент;
 2. Втората фаза на онкологията се характеризира с увеличаване на тумора и единични метастази могат да се появят в близките лимфни възли;
 3. Третият етап се характеризира с увеличаване на размера на тумора от повече от 6 см, който покълва в съседния белодробен либ или бронхите. На този етап прогнозите за оцеляване не са повече от 20%;
 4. Четвъртият етап от процеса на плоскоклетъчен тумор се характеризира с кълняването на тумора в много вътрешни органи и широкото разпространение на метастазите. Този стадий на рак не се лекува, поради което прогнозата е неблагоприятна.

диагностика

Диагностичните процедури на плоскоклетъчен рак на белия дроб включват използването на такива техники:

 • Кръвен тест;
 • Флуорография, рентгеново изследване;
 • Ултразвуков преглед;
 • бронхоскопия;
 • биопсия;
 • CT;
 • Бронхоалвеоларно зачервяване, микроскопично изследване на храчките;
 • Хистологично изследване и др.

Видеоконференция за скрининг и диференциална диагностика на рак на белите дробове с CT:

лечение

Пациентът избира тактиката за лечение на сквамозноклетъчен рак на белия дроб според анамнеза, хистологични характеристики, степен на лезия и онкологичен стадий. Обикновено прибягват до комплексна терапевтична тактика, която включва няколко терапевтични техники. Като екстремна терапевтична мярка се взема предвид хирургическата интервенция.

Обикновено по време на лечението на сквамозен клетъчен рак на белия дроб се обръща към химиотерапевтично лечение, лъчетерапия, имунотерапия или симптоматично лечение.

Химиотерапевтичното лечение включва използването на специализирани лекарства, които могат да унищожат анормалните туморни клетъчни структури. Цитостатичните средства се прилагат интравенозно на онкологичния пациент. Химиотерапевтичното лечение има много нежелани реакции.

Радиотерапията включва използването на радиационна експозиция на ракови клетки. В резултат на такава терапия, повечето клетъчни структури умират и образованието става значително по-малко. Този ефект се прилага в 3-4 етапа на развитие на плоскоклетъчен рак на белия дроб.

Симптоматичното лечение включва елиминирането на симптомите, които са възникнали в резултат на развитието на различни усложнения, свързани с рак на заболявания и други прояви, причинени директно от раков тумор. Ако гореописаните терапевтични методи не осигуряват подходяща ефикасност, тогава е показана хирургична намеса.

Оперативно лечение на плоскоклетъчен карцином на белия дроб е най-ефективна, когато болестта все още не е получил широко разпространена и метастази, и е възможно за премахване на тумора от засегнатата част на белия дроб.

Ако операцията се извършва в 4 нелечими стадии, се предполага пълно отстраняване на белия дроб и някои оперативни метастази. След отстраняването пациентът получава палиативно лечение.

Палиативната терапия е техника, чието действие е насочено към улесняване на живота на нелекуван пациент и постепенно умиращ пациент. Това включва използването на аналгезия, кислородна терапия и други мерки за терапия.

Прогноза за степента на оцеляване за плоскоклетъчен белодробен рак

Прогнозата за преживяемост при рак на плоскоклетъчен белодробен рак зависи от много фактори, въпреки че като цяло това е неблагоприятно.

В началния етап на онкологичния процес около 80% от пациентите оцеляват, на 2 етапа - не повече от 50%, на етап 3 - около 20% и 4 - по-малко от 8%.

Само ранното откриване на онкологичния процес дава възможност на пациента да излекува и удължи живота си, в противен случай прогнозите са неблагоприятни.

Нискокачествен плоскоклетъчен карцином на белия дроб

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб

Сквамозният клетъчен карцином на белия дроб е злокачествен тумор, произхождащ от плоски клетки на епитела. Скум-клетъчният карцином е един от хистологичните видове рак на белия дроб.

Развитието на сквамозноклетъчен карцином в белите дробове е само по себе си парадоксално, тъй като в бронхиалния епител липсват плоските клетки, които са "прогенитори" на развитието на сквамозноклетъчен карцином. Въпреки това, с по-подробно изследване, картината на развитието на плоскоклетъчен рак на белия дроб става ясна и връзката между рака на белия дроб и пушенето е особено ясна.

При откриването и адекватното лечение на заболяването степента на преживяване е:

Бъдете внимателни

Истинската причина за раковите тумори са паразитите, които живеят вътре в хората!

Както се оказа, многобройните паразити, които живеят в човешкото тяло, са отговорни за почти всички човешки фатални заболявания, включително формирането на ракови тумори.

Паразитите могат да живеят в белите дробове, сърцето, черния дроб, стомаха, мозъка и дори човешката кръв точно поради това, че започват активно унищожаване на телесни тъкани и образуване на чужди клетки.

Просто искате да предупредите, че не е нужно да бягате в аптеката и да купувате скъпи наркотици, които според фармацевтите ще подсилят всички паразити. Повечето лекарства са изключително неефективни, освен това причиняват огромна вреда на тялото.

Билкови червеи, на първо място се отровиш!

Как да завладеете инфекцията и да не се наранявате? Основният онкопаразитолог на страната в скорошно интервю разказа за ефективен домашен метод за премахване на паразитите. Прочетете интервюто >>>

на етап 1 - до 80%;
на 2 етапа - 41.3%;
на 3 етапа - 18.4%.

Прогнозата значително се влошава с вторична корекция на регионалните лимфни възли.

Как се появяват признаци на рак на кожата чрез позоваване.

neorogovevayuschy

Процентът на заболяване при хора neorogovevayuschy плоскоклетъчен рак на белия дроб в наше време е равно на 65. За по-голямата част се среща при мъже на възраст над 40. В плоскоклетъчен карцином метастази проникне в лимфните възли на белите дробове корен, костите, черния дроб, мозъка. Шансове да оцелеете с рак на сквамозните клетки още. Това се потвърждава от лекарите и статистическите данни.

Причините за рак на белия дроб са много. И един от тях, може би най-честият, пуши или вдишва други видове канцерогени. Пушачът увеличава за себе си и близките си риска от това заболяване. Хората, живеещи в района, в който се развива тежката индустрия, особено минното дело, имат по-голяма вероятност да имат рак на белите дробове. отколкото хората, живеещи в провинциална област. Причината може да бъде и вдишване на токсични химически елементи, хронични белодробни заболявания като пневмония, туберкулоза и др.

Аз съм ангажиран с влиянието на паразитите в раковите заболявания в продължение на много години. Мога да кажа със сигурност, че онкологията е последица от паразитна инфекция. Паразитите ви буквално поглъщат отвътре, отравяйки тялото. Те се размножават и се изцеждат в човешкото тяло, докато ядат човешка плът.

Основната грешка е затягането! Колкото по-рано започнете да премахвате паразитите, толкова по-добре. Ако говорим за наркотици, всичко е проблематично. Към днешна дата има само един наистина ефективен антипаразитен комплекс, това е Helmilein. Тя разрушава и изхвърля от тялото всички известни паразити - от мозъка и сърцето до черния дроб и червата. Това не е възможно за никое от съществуващите лекарства днес.

В рамките на Федералната програма при кандидатстване до (включително), всеки жител на Руската федерация и ОНД може да разпореди на Хелмилин на намалена цена - 1 рубла.

Както всички заболявания, некоронарният сквамозен рак на белия дроб има признаци, които определят заболяването. В нашия случай това е: кашлица, болка в гърдите, отхрачване на кръв, загуба на тегло. Ракът на белия дроб е опасен, защото не може да бъде незабавно открит, защото симптомите са подобни на други белодробни заболявания. Следователно, за всяко подозрение, е необходимо да се проведе задълбочен преглед. Преди всичко направете флуорографска снимка на белите дробове. Потвърждаването на рака ще потъмнее белия дроб и появата на тумор върху него. Ако говорим за последния стадий на заболяването, може да се появят такива симптоми като лоша трудност при преминаване през хранопровода, това може да доведе до някакво погрешно схващане за наличието на рак на хранопровода.

Факт е, че ракът на белите дробове се разпространява много бързо. В този случай може да има други симптоми. Пациентът става болезнено да погълне, трудно да се каже, да диша.

долнокачествен

Нискокачественият рак на белите дробове е туморна клетка, която се намира в разглобено състояние. Те се различават по своя размер и форма. При нискокачествен рак на белите дробове клетките имат различни размери на сърцевината, често с големи нуклеоли и това може да доведе до фалшиво заключение за адинокарцинома.

Диференциацията е степента, в която се развиват клетките. Ако туморът е доброкачествен, тогава такъв тумор се нарича силно диференциран. Това може да се обясни с факта, че структурата и функциите на тумора са подобни на клетките на нормалната телесна тъкан. Но злокачествените тумори, които могат да бъдат със средна или ниска степен, имат голяма разлика в структурата и функцията си от нормалните. Понякога има такива промени, които дори под микроскоп няма възможност да се разбере от клетката каква тъкан или какъв орган се развива туморът. И в този случай такъв тумор се нарича недиференциран. Особено неблагоприятна прогноза и имащ голям потенциал за злокачествено заболяване е нисък рак на белия дроб. При зрението такива клетки на рак на белите дробове стават разнообразни и грозни. Смята се, че туморната злокачественост е повлияна от степента на диференциация, отколкото степента на диференциация е по-малка, туморът е по-злокачествен и прогнозата за оцеляването също зависи от това.

При лошо диференциран рак на белия дроб тумор разпространява неговите метастази в мозъка, надбъбречните жлези, черния дроб, лимфните възли, и в долната част на стомашно-чревния тракт. Скоростта на растеж на тумора зависи от хистологичната структура и от степента на диференциация.

В началния стадий на заболяването, рак на белите дробове, признаците му приличат на най-честите белодробни заболявания. И затова те не предизвикват сериозно отношение от страна на пациентите, които са склонни да очакват самолечение. Необходимо е да се обърне внимание на постоянния признак, който придружава тази болест - това е кашлица кашлица. Първо това е суха кашлица, а след това и появата на мукопурулен слюнка. Много често в храчки, появата на кръв под формата на малки импрегнации или вени. Понякога храчката може да бъде под формата на пурпурно желе - това ще бъде мотивът да се свържете с лекар за помощ. По-нататъшното прогресиране на рака е симптом, който се развива в характеристиките на признаците на заболяването. Този период се нарича клинична проява на рак на белия дроб. Много често пациентът е загрижен за болка в гърдите на засегнатата страна. Тази болка се различава за кратка продължителност, интензивност - в началния стадий на заболяването и по време на прогресията на раковата инвазия в плеврата - болезнена и продължителна. Появата на диспнея е най-надеждният признак за екстензивно увреждане на белодробната тъкан, когато контракцията на дихателната повърхност се осъществява под формата на дихателна недостатъчност. В началото започва да се появява недостиг на въздух по време на физическо натоварване.

Желязо-сквамозна клетка

Карциномът на скелетни клетки се характеризира с комбинация от сквамозноклетъчен карцином и аденокарцином. Според ограничени данни, тези тумори имат афинитет с аденокарцином: периферна местоположение, голям изразена тенденция да метастазират (в момента на откриване на тумора вече метастази). В голяма поредица от наблюдения тази форма е по-малко от 1% от бронхогенните карциноми.

Микроскопско изследване на повечето от тези тумори има форми на структурата krupnokletonogo недиференциран карцином в които проявяват огнища плоскоклетъчен диференциация да образуват перли и жлезите порции съответните differeniirovki аденокарцином с производството на слуз.

При 80% от пациентите рак на белия дроб се диагностицира чрез рентгеново изследване. За да се изясни диагнозата, се използва компютърна томография, която позволява да се определи наличието на метастази в други органи.

При съмнение за рак на белия дроб бронхоскопията е задължителна. Тя ви позволява да изследвате част от бронхите и трахеята. В някои случаи с бронхоскопия лекар може да види тумора и да изготви материал за биопсия.

Диагностика на белодробен рак Има трансторакозна биопсия в присъствието на тумор в белия дроб или подозирана метастаза в белите дробове. По време на такава биопсия се прави пункция в гръдния кош непосредствено над тумора и тъканта се отстранява от него. След транс-триакалната биопсия могат да възникнат усложнения.

Диагнозата на рак на белия дроб с узи е проста, евтина и нетравматична. С помощта на узи е възможно да се определи до каква степен се е разпространил туморният процес.

Лечението на плоскоклетъчен рак на белия дроб се състои от хирургичен метод, лъчева терапия, химиотерапия. При хирургическа интервенция основният фокус на тумора, лимфните възли и фибрите с метастази се отстраняват. Хирургическият метод на лечение не се извършва със следните противопоказания: сърдечно-съдова недостатъчност, с отдалечени метастази, със силно разпространение на тумора до съседни органи.

Радиационната терапия се извършва след операция. Местоположението на самия тумор и зоната на метастази също са облъчени.

Химиотерапията за рак на белите дробове се провежда в присъствието на противопоказания за хирургично лечение. При приемане на химиотерапевтични лекарства не се наблюдава намаляване на тумора при всички пациенти. При отдалечени метастази, химиотерапията води само до намаляване на тежестта на проявите на злокачествения процес.

В случаите, когато хирургическият метод на лечение не е дал резултат или е противопоказан, се прилага палиативно лечение (анестезия, детоксикация, психологическа помощ). Палиативното лечение във всеки отделен случай се избира индивидуално.

химиотерапия

Химиотерапията включва употребата на лекарства, които са токсични за раковите клетки. Медикаментите обикновено се прилагат интравенозно: директно през периферната вена или централния венозен катетър. Химиотерапията за рак на белите дробове се извършва след операция за унищожаване на останалите ракови клетки. В допълнение, химиотерапевтичните лекарства се използват при пациенти, които не могат да бъдат лекувани хирургично, тъй като забавят растежа на рака и намалят тежестта на симптомите.

В съвременната онкология, вместо традиционната химиотерапия, наркотиците все по-често използват по-ефективни биологични лекарства с по-слабо изразени странични ефекти. Химиотерапията се предписва на всеки етап от рак на белите дробове (саркома) и удължава продължителността на живота дори при пациенти в старческа възраст. Някои химиотерапевтични лекарства увеличават увреждането на раковите клетки чрез лъчение, други увеличават чувствителността си към радиация, а други - предотвратяват възстановяването на туморни клетки след завършване на курса на радиотерапия.

Проучванията показват, че ефективността на комбинираната химиотерапия и лъчетерапия надхвърля независимото лъчева терапия, но е придружена от по-високи рискове от сериозни странични ефекти. Те включват тежко гадене и повръщане, както и увреждане и смърт на левкоцитите, които са необходими за борба с инфекциите. Важно е обаче да се помни, че съвременната онкология също има ефективни начини за предотвратяване и лечение на повечето странични ефекти.

оцеляване

Петгодишната честота на преживяемост при пациенти със сквамозен бронхопулмонарен рак е около 15%.

Прогнозата на рак на белия дроб зависи от комбинация от фактори: етап на рак, оперативност / resectability на тумора, чувствителност към химиотерапия / лъчева терапия, ранно откриване и ранно onkoprotsessa специално лечение, възрастта на пациента, общото му състояние, наличие на съпътстващи заболявания и т.н. По отношение на плоскоклетъчен прогноза. по-благоприятен, отколкото при рак на жлезите и малките клетки на белия дроб.

Лечение и прогнозиране на плоскоклетъчен белодробен рак

Най-честата форма на рак е плоскоклетъчен карцином на белия дроб. Досега прогнозите за това заболяване са разочароващи, но навременното откриване и лечение на рак на белите дробове може да удължи живота на много пациенти.

Плоскоклетъчен рак на белия дроб се развива от плоскоклетъчен епителни клетки, което присъства в устната кухина, ларинкса, хранопровода, шийката на матката, така че рак тумор може да се появи във всеки орган.

Клиничните прояви на сквамозноклетъчен карцином се различават значително от другите видове рак.

 • Цялата информация в сайта е за информационни цели и НЕ е ръководство за действие!
 • Можете да поставите прецизната диагноза само лекар!
 • Моля ви да не приемате самолечение, но да се срещнете със специалист !
 • Здраве за вас и вашите близки! Не се обезсърчавайте

Практиката показва, че десният дроб е много по-засегнат от левия. За лечение на рак на белия дроб се използват традиционни методи, които се използват за лечение на други ракови заболявания.

Видео: Всичко за рака на белия дроб

Анатомична класификация по степен на локализация

Според анатомичната класификация, плоскоклетъчен карцином има две основни форми:

И две вторични форми:

 • разпространен
 • медиастинални форми.

Централен белодробен рак предполага развитието на карцином на основните бронхи.

Периферна рак на белите дробове е частична или сегментна, тъй като е способна да повлияе на малките бронхи и алвеоли.

Разпространена форма се развива в присъствието на малки огнища на растеж на неоплазмите, които могат да бъдат намерени в различни части на органа.

Медицинска форма се случва в случай на появата на бързо развиващи се метастатични образувания в лимфните възли.

Преди започване на лечението на болестта е необходимо да се извършат диагностични мерки. За тази цел, в началния етап на диагностика, лекарят е длъжен да проведе общо изследване, анамнеза, физически преглед.

Видео: Лечение на рак на белите дробове

След това пациентът трябва да бъде подложен на скрининг, който включва изследване на рентгенови лъчи, от което е възможно да се открие наличието на тумора, неговия размер, местоположение и форма.

Сложният преглед включва такива методи като микроскопия на храчките и флуорография.

За по-точна и подробна проверка на съмнения за развитие на рак на лекар предписва ултразвук - ехография (за откриване на рак на белия дроб сквамозен клетъчен), CT - компютърна томография, която позволява на слоя за да се определи структурата на белия дроб, както и да получат информация за поведението на тумора.

Необходимо е също така биопсия на увредените тъкани на белодробни и лимфни съдове с последващо хистологично изследване, както и бронхоскопия, което позволява подробно изследване на лигавицата на дихателната система.

И само въз основа на резултатите лекарят може да предпише подходящо и ефективно лечение. Лечението зависи от анамнезата, характеристиките на хистологичния тип, стадия на заболяването, степента на увреждане на белите дробове.

В повечето случаи онколозите използват комплексна терапия, състояща се от няколко метода, за да развият индивидуална терапевтична стратегия. Като крайна мярка се използва хирургическа интервенция.

За да се определи степента на белодробно заболяване и да се определи местоположението на тумора, важна роля играе диагнозата рак на белия дроб.

Какво се случва, когато кашля с рак на белия дроб, можете да разберете в тази статия.

химиотерапия

Този метод се състои в използването на специални лекарства, които имат вредно въздействие върху туморните клетки на тумора: цитостатичните лекарства се инжектират в системното кръвообращение. Използването на химиотерапия има отрицателен ефект върху здравите органи и тъканите на организма, така че те се опитват да прибягват до този метод в екстремни случаи. Например, преди операцията, когато е необходимо да се намали размерът на тумора.

имунотерапия

Този метод е модерен, прогресивен и обещаващ, тъй като се използва в лечението на раковите тумори относително наскоро. Имунотерапията се основава на използването на инхибитори на растежни фактори, както и на ангиогенеза. В резултат на това доставката на хранителни вещества към туморната тъкан на тумора намалява.

радиотерапия

Радиотерапията или радиотерапията се основават на ефекта от интензивното облъчване върху туморните клетки на тумора. След края на процедурата клетките умират и самият тумор намалява значително по размер. За провеждането на тази терапия се използва гама от линейни ускорители. Този метод е показан за неупотреба при пациенти с фаза 3 и 4 заболяване.

Симптоматична терапия

Този метод се използва заедно с други терапии, тъй като този метод се основава на лечението на симптомите, произтичащи от рак на белия дроб. Този метод лесно се комбинира с други методи на лечение.

Хирургичен метод

Най-радикалният метод на лечение. Използва се, когато други прилагани методи не са имали подходящ положителен ефект върху лечението на заболяването.

Хирургическият метод се използва в ранните стадии на заболяването, когато е възможно да се отстрани част от увредения белодроб.

В този случай може да е радикално отстраняване. В противен случай се използва палиативна терапия, т.е. да се облекчи здравословното състояние, част от тумора и съществуващите метастази се отстраняват.

Етапи на болестта

Ракът на белия дроб се развива постепенно, постепенно се премества от един етап в друг. Има две основни системи за определяне на етапа на рака: вътрешната система и системата TNM.

Основните етапи на рака на белия дроб се определят от една-единствена международна система на TNM - тумор Nodules Metastasis. Това е сравнително сложна система, при която резултатът се основава на три признака: размера на тумора, лимфните възли, наличието на метастази.

В домашната пулмология има широко разпространена система за определяне на степента на развитие на болестта, която предполага наличието на четири условно разпределени етапа:

 • 1 етап. Туморът има локализиран характер (с диаметър до 3 см), тъй като лимфните възли не са засегнати;
 • 2 етапа. Туморът постепенно нараства, което води до развитие на метастази в лимфните възли. Тя достига 3-6 cm и покълва в плеврата, като по този начин блокира бронхите и предизвиква ателектаза на белия дроб;
 • 3 етапа. Болестта прогресира, туморът заема 7-8 см, метастазите проникват в близките органи, съдове и кости;
 • 4-ти етап. Болестта приема нелечима тежка форма, тъй като туморът се разпространява в далечни органи или тъкани: големи съдове, сърце.

Снимка: Етапи на рак на белия дроб с метастази

Всеки от изброените етапи има свои собствени характеристики, в зависимост от размера на тумора, характеристиките и степента на неговия растеж, както и наличието на метастази.

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб според хистологичния тип

Класификацията по хистологичен тип се основава на характеристиките на хистологичната структура на различни видове тумори. Според тази класификация има две големи групи ракови тумори: малък клетъчен и недребноклетъчен белодробен рак.

Въз основа на хистологично проучване, не-малък клетъчен карцином се разделя на сквамозноклетъчен карцином и аденокарцином.

Химиотерапията за рак на белите дробове е от особено значение при лечението на злокачествени тумори.

Статията ще ви разкаже повече за диетата, необходима за рак на белите дробове.

Какво е предотвратяването на рак на белите дробове, можете да разберете тук.

Скум-клетъчният карцином на белия дроб има няколко хистологични форми, които се характеризират с индивидуални характеристики:

 • коронарен белодробен рак (силно диференцирано) - се отнася до злокачествени неоплазми и се характеризира с ранни и повсеместни метастази. Като правило клетъчен кератинизиран рак на плоскоклетъчен метастазира с хематогенни или лимфогенни пътища;
 • неклератинен рак на белите дробове - е форма на плоскоклетъчен карцином и се характеризира с липсата на кератинизация и образуването на рогови перли. Метастазира до органите и тъканите на тялото;
 • нисък рак на белите дробове (анапластичен) - този тип рак се характеризира с ранни, но умерени метастази, главно чрез лимфогенеза;
 • жлезен сквамозен клетъчен карцином на белия дроб или аденокарцином се среща рядко, главно при жените, и се характеризира с метаплазия на жлезистия епител на бронхите. Възниква главно в периферните бронхи.

Отличителен белег на сквамозния клетъчен рак е неговият бавен растеж и развитие, както и умерена честота на метастазирано образуване (метастази).

оцеляване

В много страни смъртността от рак, по-специално рак на белите дробове, заема първо място. Предимно тази болест засяга мъжката част от населението, но напоследък се наблюдава тенденция към увеличаване на смъртността от рак на белия дроб сред жените.

Това се дължи на влошаването на околната среда, използването на лошо качество на храните, както и прищявка на тютюнопушенето, които оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на мъжете, така и жените.

Колко време отнема пациентите с рак на белите дробове?

Прогнозата за оцеляване на пациенти със склетъчен рак на белия дроб е разочароващо, тъй като развитието на злокачествен тумор почти винаги е придружено от появата на метастази. Средно, като се вземат предвид общите показатели, процентът на оцеляване сред 15% от населението е само около 5 години.

В резултат на последните проучвания прогноза може да бъде изготвена, като се вземе предвид стадия на заболяването, тъй като тя зависи от много външни фактори и индивидуалните особености на пациента.

 • на Етап 1 рак - 60-80% на 100 души;
 • на 2 етапа рак - 40-50% на 100 души;
 • на 3 етапа рак - 20-25% на 100 души;
 • на 4 етапа рак - по-малко от 10% на 100 души.

Борбата за здраве и често за живота зависи от времето, защото ранната диагностика ви позволява да се борите с болестта и така да запазите основната собственост на човек - неговия живот.

Всички права запазени.
Информацията в сайта е предоставена само за популярна употреба, не претендира да бъде отправена към него и не е точна, не е ръководство за действие.
Не се самолекувайте. Консултирайте се с Вашия лекар.
Управлението на rak.hvatit-bolet.ru не носи отговорност за използването на информацията, публикувана на сайта.

Онкология, лечение на рака © 2017 · Вход · Всички права запазени

Сквамозен клетъчен карцином на белия дроб - причини, симптоми, диагноза и прогноза

Ракът на плоскоклетъчен белодробен е образуван от епителни клетки, които не са част от тъканите на органа. Има клетки в лигавиците на устата, ларинкса и червата. В дихателната система те проникват заедно със замърсения въздух, където се установяват и в крайна сметка започват да се променят. Рисковата група включва хора, работещи в опасни условия, и пушачи. Злокачествените тумори от този тип са опасни от ранните метастази и бързото развитие. Наличието на хронични патологии утежнява тежестта на хода на заболяването и влошава прогнозата.

Основните видове рак на белите дробове

Има няколко типа неоплазми, образувани от плоски клетки на епитела. Те имат различни симптоми и механизми на възникване. Въз основа на локализирането на следните видове рак на белите дробове:

 1. Central. Намира се при повечето пациенти. Неоплазмата се локализира в областта на големите бронхи, се открива на фона на продължителна пневмония или бронхит. По принцип няма специфични особености.
 2. Периферен карцином. Тя се образува в областта на малките бронхи. Най-често се среща в по-късните етапи, когато метастазите започват да се разпространяват.
 3. Смесена форма. Комбинира 2-те предишни типа.

В зависимост от структурата на изолирани тъкани 2 видове злокачествени заболявания: neorogovevayuschy плоскоклетъчен карцином, плоскоклетъчен карцином keratinizing. Първата форма е рядка, но се различава от изключително агресивния характер на курса и ранните метастази. Прогнозата в повечето случаи е неблагоприятна. Не-коронарен белодробен рак се развива от модифицирани клетки, присъстващи в дихателните пътища. Причините за злокачествените новообразувания не са напълно разбрани, но предизвикват фактори, които повишават риска от развитие на рак. Основният сред тях е тютюнопушенето. Тютюневият дим съдържа голям брой канцерогенни съединения. Колкото по-дълго човек пуши, толкова по-голям е рискът от рак. Не по-малко опасно живее до хора, които имат такъв лош навик.

Клинична картина на заболяването

Скум-клетъчният карцином има симптомите, характерни за повечето заболявания на дихателната система. Въпреки това, съществуват специфични признаци, при наличието на които дава възможност да се подозира, злокачествен тумор: кашлица с кървави храчки, болки в гърдите, внезапна загуба на апетит. Първите признаци на рак могат да бъдат объркани с прояви на бронхит или пневмония. Симптоматичното лечение подобрява състоянието, междувременно туморът продължава да се развива. Ако е в централната част, се появява суха кашлица. Други признаци на заболяването може да отсъстват. Откриването на рак на белите дробове се случва случайно. На рентгеновите лъчи се появява тъмно петно, което е признак за дегенерация на тъканите. В по-късните стадии на заболяването могат да възникнат проблеми с преглъщането, свързани със стискането на хранопровода.

Ниският плоскоклетъчен карцином на белите дробове се характеризира с бързо разпространение в околните тъкани, което обяснява изключително неблагоприятната прогноза. Диагнозата на тумора се усложнява от факта, че променените клетки са подобни на здравите клетки. Метастазите засягат храносмилателната и нервната системи, черния дроб и бъбреците. Често има съпътстващи патологични процеси, които правят възстановяването невъзможно. Карциномът на скелетни клетки от скелета е неоплазма, съдържащ клетки от плосък епител и аденокарцином. Туморът бързо нараства до големи размери. По време на откриването, болестта преминава в етап 4. В ранните етапи има кратки пристъпи на кашлица, които с времето започват да нарушават по-често пациента. Слюнката съдържа примеси от кръв и има вискозна консистенция. Това е характерен признак за рак, който не бива да се оставя без внимание. Когато засегнат плевралния лист, се появяват силни болки. Диспнея в по-късни етапи се наблюдава дори в покой.

Терапевтични методи

Лечението на плоскоклетъчен рак на белия дроб се извършва по няколко начина, като най-ефективен от тях се счита химиотерапията. Цитостатиците потискат процесите на разделяне на атипичните клетки, което предотвратява растежа на тумора. Въпреки това, лекарствата унищожават не само променените, но и здрави тъкани, което се свързва с появата на голям брой странични ефекти. Този метод на лечение често се използва преди операцията. Имунотерапията е модерен начин за лечение на рак, основаващ се на употребата на вещества, които спират храненето на раковите клетки и активират човешката имунна система. Стадий 3-4 на заболяването е индикация за провеждането на лъчетерапия. Туморът под влияние на йонизиращото лъчение намалява по размер.

Основното лечение трябва да се комбинира със симптоматичното. Последната има за цел да премахне болката и съпътстващите патологии. Операцията е ефективна само в ранните стадии на плоскоклетъчен рак на белия дроб. Туморът се отстранява заедно с част от здравите тъкани, което може да повлияе отрицателно върху функционирането на дихателната система. На 4 етапа терапията е с поддържаща природа, тя е насочена към удължаване на живота и подобряване на нейното качество. Прогнозата за рак на белите дробове е най-често неблагоприятна. По отношение на броя на смъртните случаи той заема едно от първите места. Средната 5-годишна преживяемост не надвишава 15%. Ако се открие в ранните етапи, този показател се увеличава до 80%.

Източници: http://oncology-up.ru/bn/rl/ploskokletochnyj-rak-legkogo.html, http://rak.hvatit-bolet.ru/vid/rak-legkih/ploskokletochnyj-rak-legkogo.html, http://elaxsir.ru/zabolevaniya/rak/rak-legkogo-ploskokletochnyj.html

Направете изводи

И накрая, искаме да добавим: много малко хора знаят, че според официалните данни на международните медицински структури основната причина за рака са паразити, които живеят в човешкото тяло.

Проведохме разследване, проучихме куп материали и най-важното проверихме на практика ефекта от паразитите върху рака.

Както се оказа, 98% от пациентите, страдащи от онкология, са заразени с паразити.

И това не е най-известната банда gelmity и микроорганизми и бактерии, които водят до тумори, разпространява в кръвта по цялото тяло.

Само искам да ви предупредя, че не е нужно да бягате в аптеката и да купувате скъпи лекарства, които според фармацевтите ще изтрият всички паразити. Повечето лекарства са изключително неефективни, освен това причиняват огромна вреда на тялото.

Какво трябва да направя? За начало препоръчваме да прочетете статията с главния онкопаразитолог на страната. Тази статия разкрива метод, чрез който можете да почистите тялото си от паразити само за една рубла, без да навреди на тялото. Прочетете статията >>>

За Нас

Онкологията изисква дългосрочно лечение, през което човек преминава няколко курса на химиотерапия. По време и след процедурите тялото изпитва известен дискомфорт.